có bằng b2 thi a2 https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Có Bằng A2 Có Cần Bằng A1 Không - Thi Bằng Lái A2 Có Cần Phải Có Bằng A1 https://daylaixeoto.edu.vn/co-bang-a2-co-can-bang-a1-khong <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Có Bằng A2 Có Cần Bằng A1 Không - Thi Bằng Lái A2 Có Cần Phải Có Bằng A1</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><strong>Có bằng a2 có cần bằng a1 không?</strong></h2> <p>Đây là một trong những thắc mắc thường gặp khi muốn thi bằng lái a2 mà chưa nắm rõ về nội dung của bằng lái.</p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-09-05T11:08:37+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 09/05/2018 - 12:08</span> Wed, 05 Sep 2018 11:08:37 +0000 rootmp 1946 at https://daylaixeoto.edu.vn Thi Bằng A2 Bao Đậu Năm 2020 - Thi Bằng Lái A2 Bao Đậu Năm 2020 https://daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-a2-bao-dau <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Thi Bằng A2 Bao Đậu Năm 2020 - Thi Bằng Lái A2 Bao Đậu Năm 2020</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Thi bằng a2 bao đậu như thế nào?</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Đây là một trong những thắc mắc thường gặp khi muốn <strong>thi bằng a2 bao đậu</strong></span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-04-12T20:06:54+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 04/12/2017 - 21:06</span> Wed, 12 Apr 2017 20:06:54 +0000 rootmp 1852 at https://daylaixeoto.edu.vn Có Bằng A2 Có Cần Bằng A1 Không - Thi Bằng Lái A2 Có Cần Phải Có Bằng A1 https://daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/co-bang-a2-co-can-bang-a1-khong <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Có Bằng A2 Có Cần Bằng A1 Không - Thi Bằng Lái A2 Có Cần Phải Có Bằng A1</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Có bằng a2 có cần bằng a1 không?</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Đây là một trong những thắc mắc thường gặp khi muốn thi bằng lái a2 mà chưa nắm rõ về nội dung của bằng lái.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-03-28T00:00:20+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T3, 03/28/2017 - 01:00</span> Tue, 28 Mar 2017 00:00:20 +0000 rootmp 1851 at https://daylaixeoto.edu.vn Có Bằng B2 Thi A2 Có Được Miễn Thi Lý Thuyết Hay Không? https://daylaixeoto.edu.vn/co-bang-b2-thi-a2-co-duoc-mien-thi-ly-thuyet-hay-khong <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Có Bằng B2 Thi A2 Có Được Miễn Thi Lý Thuyết Hay Không?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Có bằng B2 thi A2</strong> có được miễn thi lý thuyết hay không?</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Đây có lẽ là câu hỏi khá phổ biến khi các học viên tìm hiểu điều kiện để <a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank"><em><strong>thi bằng a2</strong></em></a>, vì 1 phần không nhỏ học viên có nhu cầu <strong>thi bằng lái a2 tại tphcm</strong> đã có bằng lái xe ô tô B2, thậm chí là C, D, E.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 05/21/2016 - 03:27</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><br /><span style="font-size: 12pt;">Theo Quy định của Tổng cục đường bộ - với trường hợp có bằng lái xe các hạng lớn hơn thì mặc nhiên được miễn thi lý thuyết của hạng bằng nhỏ hơn, hiểu đơn giản là nếu bạn <em><strong>có bằng lái xe ô tô B2 và muốn thi A2</strong></em> bạn sẽ được miễn thi lý thuyết.<img alt="co-bang-b2-thi-a2" height="135" src="/images/hoc-lai-xe-oto/co-bang-b2-thi-a2.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="611" /></span><br /><span style="font-size: 12pt;">Tuy nhiên, quy định của Bộ GTVT nếu có B2 chỉ miễn thi lý thuyết cho hạng A1 mà thôi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Vì văn bản của Bộ cao hơn văn bản của Tổng cục nên lấy theo Bộ GTVT, người có bằng lái ô to B2 chỉ được miễn cho hạng A1 mà thôi, còn khi đăng kí thi bằng a2 vẫn phải thi lý thuyết bình thường.</span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="dieu-kien-thi-bang-lai-xe-a2" target="_blank">điều kiện thi bằng lái xe mô tô A2</a> </strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Vậy nên mới nảy sinh vấn đề, đó là khi người có bằng lái ô tô B2 khi tham gia thi bằng A2, phải sau 3-4 tuần mới cấp được bằng mới, lý do vì phần mềm in GPLX và dữ liệu trên bằng do Tổng cục đường bộ quản lí, được cài đặt theo quy định của TCĐB – có GPLX ô tô được miễn thi LT với hạng A2 – nhưng thực tế làm việc phải tuân theo Văn bản quy định của Bộ GTVT. Dẫn đến các trường hợp này phải cập nhật thông tin thủ công, không đưa lên phần mềm tự động được, dẫn đến việc mất từ 3-4 tuần sau khi thi mới có bằng và 2 -3 tháng mới cập nhật thông tin trên dữ liệu của TCĐB.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/gMdUX0dL_ps?version=3?version=3" height="360" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/gMdUX0dL_ps?version=3?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><a href="trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an" target="_blank"><em>Trường dạy lái xe</em></a> An Toàn, nơi <strong><a href="trung-tam-dao-tao-lai-xe-truong-an" target="_blank">đào tạo lái xe ô tô</a></strong> các hạng, tổ chức <em><strong><a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank">thi bằng lái xe máy A1</a></strong></em>, mở khoá <em><strong><a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank">thi bằng lái mô tô A2</a></strong></em> uy tín, chất lượng tại tphcm.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chúc quý học viên có một khoá học vui vẻ và luôn lái xe an toàn.</span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> <li><a href="/tag/luat-giao-thong-duong-bo" hreflang="vi">luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/meo-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">mẹo thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-co-kho-khong" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 co kho khong</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-online" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a1-tren-may-tinh" hreflang="vi">thi bang lai xe a1 tren may tinh</a></li> <li><a href="/tag/thi-a2-ma-co-b2-roi" hreflang="vi">thi a2 mà có b2 rồi</a></li> <li><a href="/tag/b2-roi-muon-thi-bang-a2" hreflang="vi">b2 rồi muốn thi bằng a2</a></li> <li><a href="/tag/co-bang-b2-thi-a2" hreflang="vi">có bằng b2 thi a2</a></li> </ul> </div> Sat, 21 May 2016 02:27:36 +0000 rootmp 1111 at https://daylaixeoto.edu.vn