mức phạt vi phạm giao thông vượt quá tốc độ https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Mức Phạt Các Lỗi Vi Phạm Giao Thông Đối Với Ô Tô Mới Nhất https://daylaixeoto.edu.vn/muc-phat-cac-loi-vi-pham-giao-thong-doi-voi-o-to-moi-nhat <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mức Phạt Các Lỗi Vi Phạm Giao Thông Đối Với Ô Tô Mới Nhất</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt;"><span style="line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Nghị định 46/2016 quy</span> định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định số 171/2013 và Nghị định số 107/2014. Theo đó, điểm đáng chú ý nhất của nghị định mới là những<strong> mức phạt cho tài xế ôtô vi phạm giao thông</strong> sẽ <span style="color: #ff0000;">tăng cao</span></span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-06-11T04:56:32+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 06/11/2016 - 05:56</span> Sat, 11 Jun 2016 04:56:32 +0000 rootmp 1934 at https://daylaixeoto.edu.vn