đăng ký bằng lái xe a2 https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Khi Đăng Kí Thi Bằng Lái Xe Tại Dạy Lái Xe An Toàn https://daylaixeoto.edu.vn/ung-ho-dong-bao-lu-lut-khi-dang-ki-thi-bang-lai-xe-tai-truong-an <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Khi Đăng Kí Thi Bằng Lái Xe Tại Dạy Lái Xe An Toàn</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2>Ủng hộ đồng bào lũ lụt khi đăng kí thi bằng lái xe tại Dạy Lái Xe An Toàn.</h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Như các bạn đã biết, hiện tại tình hình mưa lũ tại miền Bắc và miền Trung diễn biến phức tạp và gây ra nhiều thiệt hại to lớn về người và vật chất cho người dân.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Ý thức trách nhiệm xã hội của mình, chúng tôi – những cán bộ tuyển sinh của phòng ghi danh học lái xe tại tphcm tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của các học viên ngay khi tới văn phòng đăng kí.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-10-14T01:23:05+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 10/14/2017 - 02:23</span> Sat, 14 Oct 2017 01:23:05 +0000 rootmp 1862 at https://daylaixeoto.edu.vn