doi bang lai xe can thu tuc gi https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Đổi Bằng Lái Xe Máy Ở Tphcm - Dịch Vụ Đổi Giấy Phép Lái Xe Máy https://daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/doi-bang-lai-xe-may-o-tphcm-doi-giay-phep-lai-xe-may <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Đổi Bằng Lái Xe Máy Ở Tphcm - Dịch Vụ Đổi Giấy Phép Lái Xe Máy</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><strong><span style="font-size: 12pt;">Đổi bằng lái xe máy A1</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Hướng dẫn cách <strong><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/doi-bang-lai-xe-oto-tai-tphcm" target="_blank">đổi bằng lái  xe máy tại khu vực tphcm</a></strong>, những thủ tục và quy trình <strong>đổi bằng lái xe máy A1</strong>,  tư vấn miễn phí cách <strong>đổi bằng lái xe 2 bánh ở tphcm</strong> để có thể <strong>đổi giấy phép lái xe máy</strong> nhanh chóng, thuận lợi.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-02-20T04:09:18+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 02/20/2016 - 04:09</span> Sat, 20 Feb 2016 04:09:18 +0000 rootmp 1769 at https://daylaixeoto.edu.vn Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Sang Thẻ Nhựa https://daylaixeoto.edu.vn/thu-tuc-doi-bang-lai-xe-sang-the-nhua <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Sang Thẻ Nhựa</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><strong><span style="font-size: 12pt;">Thủ tục đổi bằng lái xe sang thẻ Pet</span><span style="font-size: 12pt;"><br /></span></strong></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Bạn muốn <a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/doi-bang-lai-xe-oto-tai-tphcm" target="_blank">đổi bằng lái xe</a>, nhưng chưa biết cần những <strong>thủ tục đổi bằng lái xe</strong> và quy trình như thế nào, bạn có thắc mắc muốn được tư vấn miễn phí để có thể đổi giấy phép lái xe nhanh chóng, thuận lợi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-02-18T02:17:28+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 02/18/2016 - 02:17</span> Thu, 18 Feb 2016 02:17:28 +0000 rootmp 1768 at https://daylaixeoto.edu.vn Lộ trình đổi GPLX từ thẻ giấy sang thẻ nhựa PET https://daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/lo-trinh-doi-gplx-tu-the-giay-sang-the-nhua-pet <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Lộ trình đổi GPLX từ thẻ giấy sang thẻ nhựa PET</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Lộ trình đổi GPLX từ thẻ giấy sang thẻ nhựa PET</span></strong></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Theo Khoản 15, Điều 1, Thông tư 58/2013/TT-BGTVT (Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 1/3/2014), Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:</span></div> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-08-28T22:11:16+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 08/28/2014 - 23:11</span> Thu, 28 Aug 2014 22:11:16 +0000 rootmp 1732 at https://daylaixeoto.edu.vn