muc phat xe may 2016 https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Mức Phạt Giao Thông Phổ Biến Đối Với Xe Máy Mới Nhất https://daylaixeoto.edu.vn/muc-phat-giao-thong-pho-bien-doi-voi-xe-may-moi-nhat <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mức Phạt Giao Thông Phổ Biến Đối Với Xe Máy Mới Nhất</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Việc <strong>xử phạt các lỗi vi phạm luật giao thông xe máy</strong> sau 01/08/2016 sẽ áp dụng theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, thay thế cho nghị định 171 trước đây, với  hình phạt tăng nặng ở hầu hết các lỗi vi phạm, hi vọng với chế tài cứng rắn này sẽ đẩy lùi được tình trạng mất an toàn giao thông hiện tại.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2015-08-26T06:01:59+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 08/26/2015 - 07:01</span> Wed, 26 Aug 2015 06:01:59 +0000 rootmp 1933 at https://daylaixeoto.edu.vn