mẹo thi bằng lái xe máy https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Phần Sa Hình https://daylaixeoto.edu.vn/meo-thi-bang-lai-xe-may-hang-a1-phan-sa-hinh <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Phần Sa Hình</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Phần Sa Hình</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Các câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 phần sa hình gồm 5 câu - thuộc loại câu <em><strong>dễ lấy điểm nhất</strong></em> nên chúng tôi soạn <em><strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1 phần sa hình</strong></em> để hỗ trợ các bạn đạt điểm tối đa phần này.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/16/2016 - 00:28</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><br /><span style="font-size: 12pt;">Áp dụng các nguyên tắc sau đây:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Xe đã vào <span style="color: #ff0000;"><strong>GIAO</strong></span> lộ - Xe bất kì đã vô trong giao lộ sẽ được đi trước</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-1" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-1.jpg" height="389" width="650" /></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">2. <span style="color: #ff0000;"><strong>XE</strong></span> ưu tiên - thứ tự Hoả - Sự - Công - Thương</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-2" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-2.jpg" height="390" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">3. <span style="color: #ff0000;"><strong>ĐƯỜNG</strong></span> ưu tiên - xe nằm trên đường ưu tiên đi trước</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-3" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-3.jpg" height="387" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Tay <strong><span style="color: #ff0000;">PHẢI</span> </strong>không vướng - tại ngã 4 không có biển báo, không có đèn tín hiệu- quyền ưu tiên thuộc về xe nào trống bên tay phải (tuy nhiên khi đã vô vòng xuyến thì lại nhường cho bên tay trái</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-6" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-6.jpg" height="391" width="650" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-5" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-5.jpg" height="387" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">5. <span style="color: #ff0000;"><strong>HƯỚNG</strong></span> rẽ ưu tiên - xe nào có đoạn đường tới đích ngắn nhất sẽ được ưu tiên đầu: xe rẽ phải - xe đi thẳng - xe rẽ trái</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-7" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-7.jpg" height="387" width="650" /></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Để cho dễ nhớ - tôi sử dụng câu <span style="color: #ff0000;"><strong>"GIAO XE ĐƯỜNG PHẢI HƯỚNG"</strong></span>, anh chị học viên áp dụng theo nguyên tắc từ trên xuống dưới chắc chắn sẽ vượt qua các câu hỏi sa hình rất dễ dàng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">* Một vài trường hợp nên sử dụng <em><strong>mẹo thi bang lai xe may a1</strong></em>:</span></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-8" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-8.jpg" height="489" width="650" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đối với dạng câu hỏi sa hình này - các bạn <strong><span style="color: #ff0000;">luôn luôn xét xe con đầu tiên</span></strong>: Có 2 trường hợp</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nếu câu hỏi "xe nào vi phạm" - <strong>xe con đi đúng</strong> - <span style="color: #ff0000;">l<strong>oại ngay</strong></span> đáp án <strong>có xe con</strong> - lấy đáp án còn lại</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nếu câu hỏi “Xe nào vi chấp hành đúng quy tắc giao thông” - <strong>xe con đi đúng</strong> - <strong><span style="color: #ff0000;">loại</span></strong> đáp án không có xe con</span></p> <p><em><strong><span style="font-size: 12pt;">Ví dụ như câu bên trên: Hỏi ....."xe nào vi phạm"...</span></strong></em></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt;">Xét xe con</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> - Nằm trên làn đường cho rẽ phải (để ý mũi tên màu trắng chỉ hướng đi trên mặt đường đằng sau đuôi xe)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Đèn đang xanh</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Xe con đang rẽ phải</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">-&gt;<strong>xe con đi đúng luật</strong> - mà câu hỏi " xe nào vi phạm" - <strong>bỏ ngay</strong> được đáp án số 1 và số 3- chỉ còn đáp án 2 - Xe tải</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-9" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-9.jpg" height="462" width="616" /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Dạng câu hỏi này - <span style="color: #ff0000;"><strong>chọn ngay</strong></span> đáp án có "<strong>xe con (E)</strong>" - bộ đề thi chỉ có 2 câu dạng này thôi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo: <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt; link youtube</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data="https://www.youtube.com/v/Wmxlu6nBnFs?version=3?version=3" type="application/x-shockwave-flash" height="240" width="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Wmxlu6nBnFs?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: 18pt;">N</span></strong></span>hư vậy là chúng ta đã đi với nhau qua hết toàn bộ <em><strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1</strong></em> rất dễ học, dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tôi chúc các bạn học - thi đạt kết quả tốt và đặc biệt luôn lái xe an toàn</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Mọi thắc mắc hoặc đóng góp các bạn bình luận trên <strong><a href="http://www.facebook.daylaixeoto.edu.vn/" target="_blank">Page facebook của trường</a></strong> hoặc qua email  - tranthang603@gmail.com</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tôi cảm ơn và trân trọng mọi đóng góp xây dựng của các bạn</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">-----------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trường dạy lái xe Trường An chúc các bạn có một thời gian học vui vẻ và tiếp thu tốt các kiến thức của <strong>mẹo thi  bằng lái xe máy A1 - mô tô A2</strong>, nếu thấy tài liệu này hữu ích, vui lòng <strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;">Share </span></strong><span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">và</span><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"> like</span></strong> website như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-co-kho-khong" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 co kho khong</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-online" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-tren-may-tinh" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 tren may tinh</a></li> </ul> </div> Wed, 15 Jun 2016 23:28:20 +0000 rootmp 1128 at https://daylaixeoto.edu.vn Có Bằng B2 Thi A2 Có Được Miễn Thi Lý Thuyết Hay Không? https://daylaixeoto.edu.vn/co-bang-b2-thi-a2-co-duoc-mien-thi-ly-thuyet-hay-khong <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Có Bằng B2 Thi A2 Có Được Miễn Thi Lý Thuyết Hay Không?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Có bằng B2 thi A2</strong> có được miễn thi lý thuyết hay không?</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Đây có lẽ là câu hỏi khá phổ biến khi các học viên tìm hiểu điều kiện để <a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank"><em><strong>thi bằng a2</strong></em></a>, vì 1 phần không nhỏ học viên có nhu cầu <strong>thi bằng lái a2 tại tphcm</strong> đã có bằng lái xe ô tô B2, thậm chí là C, D, E.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 05/21/2016 - 03:27</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><br /><span style="font-size: 12pt;">Theo Quy định của Tổng cục đường bộ - với trường hợp có bằng lái xe các hạng lớn hơn thì mặc nhiên được miễn thi lý thuyết của hạng bằng nhỏ hơn, hiểu đơn giản là nếu bạn <em><strong>có bằng lái xe ô tô B2 và muốn thi A2</strong></em> bạn sẽ được miễn thi lý thuyết.<img alt="co-bang-b2-thi-a2" height="135" src="/images/hoc-lai-xe-oto/co-bang-b2-thi-a2.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="611" /></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Tuy nhiên, quy định của Bộ GTVT nếu có B2 chỉ miễn thi lý thuyết cho hạng A1 mà thôi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Vì văn bản của Bộ cao hơn văn bản của Tổng cục nên lấy theo Bộ GTVT, người có bằng lái ô to B2 chỉ được miễn cho hạng A1 mà thôi, còn khi đăng kí thi bằng a2 vẫn phải thi lý thuyết bình thường.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="dieu-kien-thi-bang-lai-xe-a2" target="_blank">điều kiện thi bằng lái xe mô tô A2</a> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Vậy nên mới nảy sinh vấn đề, đó là khi người có bằng lái ô tô B2 khi tham gia thi bằng A2, phải sau 3-4 tuần mới cấp được bằng mới, lý do vì phần mềm in GPLX và dữ liệu trên bằng do Tổng cục đường bộ quản lí, được cài đặt theo quy định của TCĐB – có GPLX ô tô được miễn thi LT với hạng A2 – nhưng thực tế làm việc phải tuân theo Văn bản quy định của Bộ GTVT. Dẫn đến các trường hợp này phải cập nhật thông tin thủ công, không đưa lên phần mềm tự động được, dẫn đến việc mất từ 3-4 tuần sau khi thi mới có bằng và 2 -3 tháng mới cập nhật thông tin trên dữ liệu của TCĐB.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/gMdUX0dL_ps?version=3?version=3" height="360" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/gMdUX0dL_ps?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><a href="trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an" target="_blank"><em>Trường dạy lái xe</em></a> An Toàn, nơi <strong><a href="trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an" target="_blank">đào tạo lái xe ô tô</a></strong> các hạng, tổ chức <em><strong><a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank">thi bằng lái xe máy A1</a></strong></em>, mở khoá <em><strong><a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank">thi bằng lái mô tô A2</a></strong></em> uy tín, chất lượng tại tphcm.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chúc quý học viên có một khoá học vui vẻ và luôn lái xe an toàn.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-co-kho-khong" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 co kho khong</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-online" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-tren-may-tinh" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 tren may tinh</a></li> <li><a href="/tag/thi-a2-ma-co-b2-roi" hreflang="vi">thi a2 mà có b2 rồi</a></li> <li><a href="/tag/b2-roi-muon-thi-bang-a2" hreflang="vi">b2 rồi muốn thi bằng a2</a></li> <li><a href="/tag/co-bang-b2-thi-a2" hreflang="vi">có bằng b2 thi a2</a></li> </ul> </div> Sat, 21 May 2016 02:27:36 +0000 rootmp 1111 at https://daylaixeoto.edu.vn Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 Năm 2020 - Phần Biển Báo https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-mo-to-a2-phan-2 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 Năm 2020 - Phần Biển Báo</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 mới nhất năm 2020 - Phần Biển Báo</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Sau khi đã tiếp thu được phần lớn kiến thức  <em><strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1 - mô tô A2</strong></em> ở phần 1, các bạn đã nắm trong tay khoảng 8 điểm, nhiệm vụ còn lại là cố gắng đạt thêm 8 điểm nữa của phần kiến thức về luật GTĐB được sắp xếp từ câu 01-80, và mỗi đề thi sẽ lấy 10 câu hỏi riêng về phần này.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 05/13/2016 - 02:17</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="font-size: 13px;"><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">II. Mẹo thi bằng lái xe máy  - </span></strong><span style="font-size: 12pt;">phần biển báo:</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Để nắm vững 5 hệ thống biển báo cơ bản, người học cần đọc kĩ các chú thích bên dưới và cố gắng quan sát trong thực tế di chuyển hàng ngày.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Tuy nhiên cần chú ý những biển đặc biệt sau:</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Trong hệ thống biển <strong style="font-size: 16px;">báo hiệu nguy hiểm, </strong>lưu ý những biển:</span></h2> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 81" height="310" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_81.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="413" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 1: " <strong style="font-size: 16px;">Nhường đường cho người đi bộ</strong>" - khi gặp biển này các phương tiện phải giảm tốc độ, ưu tiên cho người đi bộ qua đường (mấy biển này gặp ở trước các cổng trường, bệnh viện, công viên....nơi có nhiều người đi bộ sang đường mà không có đèn báo hiệu.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 2: " <strong style="font-size: 16px;">Cấm người đi bộ</strong>" - gặp biển này người đi bộ không được đi vào, thường gặp như trên đường cao tốc.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 3: " <strong style="font-size: 16px;">Đường dành cho người đi bộ</strong>", đường này chỉ có người đi bộ được sử dụng, mọi phương tiện khác không được đi vào, ví dụ như phố đi bộ Nguyễn Huệ tại trung tâm Q.1 ở Tphcm chẳng hạn.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 82" height="330" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_82.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="440" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Đối với câu này, nhiều bạn lơ ngơ chọn đáp án 4 - Biển 1 và 2 - trậc lấc - vì biển số 3 như giải thích ở trên - là đường dành riêng cho người đi bộ, các phương tiện khác có được đi vô đâu mà nhường, các bạn tự tìm đáp án đúng nhé.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Tiếp theo cần phải nắm thật kĩ nội dung nhóm biển báo nguy hiểm này nữa, vì trong bộ đề <em style="font-size: 16px;"><strong style="font-size: 16px;">thi bằng lái a1</strong></em>, các câu hỏi liên quan tới nhóm biển này có tới 11 câu - trong đề thi chắc chắn sẽ có ít nhất 2 câu:</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 90" height="307" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_90.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="445" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 1: "<strong style="font-size: 16px;">Giao nhau với đường không ưu tiên</strong>" - bạn đang đi trên đường chính - mũi tên nét lớn - giao nhau với đường phụ - gạch ngang nét nhỏ - xe của bạn đang nằm trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau. Thường gặp khi bạn đang đi trên đường lớn - gặp ngã 3, ngã 4 giao với đường hẻm nhỏ.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 2: "<strong style="font-size: 16px;">Giao nhau với đường ưu tiên</strong>" khi bạn gặp biển này thì bạn phải chủ động nhường đường qua nơi giao nhau. Trong thực tế bạn sẽ gặp biển này khi đi từ đường hẻm, đường nhỏ ra gặp đường lớn.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 3: " <strong style="font-size: 16px;">Đường ưu tiên</strong>" - Những xe đi trên đường này cũng được ưu tiên khi qua nơi giao nhau, nhưng biển này có thể cắm trên tuyến đường thẳng, không cần cắm nơi đường giao nhau.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <ul style="font-size: 13px;"><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Nhóm sau biển sau đây cũng quan trọng không kém và sự nhầm lẫn cũng thường xảy ra:</span></li> </ul><h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 96" height="351" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_96.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="468" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 1: "Đường 2 chiều" </span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 2: " Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp"</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 3: "Được ưu tiên qua đường hẹp"</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 113" height="351" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_113.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="468" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Câu này nhiều bạn chọn đáp án số 3: Biển 2 và 3 - với lí giải là đường trơn cũng gây tai nạn mà không để ý nội dung câu hỏi chỉ là " Biển nào báo hiệu đoạn đường thường xảy ra tai nạn?" mà thôi. Ở đây chỉ có 1 đáp án số 02: Biển 2 là chính xác vì trả lời đúng nội dung câu hỏi. Không lan man, tự phức tạp hoá vấn đề nhé các bạn.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <ul style="font-size: 13px;"><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Trong hệ thống <strong style="font-size: 16px;">biển báo Cấm</strong>,chú ý sự liên đới của 2 biển:</span></li> </ul><h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="meo-thi-bang-xe-may-a1" height="148" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-xe-may-a1.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="326" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển <span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;">cấm rẽ trái</strong></span> <em style="font-size: 16px;">cũng có tác dụng</em> <span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;">cấm quay đầu</strong></span> – Không thể quay đầu đi ngược lại nếu không thực hiện hành động rẽ trái.</span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 105" height="279" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_105.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="372" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 16px;">Ở đây cần chọn cả đáp án 1 và đáp án 2 mới đúng và đầy đủ, cũng lưu ý đây là câu hỏi <span style="font-size: 16px;">duy nhất </span>có 02 đáp án trong phần biển báo.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 16px;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 107" height="297" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_107.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="397" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 16px;">Nhưng biển </span><strong style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;">cấm quay đầu</span></strong><span style="font-size: 16px;"> thì </span><span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;"><em style="font-size: 16px;">không cấm</em> rẽ trái</strong></span><span style="font-size: 16px;"> – ta có thể rẽ tùy ý, miễn là chưa quay đầu là ok, không phạm lỗi.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 16px;"> </span></p> <ul><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Trong hệ thống </span><strong style="font-size: 12pt;">biển báo Chỉ dẫn, biển báo hiệu lệnh </strong><span style="font-size: 12pt;">cần nhận biết biển bên dưới:</span></li> </ul><h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="ly thuyet lai xe a1 112" height="299" src="/images/hoc-lai-xe-oto/ly_thuyet_lai_xe_a1_112.jpg" style="font-size: 16px; margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" width="398" /></span></p> <h2><span style="font-size: 12pt;"> </span></h2> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 1 và 3: " Cầu vượt liên thông" - Thông từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ đường quốc lộ này sang quốc lộ khác.</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển 2: "Cầu vượt cắt qua" Là cầu trong nội thành, nội thi. VÍ dụ như các cầu vượt mới xây chống kẹt xe ở Hà Nội hoặc Sài Gòn.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<a href="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-phan-sa-hinh" target="_blank"><strong> </strong></a><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-phan-sa-hinh"><strong>Mẹo thi bằng lái xe máy A1 - Phần sa hình </strong><span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">* Cấu trúc đề <strong><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1">thi bằng lái xe máy</a>:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đề gồm 20 câu, thời gian trả lời 15 phút, trả lời đúng 16/20 câu là đạt</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Trong 20 câu bao gồm: 10 câu Luật, 5 câu sa hình, 5 câu biển báo.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">Điều đặc biệt</span></strong> của bộ đề mới là nhiều câu <strong><span style="color: #ff0000;">phải </span><span style="color: #ff0000;"><strong>chọn cù</strong>ng lúc cả 2 phương án</span></strong> - đây là điều khó khăn nhất cho các học viên</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nhưng thực chất các câu hỏi của bộ đề <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1"><strong>thi bằng lái xe máy a1</strong></a> không khó lắm đâu, chưa kể các bạn được làm sai tới 4 câu vẫn đạt mà, cho nên không cần phải áp lực 20/20 làm gì cho mệt, chẳng ai quan tâm bạn đạt 20/20 hay 16/20 đâu, nhưng để 15/20 thì là rất đáng tiếc đó nhé.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">Xem Các câu hỏi </span><span style="color: #ff0000;"><strong style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">thường bị mất điểm</strong></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> trong </span><strong style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">bộ đề 150 câu thi bằng lái xe máy A1</strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> </span><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/cac-cau-thuong-mat-diem-cua-bo-de-150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1"><span style="background-color: #ffff00; font-size: 12pt;"><span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></span></a></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong> <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/quy-trinh-thi-bang-lai-xe-may">Quy Trình Thi Thực Hành Lái Xe Máy A1 - Môtô A2</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><a href="thi-thu-bang-lai-xe-a1-truc-tuyen" target="_blank"><img alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" height="31" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" width="448" /></a></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/dvM8wGEClVk?version=3" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/dvM8wGEClVk?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chúc các bạn có một thời gian học vui vẻ và tiếp thu tốt các kiến thức của <strong>mẹo thi  bằng lái xe máy A1 - mô tô A2 năm 2020</strong>, nếu thấy tài liệu này hữu ích, vui lòng <strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;">Share </span></strong><span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">và</span><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"> like</span></strong> website như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may-truc-tuyen" hreflang="vi">thi bang lai xe may truc tuyen</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-tren-may-tinh" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 tren may tinh</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-online" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-co-kho-khong" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 co kho khong</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> </ul> </div> Fri, 13 May 2016 01:17:47 +0000 rootmp 1108 at https://daylaixeoto.edu.vn Những Lợi Ích Của Việc Học Lái Xe Ô Tô https://daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/nhung-loi-ich-cua-viec-hoc-lai-xe-o-to <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Những Lợi Ích Của Việc Học Lái Xe Ô Tô</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><img style="float: right;" alt="trung-tam-truong-an-1" src="/images/hoc-lai-xe-oto/trung-tam-truong-an-1.jpg" height="255" width="340" />Bạn đang có dự tính mua xe ô tô, việc đi học để nhận được một tấm GPLX phù hợp là điều hiển nhiên, nhưng nếu trong tương lai gần bạn chưa có xe thì có nên <strong>đăng kí để học lái xe hay không</strong>? Bạn sẽ nhận được điều gì khi cầm một tấm bằng lái xe ô tô B2 trên tay?</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-12-30T21:35:55+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T3, 12/30/2014 - 21:35</span> Tue, 30 Dec 2014 21:35:55 +0000 rootmp 1749 at https://daylaixeoto.edu.vn Các Câu Mất Điểm Khi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Năm 2020 https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/cac-cau-thuong-mat-diem-cua-bo-de-150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Các Câu Mất Điểm Khi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Năm 2020</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Tổng hợp 10 câu hỏi trích từ bộ đề <strong>150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</strong> mà các học viên thường xuyên mất điểm, phương pháp tốt nhất là  các bạn lưu ý, đọc thật kĩ câu hỏi cũng như đáp án trả lời</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 11/01/2014 - 04:32</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 1</strong>- Xem nội dung tại <a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-1-cau-01-30" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;">câu 01</span></span></a></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Mới đọc qua nhiều bạn chọn ngay đáp án 3 và....trật lấc, đơn giản vì câu hỏi về khái niệm "đường bộ" , nghĩa là đường có thể đi lại trên bộ - không bao gồm công trình phụ trợ khác - như biển báo, cột km, đèn giao thông.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Đáp án đúng của câu hỏi này là phải <strong>chọn cả đáp án 1 và 2.</strong></span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 2</strong>: <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-1-cau-01-30" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 11</span>:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">Đáp án đúng phải chọn là cả 1 và 2, “phương tiện <strong>THAM GIA</strong> Giao Thông” bao gồm cả xe máy chuyên dùng (các loại xe có gắn động cơ, thực hiện cho một mục đích riêng biệt nào đó như xe máy xúc, máy ủi, xe cắt tỉa cây xanh…)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 3:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-1-cau-01-30" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 09</span>:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Lúc này câu hỏi chỉ là “ Phương tiện Giao Thông”: Chỉ bao gồm xe thô sơ và xe cơ giới, <strong>KHÔNG</strong> bao gồm xe máy chuyên dùng ( không ai lấy xe máy ủi, máy xúc, xe tỉa cây xanh... để chở người, chở hàng - xe máy chuyên dùng <strong>không</strong> phải là phương tiện Giao Thông) nên đáp án đúng là 1.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 4:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại <a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;">c</span></span></a></span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;">âu 40:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">“phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn ở nơi cho phép” đáp án 2</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 5:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;">câu <span style="background-color: #ffff00;">45</span>.</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chọn cả đáp án 2 và đáp án 3 “giảm tốc độ, nhường đường, quan sát”</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 6: </strong><span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-2-cau-31-60" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu</span> 56:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đáp án 3: “<span style="color: #800000;"><strong>nhỏ</strong></span> hơn 70km/h”</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 7:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-3-cau-61-90" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 57</span>. </span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đáp án 1:  “xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe thô sơ phải bật đèn.., </span><strong><span style="color: #800000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 12pt;">chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định</span> </span></strong><span style="font-size: 12pt;">”</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 8:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-4-cau-91-120" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 7</span>2.</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đáp án 2: “nội thành phố, nội thị xã,bắt đầu khu đông dân cư…”</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 9:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-5-cau-121-150" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 105</span>.</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chọn cả đáp án 1 và đáp án 2</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Biển <strong>cấm rẽ trái</strong> thì sẽ <strong>cấm quay xe. </strong>Bạn không thể thực hiện hành vi quay xe nếu không thực hiện hành vi rẽ.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><strong>Câu 10:</strong> <span style="font-size: 15.5555562973022px;">Xem nội dung tại </span><a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 15.5555562973022px;">câu 127</span>:</span></span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đáp án 1: Cả ba hướng. (hướng số 2 là biển cấm xe mô tô, <span style="color: #800000;"><strong>ở đây hỏi là xe gắn máy</strong></span> nên không chịu tác dụng của biển cấm mô tô)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xe gắn máy là những xe có dung tích xilanh dưới 50cm3, ví dụ như các dòng xe cup 79, 80, 81, chaly..., bằng chứng là các bạn trên 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi được điều khiển xe gắn máy, còn mô tô là những xe có dung tích xi lanh trên 50cm3, trong đó phân ra mô tô thường - chúng ta hay nhầm lẫn gọi là xe gắn máy - có dung tích xi lanh dưới 175cm3, sử dụng <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1"><strong>bằng lái xe hạng A1</strong></a>, còn xe <strong>mô tô phân khối lớn</strong> - có dung tích xi lanh trên 175cm3, sử dụng <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-mo-to-a2"><strong>bằng lái xe A2</strong></a><a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank"><strong>.</strong></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xem <strong><span style="color: #000000; line-height: 20px;">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 </span></strong><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="color: #000000; line-height: 20px; background-color: #ffff00;">tại đây</span></span></a></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/3WYM2imQ-eg?version=3?version=3" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/3WYM2imQ-eg?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">----------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trung tâm dạy lái xe An Toàn - địa chỉ <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/"><strong>đào tạo lái xe</strong></a> các hạng, nơi tổ chức <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1"><strong>thi bằng lái xe máy tại tphcm</strong></a> tốt nhất, uy tín nhất</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">thi bằng lái xe máy a1</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">mẹo học lý thuyết lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1" hreflang="vi">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1</a></li> </ul> </div> Sat, 01 Nov 2014 04:32:06 +0000 rootmp 1024 at https://daylaixeoto.edu.vn Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 năm 2021- Phần Luật GTĐB https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2 năm 2021- Phần Luật GTĐB</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Mô tô A2  cập nhật năm 2021 - Phần Lý Thuyết Luật</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhu cầu <strong>đăng kí thi bằng lái xe máy ở tphcm</strong> và học <strong style="font-size: 16px;">mẹo</strong> </span><strong style="font-size: 12pt;">thi bằng lái xe máy A1, mô tô A2</strong><span style="font-size: 12pt;"> ngày càng tăng, nhưng dưới áp lực công việc, học hành thi cử bù đầu, không phải ai cũng có thể tham gia khóa học luật giao thông đường bộ do nhà trường tổ chức đầy đủ được, nhằm hỗ trợ các học viên bận rộn hoặc chưa nắm được nội dung tài liệu 200 câu hỏi luật giao thông đường bộ, trung tâm Dạy Lái Xe An Toàn biên soạn tài liệu bên dưới nhằm hỗ trợ phần nào cho các bạn</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tài liệu <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1"><strong>mẹo thi bằng lái xe máy</strong></a> là một bản tóm tắt và hướng dẫn các kiến thức cơ bản sao cho ngắn gọn, dễ hiểu nhất.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 10/15/2014 - 05:18</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-phan-1-cau-01-30"><strong>150 câu hỏi luật giao thông đường bộ</strong></a> của đề <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1"><strong>thi bằng lái xe máy hạng A1</strong></a> gồm 3 phần cơ bản sau:</span></p> <p><em><span style="font-size: 12pt;">I: <em style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Các câu hỏi về Luật GTĐB</span></em></span></em></p> <p><em><span style="font-size: 12pt;">II: <em style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Biển báo hiệu giao thông đường bộ</span></em></span></em></p> <p><em><span style="font-size: 12pt;">III: <em style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Phương pháp giải sa hình</span></em></span></em></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hiển nhiên không ông CSGT nào ngoắc bạn lại và yêu cầu bạn đọc thuộc “ điều XYZ” gì đó trong Luật GTĐB nhưng nếu bạn thấy tấm biển báo như bên cạnh<img alt="bien-bao-cam-meo" height="102" src="/images/hoc-lai-xe-oto/bien-bao-cam-meo.jpg" style="float: right;" width="91" /> mà cứ đâm đầu đi vô thì mức phạt tối đa có thể tới 600.000, dù có “50/50” đi chăng nữa cũng phải mất 200.000 lại mất công xin xỏ, năn nỉ, chưa kể việc không hiểu ý nghĩa của biển thì chính bạn là người gặp nguy hiểm, thiệt thòi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="font-size: 13px;"><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">I. Luật Giao Thông Đường Bộ:</span></strong></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Đây có lẽ là phần các anh chị mong chờ nhất để tìm <strong style="font-size: 16px;">mẹo thi bằng lái xe máy A1</strong>? và anh chị thấy quá dài, thấy quá rắc rối, thấy lo sợ nhất???</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Đừng lo lắng, bạn chỉ cần nắm vững những kiến thức sau thì mục tiêu đạt 16/20 câu Lý thuyết thi bằng lái A1 không hề khó khăn đâu</span></p> <p> </p> <p><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;">1. Câu hỏi về "hành vi bị nghiêm cấm"-</strong></span><span style="font-size: 16px;"> </span></span></span></strong><span style="font-size: 12pt;">nếu có 02 phương án thì </span><span style="font-size: 12pt;">chọn cả (1) </span><span style="font-size: 12pt;">và </span><span style="font-size: 12pt;">(2) </span><span style="font-size: 12pt;">nhưng nếu có trên 02 p/a thì phải đọc kĩ</span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;">- câu 14,15,22,23,25,29</span></span><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <ul style="font-size: 13px;"><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Vạch – phố - dải – phần: chọn đ/a (1) - câu 2,3,5,6</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Ưu – phương – làn: chọn đ/a (2)        - câu 4,8,10</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Trừ câu 9 (đ/a 1) - câu 9</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Nếu trong câu hỏi có cụm từ " <strong style="font-size: 16px;">tham gia</strong>" mà có 2 p/a thì chọn ngay cả 2 phương án. - câu 11,12</span></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;"> <strong style="font-size: 13px; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5; color: #800000;">3</span></strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"><strong style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;">.</span></strong> Câu hỏi về hiệu lệnh của CSGT</span></span></p> <ul style="font-size: 13px;"><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">Giơ </span><strong style="font-size: 16px;">1</strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> tay: đáp án </span><strong style="font-size: 16px;">2</strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-  </span>câu 36,37<span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">.</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Giơ <strong style="font-size: 16px;">2</strong> tay: đáp án <strong style="font-size: 16px;">1</strong>- câu 35.</span></li> </ul><p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;">4</strong></span>. Từ khoá cần nắm:</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">*Các đáp án có cụm từ</span></p> <ul style="font-size: 13px;"><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">"không được…"    - câu 28,30,44</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">"bị nghiêm cấm"   - câu 16, 20, 21, 24</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">"trái phép…”         - câu 26</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">"giảm tốc độ, nhường đường..."  - câu 45, 48</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">"chấp hành..." - câu 78</span></li> </ul><p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Là các đáp án <strong style="font-size: 16px;"> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">ĐÚNG 100%, </span></strong><span style="font-size: 16px;">khi gặp các từ này xuất hiện trong câu trả lời thì biết là câu được "khuyến mãi" rồi đó các bạn - chọn ngay đáp án có từ khoá mà khỏi cần đọc câu hỏi nữa.</span></span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: 16px;">* NHƯNG</strong> đáp án có cụm từ</span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: 16px;">cả 2 ý trên</strong>" hoặc "<strong style="font-size: 16px;">tất cả các ý trên</strong>", "<strong style="font-size: 16px;">tăng tốc độ</strong>", "<strong style="font-size: 16px;">chuyển ngay</strong>" là đáp án <span style="font-size: 16px; color: #000000;"><strong style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">SAI</span> - </strong>dù không biết câu nào đúng thì cũng phải loại bỏ phương án có các từ khoá này,  vì đáp án như trên sẽ mâu thuẫn với cách trả lời mới cho chọn 1 lúc 2 đáp án, và trong luật giao thông, không khi nào khuyến khích việc tăng tốc độ gây nguy hiểm cả. </span></span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; color: #000000;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;"><strong style="font-size: 16px;">5</strong></span>. Những con số thần thánh:</span></span></p> <p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">Trong các câu hỏi của bộ để <strong style="font-size: 16px;">150 câu hỏi thi bằng lái xe máy</strong>, những đáp án có số sau luôn đúng: </span><span style="font-size: 12pt;">5 mét, 5 năm, 0.25miligam, 50miligam, <span style="font-size: 16px;">50 cm3 trở xuống, </span>18 tuổi, 40km/h -  câu 18, 19,   53,  66, 68, 69, 73</span></p> <p><span style="font-size: 13px; color: #800000;"><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">6</span>.</strong></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> Thứ tự hiệu lệnh giao thông:</span></p> <p style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Chấp hành theo hiệu lệnh của <span style="font-size: 16px; color: #800000;">người điều khiển giao thông - <span style="font-size: 16px; color: #333333;"> câu 38</span></span></span></p> <p style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">• Người điều khiển giao thông: <span style="font-size: 16px; color: #800000;">Là CSGT</span> và <span style="font-size: 16px; color: #800000;">người được giao nhiệm vụ</span> hướng dẫn giao thông -  câu 13</span></p> <p style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 13px; color: #800000;"><strong style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt;">7. </span></strong></span><span style="font-size: 12pt;">Quy định nhường đường tại nơi giao nhau:</span></p> <ul style="font-size: 13px;"><li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;">CÓ</span> vòng xuyến: nhường bên<span style="font-size: 16px; color: #800000;">TRÁI <span style="font-size: 16px; color: #333333;">-</span> <span style="font-size: 16px; color: #333333;">câu 49 </span></span></span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;">KHÔNG CÓ</span> vòng xuyến: nhường bên tay <span style="font-size: 16px; color: #800000;">PHẢI <span style="font-size: 16px; color: #333333;">- câu 51</span></span></span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;">Xe đi trên <span style="font-size: 16px; color: #800000;">đường nhánh</span> phải nhường đường cho tất cả  - câu 50</span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;">Phương tiện giao thông đường sắt</span><span style="font-size: 16px;"> được ưu tiên hoàn toàn so với đường bộ - câu 52</span></span></li> <li style="font-size: 13px; background-image: url('images/typo/bullet.png');"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; color: #800000;">Đường ưu tiên</span> là đường "được nhường"  - câu 8</span></li> </ul><p style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">Ngoài ra, đối với các câu 31,42,43,45,46,54,60 và 63,67 - có 03 đáp án trong đó đáp án ngắn nhất sai - chọn <span style="font-size: 16px; color: #800000;">2 đáp án</span> còn lại</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem tiếp<strong> <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-mo-to-a2-phan-2">mẹo thi bằng lái xe máy phần biển báo</a></strong><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-mo-to-a2-phan-2"> <span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-thu-bang-lai-xe-a1-truc-tuyen"><span style="font-size: 12pt;"><img alt="thi-thu-ly-thuyet-lai-xe" height="35" src="/images/hoc-lai-xe-oto/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe.gif" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="505" /></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/3WYM2imQ-eg?version=3?version=3" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/3WYM2imQ-eg?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">***</span><span style="font-size: 12pt;">Cấu trúc đề</span><strong style="font-size: 13px; line-height: 1.5;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-gan-may-a1"> thi bằng lái xe máy</a> :</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đề gồm 20 câu, thời gian trả lời 15 phút, trả lời đúng 16/20 câu là đạt</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Trong 20 câu bao gồm: 10 câu Luật, 5 câu sa hình, 5 câu biển báo.</span><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #800000;"><strong>Điều đặc biệt</strong></span> của bộ đề mới là nhiều câu <span style="color: #800000;"><strong>phải <strong>chọn cù</strong>ng lúc cả 2 phương án</strong></span> - đây là điều khó khăn nhất cho các học viên</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Nhưng thực chất các câu hỏi của bộ đề <strong>thi bằng lái xe máy a1</strong> không khó lắm đâu, chưa kể các bạn được làm sai tới 4 câu vẫn đạt mà, cho nên không cần phải áp lực 20/20 làm gì cho mệt, chẳng ai quan tâm bạn đạt 20/20 hay 16/20 đâu, nhưng để 15/20 thì là rất đáng tiếc đó nhé.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">Xem Các câu hỏi thường</span><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;"><strong> bị mất điểm</strong></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> trong </span><strong style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">bộ đề 150 câu thi bằng lái xe máy A1</strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> </span><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/cac-cau-thuong-mat-diem-cua-bo-de-150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-a1"><span style="background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #ffff00;">tại đây</span></span></a></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xem <strong>Phần mềm luyện thi bằng lái xe máy năm 2020</strong> <span style="background-color: #ffff00;"><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/phan-mem-luyen-thi-bang-lai-xe-may" target="_blank">tại đây</a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; background-color: #ffffff;">-----------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chúc các bạn có một thời gian học vui vẻ và tiếp thu tốt các kiến thức. Nếu có khó khăn gì cứ gửi để lại trong phần bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ.</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-co-kho-khong" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 co kho khong</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-online" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-tren-may-tinh" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 tren may tinh</a></li> </ul> </div> Wed, 15 Oct 2014 04:18:06 +0000 rootmp 1017 at https://daylaixeoto.edu.vn