Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450 https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Tóm Tắt Bộ Tài Liệu 450 Câu Hỏi - Mẹo Học Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô Năm 2020 https://daylaixeoto.edu.vn/meo-lam-bai-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-2013 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Tóm Tắt Bộ Tài Liệu 450 Câu Hỏi - Mẹo Học Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô Năm 2020</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: medium;">Bộ tài liệu <strong>450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</strong> được ban hành giữa năm 2013 nhằm giúp cải thiện chất lượng đào tạo và thi sát hạch lấy giấy phép lái xe ô tô. Ngoài những tiến bộ đạt được trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bộ tài liệu câu hỏi mới với cách thức ra câu hỏi và phương án thay đổi đã làm không ít học viên cảm thấy khó khăn trong quá trình học tập và làm bài thi. Chính vì thế, trung tâm Dạy Lái Xe An Toàn chúng tôi đặc biệt soạn ra tập tài liệu này, mục đích nhằm giúp đỡ học viên thuận lợi hơn trong việc học lý thuyết <strong><a href="luat-giao-thong-duong-bo-co-ban" target="_blank">luật giao thông đường bộ.</a></strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 05/13/2016 - 02:15</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: medium;">Tài liệu <a href="meo-lam-bai-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-2013"><strong>mẹo học lái xe ô tô</strong></a> được biên soạn dựa trên bộ tài liệu "<strong>450 Câu Hỏi Đáp Luật Giao Thông Đường Bộ</strong>" ban hành tháng 07/2013 bởi Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam. Ngoài phần tóm tắt các kiến thức chung cần thiết, chúng tôi còn bổ sung thêm một số <strong>mẹo làm bài</strong> và các lời khuyên cho học viên khi học và làm bài thi sát hạch lý thuyết.<img alt="meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto-daylaixeoto-edu-vn" height="220" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto-daylaixeoto-edu-vn.jpg" style="float: right;" width="220" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: medium; color: #800000;">Nội dung chính:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"> </span></strong><span style="font-size: 12pt;">Tóm Tắt <strong>Mẹo Thi Bằng Lái Xe ô tô B2</strong> Bộ Đề 450 Câu - Cập Nhật Năm 2020 - Phần 1</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">A. LUẬT GTĐB</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong><strong><span style="font-size: 12pt;">1. Khái niệm: Nếu câu hỏi có từ hoặc cụm từ sau:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- " vạch, phố, giải, phần" - chọn ý 1  -  <span style="font-size: 16px;">v</span><span style="font-size: 16px;">í d</span><span style="font-size: 16px;">ụ</span> câu <span style="background-color: #ffff99;"><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-7" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;">182, 185,186</span></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- " Ưu, phương, làn" - chọn ý 2</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nếu có cụm từ " tham gia" - mà có 2 ý trả lời thì chọn hết cả 2 ý. - <span style="font-size: 16px;">v</span><span style="font-size: 16px;">í d</span><span style="font-size: 16px;">ụ</span><span style="font-size: 16px;"> </span>câu <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-moi-nhat-phan-3" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffff99;">74, 75, 76</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffff99;">Trừ câu hỏi về " phương tiện giao thông đường bộ"</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- "Đường phố/đường cao tốc/đường chính" &gt; ý 1 <span style="font-size: 16px;">- </span><span style="font-size: 16px;">ví dụ </span><span style="font-size: 16px;">câu <span style="background-color: #ffff99;"><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-7" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;">186, 189</span></a></span></span></span><br /><span style="font-size: 12pt;">- "Đỗ xe/dừng xe" &gt;Ý 2 - <span style="font-size: 16px;">ví dụ </span><span style="font-size: 16px;">câu <span style="background-color: #ffff99;"><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-7" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;">187, 188</span></a></span></span></span><br /><span style="font-size: 12pt;">-Đường bộ/công trình đường bộ &gt;ý 1-2</span></p> <p style="text-align: center;"><br /><span style="font-size: 12pt;">- Nếu hỏi phương tiện giao thông</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Ý 1 là đúng vì không (chuyên dùng).</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">- <strong>Làm việc</strong> thì chọn <strong>10 giờ</strong>.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Còi xe</strong> "cấp cứu" phải chờ <strong>115</strong>.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">- Khi hỏi phương tiện giao thông</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Có chữ cơ giới thì dùng &gt;ý 2</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">- Hỏi người ĐKGT</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Bỏ trên, bỏ dưới chọn dòng 2-3</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><strong><span style="font-size: 12pt;">2. Quy tắc GTĐB. Câu hỏi về <span style="color: #800000;">hành vi bị cấm, bị nghiêm cấm</span>.</span></strong></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Chọn ngay đáp án có chữ  "bị cấm" (hoặc) "bị nghiêm cấm"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Có 2 đáp án chọn cả 2 ý 1-2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Có 3 đáp án chọn 2 đáp án dài nhất, hoặc có từ <strong>"trái phép"</strong></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Việc mua bán, sx... chọn đáp án có chữ <strong>"trái phép"</strong></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;">ví dụ </span><span style="font-size: 16px;">câu <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-moi-nhat-phan-3" target="_blank"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffff99;">77, 78, 79, 80, 81, 82, 83</span></span></a></span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffff99;"><span style="background-color: #ffffff;">Hoặc câu </span><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-5" target="_blank">148</a></span></span></span></span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">*Ngoại lệ: Quy ước (Nhỏ - ít) là 1</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nồng độ cồn: </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Ôtô to lớn &gt; ý 2. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Môtô, gắn máy nhỏ xài &gt;1 thôi.</span></p> <p> </p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Luôn chọn đáp án có chữ "<strong>không được...</strong>"</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chọn đáp án có chữ "<strong>Phải</strong>" ở đầu câu. Khi gặp nhiều câu "<strong>phải" </strong>&gt;chọn <strong>"phải"</strong> theo câu <strong>dài nhất</strong> (nếu 2 câu dài=nhau xem xét tiếp)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Chọn đáp án có chữ <strong>"Chấp hành..."</strong></span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">– Chọn đáp án có chữ "<strong>khi tham gia giao thông</strong>".</span><br /><span style="font-size: 12pt;">*Câu hỏi về trách nhiệm:<strong>Trách nhiệm</strong> là của mọi người&gt;chọn đáp án có chữ <strong>cá nhân</strong>..</span><br /><span style="font-size: 12pt;">*Đường cao tốc:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Vào đường</strong> lấy ý 1-3</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Ra đường</strong> đúng luật chỉ là 1 thôi.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Khi nào dừng đỗ ý 2</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Không cho đi lại mới là ý 3</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><br /><span style="font-size: 12pt;">*Hiệu lệnh của người ĐKGT. Khi CSGT giơ <strong>1 tay</strong> thì chọn <strong>ý 2</strong>; còn <strong>giơ 2 tay</strong> lấy ngay <strong>ý 1</strong>.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">*Hạng xe:</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">B2 thì phải &gt; ý 2.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Dấu C tải nặng bạn xài ý 3.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">FE em nhỏ &gt;1 thôi</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">FC chị lớn thì mời &gt;ý 2</span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>*Độ tuổi:</strong> Hỏi max - chọn min &lt;&gt; hỏi min - chọn max </span><span style="font-size: 12pt;">(hỏi độ tuổi tối đa- chọ đáp án có giá trị số nhỏ nhất &lt;&gt; hỏi tuổi tối thểu - chọn đáp án có giá trị lớn nhất)</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">* Vận tốc: </span></strong></p> <ul><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Máy kéo, công nông...(không phải ô tô, mô tô, gắn máy) =30 km/h</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Mô tô, gắn máy = 40km/h</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Nếu hỏi 80-40 (km/h) chọn ý 1</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">70(km/h) chọn ý 2</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">60(km/h) chọn ý 4</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">50(km/h) chọn ý 3</span></li> </ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Từ tốc độ cao xuống thấp sẽ là;8.4-1,7-2,6-4,5-3.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>* Khoảng cách an toàn</strong>: lấy số lớn nhất (trừ) – 30.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">* Những con số 5m, 5năm luôn là đáp án đúng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><strong><span style="font-size: 12pt;">3. Nghiệp Vụ Vận Tải - Văn Hoá - Đạo Đức</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>a. Vận tải:</strong> Những câu hỏi về nghĩa vụ-quyền hạn của người kinh doanh vận tải; người thuê và người vận tải:</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Chọn đáp án có chữ ''<strong>Không được chở</strong>".</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Có 2 đáp án "chọn cả 2"&gt;1-2.</span></li> </ul><p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">*Có thơ rằng:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Từ chối thì (ngắn) &gt;1 thôi</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Yêu cầu thì phải hai (dài) &gt;1-3</span></p> <p> </p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Có 2 đáp án và có 2 câu "từ chối" chọn câu từ chối ngắn &gt; Ý 1</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">Đáp án có 3 câu yêu cầu; chọn 2 câu yêu cầu dài&gt;1-3</span></li> </ul><p><strong><span style="font-size: 12pt;">b.Văn hóa - đạo đức:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nếu chỉ có 2 đáp án <strong>chọn cả hai</strong> &gt; 1-2. Nhiều hơn 2 đáp án (xem lại)</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt;">Khi hỏi sơ cứu: </span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;">Chảy ra lượng ít &gt; 1 thôi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;"> </span></span><span style="font-size: 12pt;">Thành tia máu chảy đồng thời &gt; 1-3.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="meo-thi-ly-thuyet-450-cau" target="_blank">Mẹo lý thuyết học lái xe ôtô phần 2</a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;"> </span></strong></p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: solid; border-color: #a5c249; border-width: 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN I</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: #a5c249; border-top-width: 1pt; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 2.25pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY ĐỊNH CHUNG</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span class="Heading3Char"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN II</span></span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN III</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">NGHIỆP VỤ VẬN TẢI</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN IV</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">KỸ THUẬT LÁI XE</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY TẮC GIAO THÔNG</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">I</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA XE</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">II</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN LÝ THUYẾT LUẬT</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">III</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">BIỂN BÁO</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">IX</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">SA HÌNH</span></strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tải bảng mẹo đầy đủ  tại đây:</span></p> <p><a href="download/tom-tat-ly-thuyet-meo-lam-bai-thi-sat-hach.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="tai-ve-daylaixeoto.edu.vn" height="58" src="/images/hoc-lai-xe-oto/tai-ve-daylaixeoto.edu.vn.gif" width="179" /></span></a></p> <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-thu-ly-thuyet-online"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e7e9a1b4-89cb-4d32-bd6d-daacd094bc30" height="45" src="/sites/default/files/inline-images/thi-thu-ly-thuyet-bang-lai-xe-b2_0.gif" width="650" class="align-center" /></a> <p> </p> <p><span style="font-size: medium;">*Lưu ý: yêu cầu cần phải có Adobe Reader để xem được tài liệu, nếu máy bạn chưa có Adobe Reader xin tải về <a href="http://get.adobe.com/reader/" rel="nofollow"><strong>tại đây</strong></a>.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/9OptADse_-o" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/9OptADse_-o" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/-nGWWK4290k" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/-nGWWK4290k" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/Hh7yZjGJDCE" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Hh7yZjGJDCE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/kinh-nghiem-thi-lai-xe-o-to">Kinh Nghiệm Thi Thực Hành Cần Biết.</a></strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Văn phòng ghi danh: 1172i đường 3 Tháng 2, P.12, Q.11, TP.HCM</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"><strong>HOTLINE</strong>: <span style="color: #ff0000;"><strong>0902.369.171 – Mr <strong style="color: #ff0000; font-size: 16px;">Thắng</strong></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"><strong>EMAIL</strong>: <a href="mailto:info@daylaixeoto.edu.vn">info@daylaixeoto.edu.vn</a></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; line-height: 19px;">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Trung Tâm </span><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Dạy Lái Xe Ô Tô</strong></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;"> An Toàn</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản cho các học viên đang và có dự định sẽ tham gia các <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank">khoá học lái xe ô tô</a></strong>, <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank">học bằng lái xe B2</a>, <a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank">thi bằng lái xe máy a1</a>, <a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank">thi bằng lái moto a2</a>. </strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Dạy lái xe ô tô Minh Phước hân hạnh mang đến cho các bạn những kiên thức cơ bản trong quá trình học bằng lái xe B2 của mình. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến lợi ích cho tất cả học viên.</span><span style="font-size: 12pt;">Trân trọng cảm ơn và c</span><i style="color: #000000; font-size: 16px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">húc các học viên học và thi đạt kết quả tốt nhất.</i></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> </ul> </div> Fri, 13 May 2016 01:15:48 +0000 rootmp 940 at https://daylaixeoto.edu.vn Mẹo Thi Lý Thuyết 450 Câu Phần 2 - Biển báo giao thông https://daylaixeoto.edu.vn/meo-thi-ly-thuyet-450-cau <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẹo Thi Lý Thuyết 450 Câu Phần 2 - Biển báo giao thông</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: medium;">Tài liệu <a href="meo-thi-ly-thuyet-450-cau"><strong><em>mẹo thi lý thuyết 450 câu</em></strong></a> phần 2 là phần tiếp theo của bộ <em><strong>mẹo thi lý thuyết lái xe</strong></em> phần 1, nội dung của phần mẹo này chủ yếu tập trung vào cách trả lời các phần kỹ thuật lái xe, cấu tạo sửa chữa động cơ, biển báo và giải sa hình. Chúc quý học viên học tốt<strong><a href="luat-giao-thong-duong-bo-co-ban" target="_blank">.</a></strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 05/13/2016 - 01:49</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: medium;"><img style="float: right;" alt="meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto-daylaixeoto-edu-vn" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto-daylaixeoto-edu-vn.jpg" height="169" width="169" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><a href="meo-thi-ly-thuyet-450-cau" target="_blank"><strong>Mẹo Thi Lý Thuyết 450 Câu</strong></a> (Phần 2)<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">4. Kỹ Thuật Lái Xe:</span></b></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn 1 đáp án có chữ "<b>giảm tốc độ</b>", "<b>về số thấp"</b>, "<b>về số 1"</b></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn 1 đáp án dài nhất</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Có 2 đáp án dài = nhau (xem kĩ lại)</span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">*Riêng câu hỏi về tăng hoặc giảm số:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Tăng số thì phải lấy đà (bỏ đáp án chữ vù ga chọn đáp án còn lại&gt;1)</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Giảm số bạn chọn vù ga ý này &gt;2</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Tránh nhau trên đường hẹp, điều khiển qua đường sắt, sương mù...Có thơ rằng:</span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Đường hẹp, đường sắt, sương mù...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Phải giảm tốc độ từ từ &gt;1-2</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Riêng xe tự đổ:</span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Xe ben mà chạy trên đường</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">không hạ thùng xuống trên đường là sai.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Vậy thì ta bỏ ý 2.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn trên và dưới ta xài &gt;1-3.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <b>5. Cấu Tạo &amp; Sửa Chữa ôtô.</b></span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Đáp án có 2 ý trả lời&gt;chọn cả 2 đáp án.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn đáp án có chữ “bắt buộc”</span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Làm việc thì chọn 10 giờ.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Còi xe "cấp cứu" phải chờ 115.</span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi về công dụng:</span></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>động cơ</b> &gt;Chọn đáp án có câu "Biến <b>nhiệt năng</b> thành <b>cơ năng</b>"...ý 1.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>truyền lực</b> &gt; Chọn đáp án có câu "truyền <b>mômen</b>"...ý 1</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>phanh</b>&gt;chọn đáp án có câu "Giảm <b>tốc độ</b>, dừng chuyển động"...ý 1</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>ly hợp</b>&gt; Chọn đáp án có câu  "<b>truyền hoặc ngắt</b> truyền động lực"...ý2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>hộp số</b> &gt; Chọn đáp án có câu "<b>chuyển động lùi</b>" ở cuối câu trả lời ý 3.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi <b>hệ thống lái</b> &gt; Chọn đáp án có câu "<b>để thay đổi hướng chuyển động</b>"...ý 3.</span></li> </ul><p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">B.BIỂN BÁO.</span></b></p> <p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> 1. Phần quy định chung:</span></b></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn đáp án có chữ <b>"có"</b></span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Chọn đáp án có chữ <b>"không được phép"</b></span></li> </ul><p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">2. Biển báo:</span></b></p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Các câu hỏi <b>trên đường đối ngoại</b> mà hỏi biển 1 chọn &gt; ý 1. Hỏi biển 3 chọn &gt; ý 3</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Hỏi biển chỉ dẫn tên đường chọn &gt; ý 3 (chỉ dẫn màu xanh-hình chữ nhật-tên AH12)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Riêng biển "STOP" có 2 ý trả lời có chữ "<strong>Dừng</strong>" chọn cả 2 đáp án đó &gt; 1-2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Biển chỉ dẫn liên thông thì phải biển có chữ "Chỉ địa danh" ở trên biển để liên thông &gt; ý 3</span></li> </ul><p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">*Hình và màu Biển Báo:</span></b></p> <p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></b></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chú ý <strong>tính liên đới</strong> trong hệ thống biển báo cấm</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Nguyên tắc:</strong> </span>CẤM NHỎ THÌ CẤM LỚN - NHƯNG CẤM LỚN THÌ KHÔNG CẤM NHỎ</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- Xe ô tô con &lt; xe khách &lt; xe tải &lt; máy kéo &lt; xe contenner</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-b2-bien-bao-lien-doi" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-bien-bao-lien-doi.jpg" height="1119" width="299" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nguyên tắc nhường đường: XE NÀO GẶP NGUY HIỂM NHIỀU HƠN PHẢI NHƯỜNG.</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-b2-bien-bao-nhuong-duong" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-bien-bao-nhuong-duong.jpg" height="667" width="338" /><br /><span style="font-size: 12pt;">Luật cũ: đang áp dụng trong bài thi sát hạch:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cấm rẽ trái -&gt; cấm quay đầu</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cấm quay đầu - KHÔNG CẤM - rẽ trái</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-b2-cam-re" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-cam-re.jpg" height="387" width="471" /><br /><span style="font-size: 12pt;">Luật mới - đang áp dụng trên thực tế - chưa áp dụng trong bài thi:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cấm rẽ trái KHÔNG cấm quay đầu.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="meo-thi-bang-lai-b2-cam-re-trai-moi" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-cam-re-trai-moi.jpg" height="274" width="276" /></span></p> <p><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></b></p> <p style="text-align: left;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Có thơ rằng:</span></b></p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Xanh tròn</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> hiệu lệnh phải theo</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <b>Xanh vuông</b> chỉ dẫn (một chiều) bạn nha.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <b>Biển đơn</b> chỉ rẽ trái thôi</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> <b>Biển kép</b> rẽ trái đồng thời được quay.</span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">*Biển hiệu lệnh <b>chỉ hướng rẽ phải và trái</b> cắm ở </span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">sau</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> ngã 3 ngã 4 – Hiệu lực </span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red;">trước</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> mặt biển.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-b2-bien-dat-sau" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-b2-bien-dat-sau.jpg" height="273" width="273" /></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <ul><li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"> Cấm (hạn chế) thì viền đỏ - hết cấm viền xanh.</span></li> <li><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Cấm cái gì thì vẽ cái ấy -  Không vẽ gì là cấm tất cả.</span></li> </ul><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Vạch liền "không" được đè qua.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">Nhưng bên vạch đứt "được" qua cả liền.</span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br /></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">C. SA HÌNH:</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">  Xem <b><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank">các nguyên tắc giải sa hình </a></b><span style="background: yellow;"><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank">tại đây</a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="background: yellow;"> </span></span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong> <strong style="font-size: medium; background-color: #f3ea82;"><a href="kinh-nghiem-thi-lai-xe-o-to" target="_blank">Kinh Nghiệm Thi Thực Hành Cần Biết.</a></strong></strong></span></p> <table style="border-collapse: collapse; border: none;" border="1"><tbody><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: solid; border-color: #a5c249; border-width: 1pt 1pt 2.25pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN I</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: #a5c249; border-top-width: 1pt; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 2.25pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY ĐỊNH CHUNG</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span class="Heading3Char"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN II</span></span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN III</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">NGHIỆP VỤ VẬN TẢI</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN IV</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">KỸ THUẬT LÁI XE</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">QUY TẮC GIAO THÔNG</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">I</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA XE</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">II</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN LÝ THUYẾT LUẬT</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">III</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; background-color: #e8f0d1; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">BIỂN BÁO</span></strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 99.9pt; border-style: none solid solid; border-right-color: #a5c249; border-bottom-color: #a5c249; border-left-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <h3 style="margin-top: 0in; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">PHẦN </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">IX</span></h3> </td> <td style="width: 378.9pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: #a5c249; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #a5c249; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt;"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman', serif;">SA HÌNH</span></strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tải bảng mẹo đầy đủ  tại đây:</span></p> <p><a href="download/tom-tat-ly-thuyet-meo-lam-bai-thi-sat-hach.pdf" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="tai-ve-daylaixeoto.edu.vn" src="/images/hoc-lai-xe-oto/tai-ve-daylaixeoto.edu.vn.gif" height="58" width="179" /></span></a></p> <p><a href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" height="38" width="549" /></a></p> <p><span style="font-size: medium;">*Lưu ý: yêu cầu cần phải có Adobe Reader để xem được tài liệu, nếu máy bạn chưa có Adobe Reader xin tải về <a href="http://get.adobe.com/reader/" rel="nofollow"><strong>tại đây</strong></a>.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Văn phòng ghi danh: 393 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"><strong>HOTLINE</strong>: <span style="color: #ff0000;"><strong>0902.369.171 – Mr <strong style="color: #ff0000; font-size: 16px;">Thắng</strong></strong></span> hoặc <span style="color: #ff0000;"><strong>0902.406.218 – Thầy Thiêm</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"><strong>EMAIL</strong>: <a href="mailto:info@daylaixeoto.edu.vn">info@daylaixeoto.edu.vn</a></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; line-height: 19px;">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Trung Tâm </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an">Dạy Lái Xe Ô Tô</a></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;"> Trường An</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản cho các học viên đang và có dự định sẽ tham gia <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto" target="_blank">học lái xe ô tô</a></strong>, <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank">học bằng lái xe B2</a>, <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank">thi bằng lái xe máy a1</a>, <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank">thi bằng lái moto a2</a>. </strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Dạy lái xe ô tô Trường An hân hạnh mang đến cho các bạn những kiên thức cơ bản trong quá trình học bằng lái xe B2 của mình. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến lợi ích cho tất cả học viên.</span><span style="font-size: 12pt;">Trân trọng cảm ơn và c</span><i style="color: #000000; font-size: 16px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">húc các học viên học và thi đạt kết quả tốt nhất cũng như luôn lái xe an toàn trên mọi cung đường. Nếu thấy tài liệu bên trên hữu ích, nhờ quý học viên <span style="font-size: 12pt; color: #ff0000; background-color: #ffff99;"><strong>Share <span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">và </span>like</strong></span> bài viết này như một sự ủng hộ nhà trường. <br /></i></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> </ul> </div> Fri, 13 May 2016 00:49:27 +0000 rootmp 1107 at https://daylaixeoto.edu.vn Ứng Dụng 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Cho iOS https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-ios <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Ứng Dụng 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Cho iOS</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto" class="img-border" height="220" src="/images/hoc-lai-xe-oto/phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto.jpg" style="float: right;" width="220" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Ngày nay, khi smartphone ngày càng phổ biến và trở thành một công cụ đắc lực cho người dùng trong việc nghe gọi, giải trí và cả học tập, thì việc ôn luyện <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto" target="_blank">lý thuyết lái xe ô tô</a> sẽ dễ dàng hơn với bất cứ ai. Chỉ cần có một chiếc smartphone bạn có thể tải <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-ios"><strong>ứng dụng 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ cho iOS</strong></a> giúp ích cho việc học của mình.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 10/15/2014 - 23:24</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">Kể từ ngày 01/07/2013, nội dung thi sát hạch cấp phép giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chuyển sang dùng bộ <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-sat-hach-lai-xe-oto"><strong>450 câu hỏi và đáp luật giao thông đường bộ</strong></a> thay vì 405 câu như trước kia nên việc ôn luyện thường xuyên, liên tục sẽ mang tới hiệu quả cao nhất.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trường dạy lái xe Trường An giới thiệu đến các bạn <strong>ứng dụng thi sát hạch lái xe dành cho iOS</strong> với các thiết bị iphone và ipad, với ứng dụng này việc ôn luyện lý thuyết lái xe ô tô sẽ dễ dàng hơn với rất nhiều. Hy vọng với ứng dụng này sẽ giúp bạn tiếp thu các kiến thức về thi sát hạch lái xe một cách dễ dàng nhất.<img alt="thi-sat-hach-lai-xe-cho-ios-iphone-ipad" height="347" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-sat-hach-lai-xe-cho-ios-iphone-ipad.jpg" style="float: right;" width="400" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn ứng dụng thi sát hạch lái xe A1, A2, B2, C giúp các bạn hứng thú hơn với việc học và có thể luyện thi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Để tải ứng dụng về máy sử dụng các bạn có thể sử dụng một trong 2 cách sau:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cách 1: click vào link: <a href="https://itunes.apple.com/vn/app/on-thi-giay-phep-lai-xe/id715394226?mt=8">https://itunes.apple.com/vn/app/on-thi-giay-phep-lai-xe/id715394226?mt=8</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Để tải ứng dụng về máy và bấm cài đặt để sử dụng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cách 2: quét code sau để được dẫn tới ứng dụng cài đặt</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="code-thi-sat-hach-lai-xe-ios-iphone-ipad" height="200" src="/images/hoc-lai-xe-oto/code-thi-sat-hach-lai-xe-ios-iphone-ipad.jpg" width="200" /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Lưu ý: Các học viên nên học kĩ  trước khi làm bài thi trên máy tính nhằm tiết kiệm thời gian và củng cố vững chắc kiến thức. <span style="background-color: #ffffff;">Xem bộ Lý Thuyết 450 câu <strong><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto" target="_blank"><span style="background-color: #ffffff;">tại đây</span></a>.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;">Đối với các bạn sử dụng smartphone hệ điều hành khác vui lòng xem dưới đây.</span></span></p> <ul><li><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-windowphone" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;">Ứng dụng 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ cho <span style="color: #ff0000;">Windowphone</span></span></span></a></li> <li><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-android" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ cho <span style="color: #ff0000; background-color: #ffffff;">Android</span></span></span></span></a></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="color: #800000;"> </span></span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">Mong các học viên cảm nhận <strong><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/phan-mem-on-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-450-cau" target="_blank">phần mềm luyện thi bằng lái xe ô tô B2</a></strong> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> </strong>và<strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"> LIKE <span style="color: #000000;">website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">Trân trọng cảm ơn!</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">Phần Mềm Ôn Thi Lý Thuyết Sát Hạch Lái Xe Ôtô B2</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-hoc-b2" hreflang="vi">phần mềm học b2</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-luyen-thi-lai-xe-b2" hreflang="vi">phần mềm luyện thi lái xe b2</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-bang-b2-mien-phi" hreflang="vi">Phần mềm học lý thuyết lái xe ô tô bằng B2 miễn phí</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-sat-hach-lai-xe" hreflang="vi">450 câu hỏi sát hạch lái xe</a></li> </ul> </div> Wed, 15 Oct 2014 22:24:20 +0000 rootmp 1020 at https://daylaixeoto.edu.vn Ứng Dụng 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Android https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-android <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Ứng Dụng 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Android</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><img class="img-border" style="float: right;" alt="phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto" src="/images/hoc-lai-xe-oto/phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto.jpg" height="220" width="220" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Ngày nay, khi smartphone ngày càng phổ biến và trở thành một công cụ đắc lực cho người dùng trong việc nghe gọi, giải trí và cả học tập, thì việc ôn luyện lý thuyết lái xe ô tô sẽ dễ dàng hơn với bất cứ ai. Chỉ cần có một chiếc smartphone bạn có thể tải <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-android"><strong>ứng dụng 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ cho Android</strong></a> giúp ích cho việc học của mình.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 10/15/2014 - 23:14</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">Kể từ ngày 01/07/2013, nội dung thi sát hạch cấp phép giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chuyển sang dùng bộ <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto" target="_blank"><strong>450 câu hỏi và đáp luật giao thông đường bộ</strong></a> thay vì 405 câu như trước kia nên việc ôn luyện thường xuyên, liên tục sẽ mang tới hiệu quả cao nhất.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn ứng dụng thi sát hạch lái xe ô tô A1, A2, B2, C giúp các bạn hứng thú hơn với việc học và có thể luyện thi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào.<img style="float: right;" alt="ung-dung-thi-sat-hach-lai-xe-cho-androi" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ung-dung-thi-sat-hach-lai-xe-cho-androi.jpg" height="167" width="400" /></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Để tải ứng dụng về máy sử dụng các bạn có thể sử dụng một trong 2 cách sau:</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Cách 1: click vào link: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonnguyen.sathach&amp;hl=vi">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tonnguyen.sathach&amp;hl=vi</a></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Để tải ứng dụng về máy và bấm cài đặt để sử dụng.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Cách 2: quét code sau để được dẫn tới ứng dụng cài đặt</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="code-ung-dung-thi-sat-hach-lai-xe-cho-androi" src="/images/hoc-lai-xe-oto/code-ung-dung-thi-sat-hach-lai-xe-cho-androi.jpg" height="200" width="200" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Lưu ý: Các học viên nên học kĩ  trước khi làm bài thi trên máy tính nhằm tiết kiệm thời gian và củng cố vững chắc kiến thức. <span style="background-color: #ffffff;">Xem bộ Lý Thuyết 450 câu<strong><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto" target="_blank"><span style="background-color: #ffffff;"> tại đây</span></a>.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;"><strong>Đối với các bạn sử dụng smartphone hệ điều hành khác vui lòng xem dưới đây.</strong></span></span></p> <ul><li><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-windowphone" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;">Ứng dụng 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ cho <span style="color: #ff0000;">Windowphone</span></span></span></a></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;"><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-ios" target="_blank">Ứng dụng 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ cho <span style="color: #ff0000;">iOS</span></a></span></span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="color: #800000;"> </span></span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">Mong các học viên cảm nhận <strong><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/phan-mem-on-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-450-cau" target="_blank">phần mềm luyện thi bằng lái xe ô tô B2</a></strong> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> </strong>và<strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"> LIKE <span style="color: #000000;">website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">Trân trọng cảm ơn!</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-sat-hach-lai-xe" hreflang="vi">450 câu hỏi sát hạch lái xe</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-bang-b2-mien-phi" hreflang="vi">Phần mềm học lý thuyết lái xe ô tô bằng B2 miễn phí</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-luyen-thi-lai-xe-b2" hreflang="vi">phần mềm luyện thi lái xe b2</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-hoc-b2" hreflang="vi">phần mềm học b2</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">Phần Mềm Ôn Thi Lý Thuyết Sát Hạch Lái Xe Ôtô B2</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> </ul> </div> Wed, 15 Oct 2014 22:14:17 +0000 rootmp 1019 at https://daylaixeoto.edu.vn Ứng Dụng 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Windowphone https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-windowphone <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Ứng Dụng 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Cho Windowphone</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><img class="img-border" style="float: right;" alt="phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto" src="/images/hoc-lai-xe-oto/phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto.jpg" height="220" width="220" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Sau ngày 01/07/2013, nội dung thi sát hạch cấp phép giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chuyển sang dùng bộ 450 câu hỏi và đáp luật giao thông đường bộ thay vì 405 câu như trước kia. <span style="font-size: 16px;">Trung tâm dạy lái xe Trường An giới thiệu đến các bạn <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-windowphone"><strong>ứng dụng thi sát hạch lái xe dành cho windowphone</strong></a>, với ứng dụng này việc ôn luyện lý thuyết lái xe ô tô sẽ dễ dàng hơn với bất cứ ai. Chỉ cần có một chiếc smartphone windowphone là bạn có thể tải hàng ngàn ứng dụng giúp ích cho việc học của mình</span></span><br /><br /></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 10/15/2014 - 22:57</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hi vọng  </span><span style="font-size: 16px;">giúp các bạn</span><span style="font-size: 12pt;"> sử dụng ứng dụng <strong><a href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">thi sát hạch lái xe</a></strong> A1, A2, B2, C  hứng thú hơn với việc học và có thể luyện thi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào.<img style="float: right;" alt="ung-dung-thi-sat-hach-lai-xe-cho-windowphone" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ung-dung-thi-sat-hach-lai-xe-cho-windowphone.jpg" height="324" width="400" /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Để tải ứng dụng về máy sử dụng các bạn có thể sử dụng một trong 2 cách sau:</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Cách 1: click vào link: <a href="http://goo.gl/JP9VAO">http://goo.gl/JP9VAO</a></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Để tải ứng dụng về máy và bấm cài đặt để sử dụng.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Cách 2: quét code sau để được dẫn tới ứng dụng cài đặt</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="code-ung-dung-thi-sat-hach-lai-xe-cho-windowphone" src="/images/hoc-lai-xe-oto/code-ung-dung-thi-sat-hach-lai-xe-cho-windowphone.jpg" height="200" width="200" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Lưu ý: Các học viên nên học kĩ  trước khi làm bài thi  nhằm tiết kiệm thời gian và củng cố vững chắc kiến thức. <span style="background-color: #ffffff;">Xem bộ Lý Thuyết 450 câu<strong><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto" target="_blank"><span style="background-color: #ffffff;"> tại đây</span></a>.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;">Đối với các bạn sử dụng smartphone hệ điều hành khác vui lòng xem dưới đây.</span></span></p> <ul><li><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-android" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;">Ứng dụng 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ cho <span style="color: #ff0000;">Android</span></span></span></a></li> <li><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/ung-dung-450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-cho-ios" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;">Ứng dụng 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ cho <span style="color: #ff0000;">iOS</span></span></span></a></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffffff;"> </span></span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><span style="color: #800000;"> </span></span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">Mong các học viên cảm nhận <strong><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/phan-mem-on-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-450-cau" target="_blank">phần mềm luyện thi bằng lái xe ô tô B2</a></strong> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> </strong>và<strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"> LIKE <span style="color: #000000;">website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">Trân trọng cảm ơn!</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-sat-hach-lai-xe" hreflang="vi">450 câu hỏi sát hạch lái xe</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-bang-b2-mien-phi" hreflang="vi">Phần mềm học lý thuyết lái xe ô tô bằng B2 miễn phí</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-luyen-thi-lai-xe-b2" hreflang="vi">phần mềm luyện thi lái xe b2</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-hoc-b2" hreflang="vi">phần mềm học b2</a></li> <li><a href="/tag/phan-mem-on-thi-ly-thuyet-sat-hach-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">Phần Mềm Ôn Thi Lý Thuyết Sát Hạch Lái Xe Ôtô B2</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> </ul> </div> Wed, 15 Oct 2014 21:57:33 +0000 rootmp 1018 at https://daylaixeoto.edu.vn Các Lỗi Hay Vi Phạm Của Tài Xế Việt Nam và Khung Phạt Theo Luật Giao Thông Đường Bộ https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/cac-loi-hay-vi-pham-cua-tai-xe-viet-nam-va-khung-phat-theo-luat-giao-thong-duong-bo <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Các Lỗi Hay Vi Phạm Của Tài Xế Việt Nam và Khung Phạt Theo Luật Giao Thông Đường Bộ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><img style="float: right;" alt="luat-giao-thong-duong-bo-xu-phat" src="/images/hoc-lai-xe-oto/luat-giao-thong-duong-bo-xu-phat.jpg" height="183" width="400" /></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Tổng hợp các lỗi mà các lái xe tại Việt Nam dù vô tình hay hữu ý hay vi phạm nhất và mức phạt theo </span><a style="font-size: 16px;" href="luat-giao-thong-duong-bo-co-ban" target="_blank"><strong>Luật giao thông đường bộ</strong></a><span style="font-size: 16px;"> Việt Nam quy định. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">CN, 10/12/2014 - 00:16</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="muc-phat-giao-thong-pho-bien-doi-voi-xe-may-moi-nhat" target="_blank">Mức phạt theo nghị định 46 - áp dụng từ 01.08.2016</a><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">1- Sai làn</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Đây là lỗi phổ biến, có thể nói 100% lái xe đều vi phạm. Nguyên nhân do đường hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông nhiều, nhiều người "bon chen " tìm khoảng trống, hòng có được lợi thế đi trước.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Điểm a khoản 3 điều 8 Nghị định 34/CP ngày 2/4/1010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi đi sai làn bị phạt từ 600 đến 800 nghìn đồng. Nếu trong nội thành của khu đô thị loại đặc biệt Hà Nội, TP HCM được áp dụng mức 1-1,4 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">2- Đè vạch liền</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Nguyên nhân vẫn là đường hẹp, phương tiện đông, đã thế xe máy dàn hàng hai, hàng ba, ôtô tải đỗ rìa đường bốc xếp hàng hóa, hàng rong lấn chiến lòng đường, xe thô sơ chở cồng kênh. Chẳng có lẽ cứ phải ỉn ỉn ỉn sau những ông này mới là đúng luật?! Nhất thời phải đè vạch liền để thoát chỗ lộn xộn, để khỏi phải nghe tiếng còi inh tai từ dòng xe phía sau. Đôi khi chỉ vì tránh vũng nước, ổ gà mà tài xế cũng dễ dính bẫy "đè vạch liền"! Và "phía bên kia" cũng chỉ chờ có thế...</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Điểm a khoản 1 điều 8 (Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường ) phạt 00 - 200 nghìn đồng. Nếu trong nội thành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, áp dụng mức 300-500 ngàn đồng. Cũng trường hợp bị xử theo điểm a khoản 2 điều 8 (chuyển làn không đúng nơi cho phép) với 300 - 500 nghìn đồng.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">3- Sai làn trước khi rẽ bên phải/trái.</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Tính huống dễ gặp ở nơi giao nhau, đoạn có phân nhiều làn xe. Phần nhiều là do chủ quan, sơ xuất của lái xe không quan sát kỹ biển hướng dẫn, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường. Cũng phải kể đến tình huống biển báo, vạch kẻ đường bị cây, xe bus, xe tải cỡ lớn che khuất mà tài xế lại không quen đường.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Mức phạt từ 600 đến 800 nghìn đồng theo điểm a khoản 3 điều 8. Nếu trong nội thành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh được áp dụng mức 1-1,4 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">4- Không bật xi-nhan khi chuyển hướng</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Lỗi này ít xuất hiện khi tài xế rẽ trái/phải, nhưng khi chuyển làn lại khá phổ biến. Cái giá cho sự sơ suất là 300 - 500 nghìn đồng (điểm c khoản 3 điều 8).</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">5- Vượt đèn đỏ.</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Trừ mấy bác xe bus, taxi, thi thoảng mấy bác biển xanh cũng tranh thủ lúc nhá nhem 'vàng, đỏ' để tăng ga. Còn bình thường rất ít trường hợp bác tài nào 'dám' vượt đèn đỏ. Điểm g khoản 3 điều 8: Từ 600 - 800 ngàn đồng. Nếu trong nội thành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh được áp dụng mức phạt 1-1,4 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">6- Quay đầu xe không đúng nơi qui định.</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Không quay chỗ này thì ra tận ngã ba ngã tư nơi có biển được phép mới quay đầu chắc! Ra đó chắc gì đã quay được vì đang hỗn loạn do đèn xanh, đèn đỏ không hoạt động được... Thế nên mới có kiểu tiện đâu rẽ đấy miễn là "không có tai mắt quanh đây". Nhưng nếu không may gặp phải "vận đen", tài ta phải mất 300 - 500 nghìn đồng (điểm i khoản 2 điều 8). Nếu trong nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sẽ là 600 - 1 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nếu quay đầu ở nơi giao cùng mức với đường sắt, mức phạt 600 - 800 nghìn động, 1 - 1,4 triệu đồng nếu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh (điểm d khoản 3 điều 8). Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Bị phạt tiền từ 800 đến 1,2 triệu đồng nếu quay đầu phương tiện trong hầm đường bộ, trên đường cao tốc trái quy định gây ùn tắc giao thông (điểm a khoản 4 điều 8). Nếu trong nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, áp dụng mức phạt từ 1,4-2 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">7- Đi vào đường cấm, đường ngược chiều</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Thường thấy ở những nơi thưa vắng, buổi trưa hoặc buổi tối vắng vẻ nên bác tài tranh thủ đi tắt tiết kiệm thời gian, đôi khi cũng vì không quen đường. Theo điểm b khoản 4 điều 8, mắc lỗi này người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 800 - 1,2 triệu đồng. Trong nội thành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh được áp dụng mức 1,4-2 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">8- Dừng đỗ sai qui định</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Lỗi phổ biến. Một phần do ý thức, phần vì không có điểm dừng đỗ xe hợp lý. Không gian tĩnh trong đô thị chưa được quan tâm thích đáng, bởi người ta còn phải để đất xây nhà cao tầng, hay những thứ sinh lời nhiều hơn trông xe.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Mức xử phạt theo điểm g, h khoản 2 điều 8 từ 300 đến 500 nghìn đồng. Nếu trong nội thành Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh được áp dụng mức phạt 600-1 triệu đồng. Hình phạt bổ sung buộc đưa phương tiện ra khỏi nơi vi phạm, tước GPLX 30 ngày.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nếu việc dừng đỗ mà gây ùn tắc hoặc tai nạn, theo điểm đ, e khoản 4 điều 8 sẽ bị phạt từ 800 - 1,2 triệu đồng. Nội thành Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, áp mức phạt 1,4-2 triệu đồng. Hình phạt bổ sung cho điểm đ khoản 4 là tước GPLX 30 ngày. Nếu điểm e khoản 4, hình phạt bổ sung nhẹ GPLX 60 ngày.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">9- Chuyển hướng không nhường người đi bộ</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Tại nơi giao nhau có vạch kẻ đường dành riêng cho người đi bộ, tín hiệu đèn thì không nói làm chuyện gì. Nhưng nếu không có đèn tín hiệu và vạch kẻ các phương tiện vẫn phải giảm tốc độ và nhường dường.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Người đi bộ chỉ sai khi tại đó có cầu vượt cho người đi bộ, hầm cho người đi bộ, vạch kẻ đường dành riêng cho người đi bộ mà họ không đi hoặc nơi có rào chắn, dải phân cách nhưng cố tình trèo/chui qua, hoặc những nơi có biển cấm đối với người đi bộ. Còn lại người đi bộ vẫn được mái thoải qua đường, nhưng phải quan sát....</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nhiều bác gặp người đi bộ qua đường, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để nhường mà còn lách phía sau, hoặc lách phía trước tỏ vẻ tay lái lụa, còn người đi bộ giật hết cả thịt không biết đường nào mà lần với những người lái ôtô, xe máy. Mức xử phạt theo điểm b, c khoản 1 điều 8: Từ 100 - 200 nghìn đồng.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">10- Lái xe khi có nồng độ cồn trong máu</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Ở ta, một số nhóm người uống bia rượu rất hổ lốn! 'Ăn nặng' cùng với uống bia cho ễnh bụng. Rượu cũng vậy, văn hóa 1,2,3, Zô...Ai không nhiệt tình Zô là vô văn hóa! Zô xong lại tiếp tục văn hóa 'cầm đũa'. Cả chục đôi đũa khoắng trong nồi lẩu, kẻ gặm xương, kẻ gắp rau, kẻ hớt váng, kẻ cười, kẻ khóc, kẻ chửi đổng, kẻ làm thơ.. Sau lại tiếp tục Zô cho tới khi gọi 'Huệ' mới thôi. Lái xe trong tình trạng này thì thôi rồi.. 'phiêu linh' lắm!</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Điểm b khoản 3 điều 8 mức phạt tiền từ 600 - 800 nghìn đồng. Nếu trong nội thành Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, áp dụng mức phạt từ 1-1,4 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Điểm b khoản 5 điều 8 mức phạt cao hơn từ 2 - 3 triệu đồng, nếu có từ 0,25 - 0,4mg/lít khí thở. Hình phạt bổ sung là tước GPLX 30 ngày.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nếu vượt quá 0,4mg/1lit khí thở mức xử lý là 4 - 6 triệu đồng (điểm b khoản 6 điều 8). Hình phạt bổ sung là tước GPLX 60 ngày. Hiện tại đại biểu QH đang có đề xuất xử lý hình sự với tội danh có men rượu bia khi lái xe.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">11- Dùng đèn, còi sai qui định</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Nhiều bác đi đêm có thói quen "bắn pha" vào mặt người khác, bóp kèn inh ỏi mỗi khi tắc đường hoặc xin vượt. 'Chửi cha không bằng bóp kèn' thế nên nhiều bác vừa bóp một tràng kèn, liền bị "thằng văn hóa cơ bắp' túm cổ lôi xuống xe cho ăn liên hoàn cùi chỏ và đầu gối.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Còn theo <a href="luat-giao-thong-duong-bo-co-ban" target="_blank"><strong>luật giao thông đường bộ</strong></a> , chiếu theo điểm l khoản 1 điều 8 sẽ bị phạt 100 - 200 ngàn đồng. Không sử dụng đèn chiếu xa, chiếu gần đúng qui định là 600 - 800 nghìn đồng (điểm i khoản 3 điều 8). Nếu trong nội thành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh được áp mức phạt 1,4-2 triệu đồng, tước GPLX 30 ngày</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">12- Chạy quá tốc độ</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Rất khó tránh quá lỗi tốc độ khi đường sá VN, hệ thống biển báo nhiều nơi chưa phù hợp. Nhiều nơi quy định bất hợp lý. Chưa phân biệt rạch ròi khu dân cư, ngoài khu dân cư, ngoài đô thị. Nếu chỉ phân biệt bằng biển báo hiệu thì cũng khó cho lái xe chưa quen đường. Cũng có nguyên nhân chủ quan của mỗi lái xe là chạy như ma đuổi.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Xe vượt quá 5 -10 km/h bị phạt tiền từ 300 - 500 nghìn đồng (điểm c khoản 2 điều 8). Quá 10 - 20 km/h, phạt 800 - 1,2 triệu đồng (điểm c khoản 4 điều 8).</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> Nếu trong nội thành Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minhg, áp dụng mức phạt từ 1,4-2 triệu đồng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Quá 20 - 35 km/h, điểm a khoản 5 điều 8, phạt 2 - 3 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày. Vượt quá 35 km/h, theo điểm a khoản 6 điều 8, phạt 4 - 6 triệu đồng. Hình phạt bổ sung tước GPLX 60 ngày.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">13- Vượt không đúng qui định</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Vượt bên phải, vượt khi chưa đủ điều kiện vượt, vượt tại nơi đầu dốc, nơi cong cua, nơi giao nhau, nơi có biển cấm vượt, không có tín hiệu trước khi vượt...diễn ra quá phổ biến. Mức xử phạt theo điểm đ khoản 3 điều 8 từ 600 đến 800 nghìn đồng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nếu vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi qui định, sẽ bị xử phạt theo điểm a khoản 4 điều 8 từ 800 - 1,2 triệu đồng. Nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được áp dụng mức phạt từ 1,4-2 triệu đồng, hình phạt bổ sung tước GPLX 30 ngày.</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">14- Không nhường đường</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Không nhường đường khi từ ngõ ra, từ đường nhánh ra đường chính; không nhường đường cho xe trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kể hướng nào tới tại nơi giao nhau...v.v cũng rất phổ biến.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Mức xử phạt theo điểm d, đ khoản 3 điều 8 từ 300 - 500 ngàn đồng. Trong nội thành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh nếu vi phạm điểm d khoản 3 điều 8 thì được áp dụng mức phạt từ 1-1,4 triệu đồng.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">15 - Sử dụng điện thoại, tai nghe khi tham gia giao thông</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Mức phạt 80.000 đồng và nhắc nhở cảnh cáo, đối tượng hay bị mắc lỗi này là mấy em sinh viên vừa <strong><a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1">thi bằng lái xe máy</a></strong> ngây thơ non nớt, lỗi này tuy không phổ biến nhưng là sinh viên với chi tiêu eo hẹp mà lớ xớ vi phạm bị phạt là thấy hẻo mất một khoản rồi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Bạn nào có ý kiến góp ý hoặc thấy các lỗi chưa đề cập mong nhận được phản hồi qua <a href="mailto:info@daylaixeoto.edu.vn">info@daylaixeoto.edu.vn</a>.<br /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trân trọng!</span></p> <p> </p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/muc-phat-xe-o-to-chay-qua-toc-do" hreflang="vi">mức phạt xe ô tô chạy quá tốc độ</a></li> <li><a href="/tag/muc-phat-loi-oto" hreflang="vi">muc phạt lỗi oto</a></li> </ul> </div> Sat, 11 Oct 2014 23:16:19 +0000 rootmp 1016 at https://daylaixeoto.edu.vn Nguyên Tắc Giải Sa Hình Bộ Đề 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Nguyên Tắc Giải Sa Hình Bộ Đề 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Nguyên Tắc Giải Sa Hình Bộ 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Học Lái Xe Ô Tô</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Mục đích tối thượng của việc giải sa hình là làm sao giải quyết cho các xe thoát khỏi giao lộ một cách nhanh nhất, việc giải sa hình giống như làm toán vậy, cần sự logic rất cao, chúng ta không thể nhớ được hết toàn bộ các đáp số trong 1 quyến sách Bài tập và cũng như vậy với hàng trăm câu hỏi về Sa Hình. Tuy nhiên mọi việc rất đơn giản nếu ta nắm vững các nguyên tắc sau đây:</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 08/25/2014 - 06:15</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Xem Thêm Hướng Dẫn Phương Pháp Ôn Luyện Bộ 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-thu-ly-thuyet-online">TẠI ĐÂY</a></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">1. Các xe đã vào giao lộ:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Các xe được coi là vào giao lộ khi bánh trước đã vượt qua vạch trắng của người đi bộ ngang đường, dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì phương tiện đã vô giao lộ đều được ưu tiên đi trước nhất.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><i>Tại sa hình bên dưới mặc dù có xe cứu thương nhưng <b>xe lam đã qua giao lộ</b>, nên xe lam vẫn được ưu tiên đi trước.</i></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span></b></span><span style="font-size: 12pt;"><img alt="giai-sa-hinh-1" height="255" src="/images/hoc-lai-xe-oto/giai-sa-hinh-1.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="427" /></span></p> <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><b>2. Xe ưu tiên:</b></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Thứ tự các xe ưu tiên như sau: <b>Cứu Hỏa </b>-&gt; <b>Quân Sự</b> -&gt; <b>Công An</b> -&gt; <b>Cứu Thương</b></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Các bạn có lẽ thắc mắc vì sao Cứu thương lại được sắp xếp thứ 4 sau cùng? Vì tính mạng, sự an toàn của một đất nước ( xe Quân sự) hoặc sự an toàn, ổn định của một tập thể, một khu vực ( Công an) được sắp trên sự mất mát, an toàn của một cá nhân ( Cứu thương).</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="giai-sa-hinh-3" height="252" src="/images/hoc-lai-xe-oto/giai-sa-hinh-3.jpg" width="421" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><i>Tại sa hình bên cạnh: có 4 xe trong đó có <b>1 xe công an</b> -&gt;chắc chắn đây sẽ là xe được đi đầu tiên.</i></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Ngoài 4 xe ưu tiên kể trên còn có các loại xe được ưu tiên khác như xe hộ đê, đoàn xe có cảnh sát dẫn đường, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật nhưng do không xuất hiện trong các câu hỏi về Sa hình nên tôi không đề cập đến.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><b>3. Đường ưu tiên:</b></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hiển nhiên các xe nằm trên đường không ưu tiên phải nhường đường cho người nằm trên đường ưu tiên, và cần căn cứ vào biển báo “ Giao nhau với đường ưu tiên” mà bên trên đã đề cập. Mọi xe khi phía trước mặt là tấm biển báo “ hình tam giác ngược” nói ở trên thì đều mặc nhiên nằm trên đường không ưu tiên.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="giai-sa-hinh-4" height="250" src="/images/hoc-lai-xe-oto/giai-sa-hinh-4.jpg" width="420" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><i>Trong sa hình này <b>trước mặt xe con là một tấm biển báo hình tam giác ngược</b> – mặc dù không thể thấy nội dung bên trong nhưng ta khẳng định được nội dung của biển “Giao nhau với đường ưu tiên” -&gt; <b>xe ô tô con nằm trên đường không ưu tiên</b> -&gt; <b>phải nhường</b> cho xe mô tô.</i></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><b>4: Hướng không có xe:</b></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Vì Việt Nam di chuyển theo phía bên phải -&gt; tay lái thuận ( khác biệt với vài nước đi về bên trái – tay lái nghịch như Nhật Bản, Anh…) nên quyền ưu tiên hướng không có xe được quy định như sau:</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><b>Tại ngã 4 giao lộ:</b> Quyền ưu tiên thuộc về xe nào mà hướng đường bên <b>TAY PHẢI</b>  không có xe.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="giai-sa-hinh-6" height="255" src="/images/hoc-lai-xe-oto/giai-sa-hinh-6.jpg" width="423" /></span></p> <p style="text-align: left;"><br /><span style="font-size: 12pt;"><i>Như sa hình bên do <b>không có xe qua giao lộ</b>, <b>không có xe ưu tiên</b>, <b>không có đường ưu tiên</b> -&gt; nhưng  hướng <b>bên tay phải</b> của <i style="font-size: 16px;">xe mô tô </i><b>không</b> có xe nên được ưu tiên đi trước, sau đó tới xe lam và xe tải đi cuối cùng.</i></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><b>Tại vòng xoay, vòng xuyến: </b>Quyền ưu tiên thuộc về xe nào mà hướng đường bên <b>TAY TRÁI </b>của nó trống - không có xe.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="giai-sa-hinh-5" height="249" src="/images/hoc-lai-xe-oto/giai-sa-hinh-5.jpg" width="418" /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><i>Tại sa hình bên cạnh, các xe đã vô vòng xoay, hướng bên <b>tay trái của xe tải không có xe</b> -&gt; xe tải được ưu tiên đi trước.</i></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><b>5: Hướng rẽ ưu tiên:</b></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Xe rẽ phải đi đầu tiên, sau đó là xe đi thẳng và cuối cùng là xe rẽ bên trái </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="giai-sa-hinh-7" height="253" src="/images/hoc-lai-xe-oto/giai-sa-hinh-7.jpg" width="425" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><i>Ví dụ tại sa hình bên cạnh, <b>xe con rẽ phải</b> đi đầu tiên, tiếp sau tới <b>xe của bạn vì đi thẳng</b> và cuối cùng là <b>xe mô tô rẽ trái.</b></i></span></p> <p><br /><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><b>• Lưu ý với các học viên là các nguyên tắc giải sa hình đã được sắp xếp</b></span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><b> từ cao xuống thấp</b></span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><b>, <span style="color: #ff0000;">nguyên tắc quan trọng, cần thiết được liệt kê phía trên và giảm dần về bên dưới</span>, các nguyên tắc <span style="color: #ff0000;">bên </span><span style="color: #ff0000;">dưới </span></b></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;"><b>chỉ sử dụng</b></span><span style="font-size: 12pt;"><b> khi</b></span></span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><b> <span style="color: #ff0000;">không thể sử dụng nguyên tắc bên trên</span> mà thôi.</b></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">• Ví dụ cách giải sa hình phối hợp nhiều nguyên tắc</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="giai-sa-hinh-2" height="253" src="/images/hoc-lai-xe-oto/giai-sa-hinh-2.jpg" width="422" /></span></p> <p style="text-align: left;"><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Có xe vô giao lộ hay không? Không</span><br /><span style="font-size: 12pt;">2. Có xe ưu tiên hay không? Có -&gt; vậy xe ưu tiên (công an) đi đầu tiên.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">3. Có đường ưu tiên không? Có, vậy xe nào nằm trên đường ưu tiên đi tiếp sau - ở đây là xe tải.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Bây giờ còn xe khách và xe con, bắt đầu thấy rắc rối rồi đúng không các bạn học viên? Lưu ý là lúc này xe công an và tải đã đi rồi – xuất hiện nguyên tắc thứ 4 – hướng bên phải của xe khách trống -&gt; xe khách đi trước xe con.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><b><i>Vậy đáp án hoàn thiện cho câu hỏi : Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông? Sẽ là “ Xe công an, xe tải, xe khách, xe con”.</i></b></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo</span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/Hh7yZjGJDCE" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Hh7yZjGJDCE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><i>Chúc các học viên học và thi đạt kết quả tốt nhất.</i></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; line-height: 19px;">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Trung Tâm </span><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Dạy Lái Xe Ô Tô</strong></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;"> An Toàn</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản cho các học viên đang và có dự định sẽ tham gia các <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/cac-khoa-hoc-lai-xe-oto"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">khoá học lái xe ô tô</strong></a>, <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">học bằng lái xe B2, <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1">thi bằng lái xe máy a1</a>, <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-mo-to-a2">thi bằng lái moto a2</a>.</strong></span><br style="font-size: 13px; line-height: 19px;" /><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; line-height: 19px;">Dạy lái xe ô tô An Toàn hân hạnh mang đến cho các bạn những kiên thức cơ bản trong quá trình học bằng lái xe B2 của mình. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến lợi ích cho tất cả học viên.</span><br style="font-size: 13px; line-height: 19px;" /><span style="font-size: 12pt;">Mong các học viên cảm nhận <strong>Nguyên tắc giải Sa hình 450 câu lý thuyết</strong> học lái xe ô tô</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" target="_blank"> </a></span></strong><span style="font-size: 12pt;"> hữu ích, vui lòng</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #ff0000;"> <span style="background-color: #ffff00;">SHARE</span></span> </strong><span style="font-size: 12pt;">và</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #ff0000;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> </strong><span style="background-color: #ffff00;"><strong>LIKE <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">website</span></strong></span></span><span style="font-size: 12pt;"> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">Trân trọng cảm ơn!</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> </ul> </div> Mon, 25 Aug 2014 05:15:08 +0000 rootmp 992 at https://daylaixeoto.edu.vn 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ - Phần 4: Câu 91- 120 https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-4 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ - Phần 4: Câu 91- 120</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô B2, C, chúc các bạn học viên học tốt, thi tốt và luôn lái xe an toàn.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Phần 4: từ câu 91 đến câu 120.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 07/07/2014 - 05:18</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 91 -105:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=13]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 106 - 120:</strong></span><br /><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=14]</span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Hướng dẫn 11 bài thi sát hạch sa hình <a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank"><strong>học lái xe ô tô B2</strong></a> </span><strong style="color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="background-color: #ffff00;"><a href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">Xem tại đây</a></span></strong></span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong> 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ </strong>phần 5 - từ câu 121- 150 <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-5">tại đây</a><strong><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/dich-vu-chuyen-doi-bang-lai-xe-viet-nam-sang-bang-lai-quoc-te" target="_blank"><br /></a></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <strong><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/copy-of-450-cau-hoi-phan-5-cau-121-150" target="_blank">450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</a></strong></span><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong><span style="color: #800000;"> <span style="background-color: #ffff00;">SHARE</span> <span style="color: #000000;">và</span> <span style="background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">450 câu hoi luat giao thong duong bo</a></li> </ul> </div> Mon, 07 Jul 2014 04:18:36 +0000 rootmp 969 at https://daylaixeoto.edu.vn 450 Câu - Phần 15: Câu 421- 450 https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-15 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu - Phần 15: Câu 421- 450</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô B2, C.</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">H</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ướng dẫn phương pháp học <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bộ <strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong> <span style="background-color: #ffff00;"><strong><a href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank">Xem tại đây</a></strong></span></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br /></span></span></span></strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Hướng dẫn các phương pháp giải Sa Hình</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></span><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><br /></a></span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Phần 15: từ câu 421 đến câu 450.</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 06/18/2014 - 06:32</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 421-435:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=36]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong>Câu 436-450:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=37]</span></p> <p><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Hướng dẫn 10 bài thi sát hạch sa hình <a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank"><strong>học lái xe ô tô B2</strong></a> </span><strong style="color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="background-color: #ffff00;"><a href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">Xem tại đây</a></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <strong><a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/copy-of-450-cau-hoi-phan-4-cau-91-120" target="_blank">450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</a></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #800000;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">và</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-oto" hreflang="vi">thi bang lai xe oto</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> </ul> </div> Wed, 18 Jun 2014 05:32:30 +0000 rootmp 966 at https://daylaixeoto.edu.vn 450 Câu - Phần 13: Câu 361- 390 https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto-phan-13 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu - Phần 13: Câu 361- 390</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô B2, C.</strong></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">H</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ướng dẫn phương pháp học <span style="background-color: #ffffff;">Bộ <strong>450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</strong></span></span><strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"> </a><a href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;">Xem tại đây</span></span></a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; background-color: #ffffff;"><span style="color: #000000; background-color: #ffffff;"><a href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"><br /></a></span></span></strong></span></p> <p><span style="color: #000000; font-size: 12pt; background-color: #ffffff;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffffff;">Hướng dẫn các phương pháp giải Sa Hình</span></span><strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffffff;"> <span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffff00;"><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;">Xem tại đây</span></a></span><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><br /></a></span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Phần 13: từ câu 361 đến câu 390.</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 06/18/2014 - 06:32</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 361-375:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=32]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 376-390:</strong></span><br /><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=33]</span></p> <p><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Hướng dẫn 10 bài thi sát hạch sa hình <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">học lái xe ô tô B2</strong></a> </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">Xem tại đây</a></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/copy-of-450-cau-hoi-phan-1-cau-1-30" target="_blank"><strong>450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</strong></a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #800000;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">và</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-bang-b2" hreflang="vi">học lái xe bằng b2</a></li> <li><a href="/tag/day-lai-xe-oto" hreflang="vi">dạy lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/day-lai-xe-truong-an" hreflang="vi">dạy lái xe trường an</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-ly-thuyet-lai-xe-o-to" hreflang="vi">450 câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-ly-thuyet-hoc-lai-xe-o-to-450" hreflang="vi">Mẹo thi lý thuyết học lái xe Ô tô 450</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">450 câu hoi luat giao thong duong bo</a></li> </ul> </div> Wed, 18 Jun 2014 05:32:30 +0000 rootmp 964 at https://daylaixeoto.edu.vn