hoc lai xe o to https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Học Lái Xe Ôtô Tải Bằng C - Dạy Lái Xe Tải Bằng C Năm 2023 https://daylaixeoto.edu.vn/cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/cac-khoa-hoc-khac/hoc-lai-xe-oto-tai-bang-c <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Học Lái Xe Ôtô Tải Bằng C - Dạy Lái Xe Tải Bằng C Năm 2023</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/C2fyvG3Oxd0" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/C2fyvG3Oxd0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <div class="event-infor clearfix"> <div class="event-time text-align-center"><span class="author-title" style="font-size: medium;"><img alt="hoc-lai-xe-tai-bang-c" height="150" src="/images/hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-tai-bang-c.png" title="Học Lái Xe Tải Bằng C" width="150" /></span></div> <h2 class="event-intro"><span style="font-size: medium;">Dành cho những học viên có nhu cầu học lái xe tải. Có lớp T7 và CN. Học và thi trong vòng 08-10 tháng.</span></h2> </div> <div class="ja-typo-blockct clearfix"> <p><span style="font-size: medium;"><span class="dropcap">B</span>ằng lái xe tải hạng C theo quy định được phép điều khiển xe ô tô tải các loại tải trọng, ô tô du lịch dưới 9 chỗ, dùng cho mục đích cá nhân và kinh doanh.</span></p> <span style="font-size: medium;">Lớp học lái xe tải bằng C khai giảng khoá mới hàng tháng. </span></div> <div class="ja-typo-blockct clearfix"><span style="font-size: medium;"> </span></div> <div class="ja-typo-blockct clearfix"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #333333;"> </span></span><strong style="font-size: medium;">Học phí trọn gói</strong><span style="font-size: medium;">: </span><span style="font-size: medium; color: #ff0000;"><strong>27.000.000 </strong></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><strong>VNĐ</strong></span> <span style="color: #800000;"><strong>CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH - <span style="color: #000000;">chia làm 2 lần:</span></strong></span></span></div> <div class="ja-typo-blockct clearfix"> <p><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 22.75px;"><strong style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/hoc-phi-cac-khoa-hoc-lai-xe-oto">Giảm Học Phí Ưu Đãi</a></strong></span></strong></span></span></p> </div> <div class="ja-typo-blockct clearfix"> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong>Lần 1</strong>: 17.000.000 khi nộp hồ sơ đăng kí và lấy suất thi của Sở</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong>Lần 2</strong>: 10.000.000</span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"> sau lần đầu 03 tháng.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong>Thời gian học 09 tháng</strong></span></p> <p> </p> </div> <div class="ja-typo-blockct clearfix"> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;Xem <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/lich-dao-tao-cac-khoa-hoc-lai-xe-o-to-tai-trung-tam-truong-an">Thời khoá biểu học Lý thuyết và Thực hành</a><span style="color: #000000;"> </span></strong></span></p> <h4>Giai đoạn 1: học lý thuyết</h4> <p>- Học viên được học luật giao thông đường bộ, được tìm hiểu căn bản về cấu tạo xe và cách sửa chữa xe ô tô, về các cách lái xe an toàn và đạo đức của người ngồi trên vô lăng.</p> <p>- Trung tâm có lớp học lý thuyết tập trung vào hầu hết các buổi trong tuần ( sáng: 09h00–11h00, chiều: 14h-16h, tối: 18h-20h), học viên tự chọn lịch học phù hợp cho mình.</p> <h4>Giai đoạn 2: học thực hành</h4> <p>- Học viên học lái xe tải bằng C học thực hành tại bãi tập sa hình.</p> <p>- Học viên được học thực hành theo năng lực - phí thuê xe 250.000/1h</p> <p>- Kết thúc học thực hành lái xe, học viên sẽ được bố trí thi thử nhằm giúp học viên tạo cảm giác tự tin và làm quen với bài thi sát hach. Đồng thời sau đó học viên sẽ được bố trí tập lái trên xe cảm ứng để làm quen với xe và sân thi sát hạch.</p> <p>- Sau khi hoàn thành, học viên được xếp lịch thi chứng chỉ tốt nghiệp bao gồm thi lý thuyết lẫn xa hình, kỳ thi nhằm kiểm tra lại khả năng của học viên cũng như cấp chứng chỉ học nghề lái xe.</p> <p>- Thi sát hạch: Học viên sau khi hoàn thành khoá học lái xe tải 06 tháng sẽ được tham gia kỳ thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe, kỳ thi do Sở Giao Thông Vận Tải TP HCM tổ chức, bao gồm thi lý thuyết, thi lái xe sa hình và lái xe đường trường.</p> <p>- Nếu mọi việc thuận lợi, học viên thành công vượt qua kỳ thi, bằng của học viên sẽ được Sở cấp trong vòng 14-20 ngày sau.</p> <p>- Đối với những học viên thi rớt trong kỳ thi sát hạch, trung tâm sẽ sắp xếp cho bạn thi lại trong thời gian ngắn nhất.</p> <p style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid #f0cb96; padding: 3px 8px; display: inline-block; border-radius: 8px; color: #333; text-shadow: 1px 1px 0 #fff;"><span style="font-size: medium;"><strong>Hồ sơ đăng ký:</strong></span><br /><span style="font-size: medium;">- 02 chứng minh nhân dân photo (không cần công chứng).</span><br /><span style="font-size: medium;">- 12 tấm hình 3 x 4 <strong>đúng quy cách</strong>(*)</span></p> <p style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid #f0cb96; padding: 3px 8px; display: inline-block; border-radius: 8px; color: #333; text-shadow: 1px 1px 0 #fff;"><span style="font-size: medium;"><strong>Yêu cầu:</strong></span><br /><span style="font-size: medium;">- Học viên phải đủ 21 tuổi trở lên</span><br /><span style="font-size: medium;">- Đủ sức khoẻ lái xe hạng C theo luật qui định (không bị teo cơ, bị thừa hoặc thiếu ngón tay…)</span><br /><span style="font-size: medium;">- Hình 3x4 phải được chụp trong vòng 3 tháng trở lại</span></p> <blockquote style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #fbe2b4; font-family: 'roboto slab', sans-serif; font-size: 15px; margin: 1.5rem; padding: 0.9rem; position: relative; color: #404040; background-color: #fff0f0; line-height: 30px; text-align: justify;"> <div style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: 0.3rem; margin-bottom: 0.3rem; margin-left: 0.3rem; list-style: none;"> <h2 style="font-family: inherit; font-size: 25px; font-style: inherit; clear: both; line-height: 1.3;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 25px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: inherit; font-size: 25px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;"><i>Học phí:</i></span></span></h2> <div style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;"><b>- Phí nộp hồ sơ lấy suất thi của Sở GTVT:</b>  11.900.000 VNĐ</span></span></div> <div style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;"><b>- Lệ phí thi:</b> Nhà trường được Sở GTVT uỷ quyền thu hộ, bao gồm phí thi tốt nghiệp và thi sát hạch: 1.000.000 VNĐ</span></span></div> <div style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;"><b>- Lệ phí đào tạo:</b></span></span></div> <div style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;">Đặc thù của việc học lái xe tải không thể đưa đón, nên học viên tự chạy xuống sân tập của Dạy Lái Xe An Toàn tại quận Bình Tân hoặc Hóc Môn  để tập lái, chi phí đào tạo 250.000/h.</span></span></div> <div style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;">Với dịch vụ đào tạo 1 kèm 1, cùng với kỹ năng sư phạm khoa học, đảm bảo chỉ sau 12h-16h tập lái, bạn chắc chắn đủ kĩ năng thi đậu và thành thạo chạy xe thực tế.</span></span></div> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;"><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: #444444;"><b><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;">- Lệ phí xe cảm ứng</span></b>:</span><span style="font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"> Các sân sát hạch bán lẻ từng giờ với chi phí 500.000 vnđ/h - có giáo viên của trường hướng dẫn, tuỳ theo nhu cầu của học viên muốn tập bao nhiêu tính bấy nhiêu.</span></span></span></div> </blockquote> <blockquote style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #fbe2b4; font-family: 'Roboto Slab', sans-serif; font-size: medium; margin: 1.5rem; padding: 0.9rem; position: relative; background-color: #fff0f0; color: black; text-align: justify;"> <div style="font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-right: 0.3rem; margin-bottom: 0.3rem; margin-left: 0.3rem; list-style: none;"> <h2 style="font-family: inherit; font-size: 25px; font-style: inherit; clear: both; line-height: 1.3;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 25px; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: #cc0000;"><span style="font-family: inherit; font-size: 25px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;"><i>Như vậy: Phí đi hồ sơ lấy suất thi<b> + Lệ phí thi:</b></i></span></span></h2> <h3 style="font-family: inherit; font-size: 20px; font-style: inherit; clear: both; line-height: 1.3; text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px; font-style: inherit; font-weight: inherit;"><span style="font-family: inherit; font-size: 20px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 22.5px;">          17tr + 10.000.000 = </span></span><strong style="font-family: inherit; font-size: 18.6667px; font-style: inherit; color: red; line-height: 22.5px;">27.000.000 VNĐ</strong></h3> </div> </blockquote> <p> </p> <div data-blogger-escaped-style="border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; border-image-slice: initial; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #666666; font-family: 'open sans', sans-serif; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: inherit; height: auto; line-height: 27px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 5px 10px; text-align: justify; vertical-align: baseline; width: auto;" style="font-style: inherit; font-weight: inherit; color: #666666; font-family: 'open sans', sans-serif; font-size: 14px; height: auto; line-height: 27px; padding: 5px 10px; text-align: justify; width: auto;"> <div data-blogger-escaped-style="background: rgb(240, 255, 255); border: 6px dashed rgb(222, 158, 63); box-sizing: border-box; color: black; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; height: auto; margin: auto; outline: 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; width: auto;" id="lich khai giang" style="background-color: #f0ffff; border-width: 6px; border-style: dashed; border-color: #de9e3f; color: black; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; height: auto; margin: auto; padding: 10px; width: auto;"> <div data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit;"> <p style="text-align: center;"><strong data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: #ff6600; font-family: inherit; font-size: 20px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;" style="color: #ff6600; font-family: inherit; font-size: 20px; font-style: inherit; text-align: justify;">ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY</strong></p> </div> <div data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 9px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-bottom: 9px; text-align: center;"> <p><span data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: #ff6600; font-family: inherit; font-size: 20px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-size: 20px; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: #ff6600; font-family: inherit;"><strong data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit;">ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI <strong data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit;">GIẢM </strong>HỌC PHÍ </strong></span></p> </div> <div data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 9px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-bottom: 9px;"> <p style="text-align: center;"><span data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: purple; font-family: inherit; font-size: 24px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-size: 24px; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: #800080; font-family: inherit;"><strong data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit;">200.000 VNĐ</strong></span></p> </div> <div data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 9px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-bottom: 9px;"> <p><strong data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc-YMvd-EQzjigkLZHx3wVDnyfGdL-NRa90oo-BT9DAQYatA/viewform"><img alt="dangkyhocngay Người Bán Hàng Thực Tiễn" class="aligncenter" data-blogger-escaped-data-lazy-loaded="true" data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; display: block; height: auto; margin: 0px auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" data-orig-src="http://cuocsongdungnghia.com/wp-content/uploads/2012/09/dangkyhocngay.jpg" height="68" src="https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fcuocsongdungnghia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2Fdangkyhocngay.jpg&amp;container=blogger&amp;gadget=a&amp;rewriteMime=image%2F*" style="cursor: move; clear: both; display: block; height: 59px; margin-right: auto; margin-left: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" title="dangkyhocngay" width="274" /></a></strong></p> <p class="text-align-center"><span data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: #ff6600; font-family: inherit; font-size: 20px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-size: 20px; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: #ff6600; font-family: inherit;"><strong data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit;">CHỈ CÒN 18 SUẤT CẤP TỐC CHỈ 06 THÁNG THI</strong></span></p> </div> <div data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 9px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin-bottom: 9px;"> <h3 data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; font-family: inherit; font-size: 20px; font-style: inherit; line-height: 1.3; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; vertical-align: baseline;" style="clear: both; font-family: inherit; font-size: 20px; font-style: inherit; line-height: 1.3; text-align: center;"><strong data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-family: inherit; font-style: inherit;"><span data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: green; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-style: inherit; font-weight: inherit; color: #008000; font-family: inherit;">ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC CHỈ CẦN ĐÓNG <span data-blogger-escaped-style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: red; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" style="font-style: inherit; font-weight: inherit; color: #ff0000; font-family: inherit;">15.000.000 VNĐ</span></span></strong></h3> </div> </div> </div> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Địa điểm học lý thuyết:</strong> Số 470 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM.</span></p> <p><span style="font-size: medium; color: #000000;"><strong>Địa điểm học thực hành:Sân tại Quận Bình Tân và Hóc Môn</strong></span></p> <h4>(*) Quy định về hình thẻ 3x4:</h4> <p>Theo quy định mới ban hành của Sở GTVT TPHCM, hình có hiệu lực phải là:</p> <ul><li>Hình được chụp trong vòng 3 tháng trở lại.</li> <li>Hình có màu nền là màu xanh đậm (bắt buộc phải là màu xanh đậm, hồ sơ nộp lên Sở sẽ bị trả lại nếu có hình với màu nền là màu xanh lợt hoặc màu khác màu xanh) như minh họa bên dưới.</li> </ul><p style="text-align: center;"><img alt="day lai xe oto truong an" src="/images/hoc-lai-xe-oto/hinh-mau-theo-quy-dinh-khi-dang-ky-hoc-lai-xe-oto.jpg" /></p> <p>Xin học viên lưu ý thực hiện đúng yêu cầu để tránh sự phiền hà, tốn công sức cũng như thời gian để làm lại thủ tục.</p> <p>Trung tâm Dạy Lái Xe An Toàn xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của toàn thể các học viên. Chúc các bạn có thể hoàn tất hồ sơ, thủ tục một cách dễ dàng. Hi vọng học viên luôn có được sự trải nghiệm tốt nhất trong quá trình học và thi tại trung tâm. Nếu có bất kỳ khó khăn, thắc mắc hoặc đóng góp xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của học viên và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào.</p> <a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-thu-ly-thuyet-online"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c6230014-65b7-495a-83e1-b3f0d74ba70d" height="65" src="/sites/default/files/inline-images/thi-thu-ly-thuyet-bang-lai-xe-b2_6.gif" width="922" class="align-center" /></a> <div class="contacttainfo" id="tacontactinfo"> <h6> </h6> <h3>DẠY LÁI XE AN TOÀN</h3> <h3><i aria-hidden="true" class="fa fa-map-marker"> </i> Số 470 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM.</h3> <h3><i aria-hidden="true" class="fa fa-hand-o-down"> </i> Cần tư vấn? Xin nhấn để gọi trực tiếp cho chúng tôi nhé!</h3> <h3><i aria-hidden="true" class="fa fa-phone"> </i><a href="tel:0902369171" onclick="ga('send', 'event', 'Phone Call Tracking', 'Click/Touch', 'Call by Phone')"><span>0902.369.171</span></a> – Thầy Thắng<br /><i aria-hidden="true" class="fa fa-phone"> </i><a href="tel:0868600300" onclick="ga('send', 'event', 'Phone Call Tracking', 'Click/Touch', 'Call by Phone')"><span>0868.600.300</span></a> – Anh Trỗi</h3> <h3><i aria-hidden="true" class="fa fa-envelope-o"> </i>  <a href="mailto:info@daylaixeoto.edu.vn" onclick="ga('send', 'event', 'Send to Info@daylaixeoto.edu.vn', 'Click/Touch', 'Send by Mail info')">info@daylaixeoto.edu.vn</a></h3> <p> </p> </div> <pre> Hình ảnh xe tải đào tạo hạng C và sân tập của DLXAT</pre> <p style="text-align: center;"><img alt="hoc lai xe oto tai tphcm" src="/images/hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-tai-tphcm-xe-tai.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="hoc lai xe oto gia re tai tphcm" src="/images/hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-tai-tphcm-xe-trang.jpg" /></p> <h4>Buổi đào tạo lái xe tải hạng C của TRUNG TÂM DẠY LÁI XE AN TOÀN</h4> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> </div> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/UtTvx1dDRH4" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/UtTvx1dDRH4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/mW2EbyN6uYk" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/mW2EbyN6uYk" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 07/28/2018 - 09:28</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/day-lai-xe-oto" hreflang="vi">dạy lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/trung-tam-truong-an" hreflang="vi">trung tâm trường an</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-tai-tphcm" hreflang="vi">hoc lai xe tai tphcm</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to" hreflang="vi">hoc lai xe o to</a></li> <li><a href="/tag/meo-hoc-lai-xe-hang-c" hreflang="und">meo hoc lai xe hang c</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-bang-c-mat-bao-lau" hreflang="und">học lái xe bằng c mất bao lâu</a></li> <li><a href="/tag/hoc-bang-lai-xe-hang-c-bao-nhieu-tien" hreflang="und">học bằng lái xe hạng c bao nhiêu tiền</a></li> <li><a href="/tag/hoc-bang-lai-xe-hang-c-o-tphcm" hreflang="und">học bằng lái xe hạng c ở tphcm</a></li> <li><a href="/tag/hoc-luat-lai-xe-hang-c" hreflang="und">hoc luat lai xe hang c</a></li> <li><a href="/tag/ky-nang-hoc-lai-xe-hang-c" hreflang="und">ky nang hoc lai xe hang c</a></li> <li><a href="/tag/video-sat-hach-lai-xe-hang-c" hreflang="und">video sat hach lai xe hang c</a></li> </ul> </div> Sat, 28 Jul 2018 08:28:50 +0000 rootmp 1389 at https://daylaixeoto.edu.vn Khoá Học Lái Xe Ôtô B2 Đặc Biệt VIP Năm 2023 https://daylaixeoto.edu.vn/hoc-lai-xe-oto-b2-dac-biet-vip <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Khoá Học Lái Xe Ôtô B2 Đặc Biệt VIP Năm 2023</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Bằng lái xe ô tô hạng B2 theo quy định được phép điều khiển xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ và xe ô tô tải trọng tải dưới 3,5 tấn; dùng cho mục đích cá nhân và kinh doanh.</p> <p>Học viên đăng ký khoá học lái xe ôtô B2 V.I.P đặc biệt được xếp lớp ngay sau khi nộp hồ sơ.</p> <h4>Học phí trọn gói: <strong>23.000.000 VNĐ</strong> CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH THÊM - chia làm 2 lần đóng</h4> <p class="viewgiamhocphi" style="text-align: center;"><a href="hoc-phi-cac-khoa-hoc-lai-xe-oto"><i aria-hidden="true" class="fa fa-money"> </i><i aria-hidden="true" class="fa fa-money"> </i> Xem Giảm Học Phí Ưu Đãi  <i aria-hidden="true" class="fa fa-money"> </i><i aria-hidden="true" class="fa fa-money"> </i></a></p> <ul><li>Lần 1: 17.000.000 - khi nộp hồ sơ đăng kí và lấy suất thi với Sở GTVT Tp.HCM</li> <li>Lần 2: Số còn lại - khi học viên có nhu cầu học thực hành.</li> <li>Thời gian học:<span style="color: #800000;"> <strong>Chỉ 04 - 06 tháng.</strong></span></li> </ul><p class="viewgiamhocphi" style="text-align: center;"><a href="tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/lich-dao-tao-cac-khoa-hoc-lai-xe-o-to-tai-trung-tam-truong-an"><i aria-hidden="true" class="fa fa-calendar-check-o"> </i> Xem Thời Khoá Biểu học lý thuyết và thực hành.</a></p> <h4>Giai đoạn 1: học lý thuyết</h4> <p>- Học viên được học luật giao thông đường bộ, được tìm hiểu căn bản về cấu tạo xe và cách sửa chữa xe ô tô, về các cách lái xe an toàn và đạo đức của người ngồi trên vô lăng.</p> <p>- Trung tâm có các lớp học lý thuyết tập trung vào hầu hết các buổi trong tuần (sáng: 08h30–10h30, chiều: 14h-16h, tối: 18h-20h), học viên tự chọn lịch học phù hợp cho mình.</p> <h4>Giai đoạn 2: học thực hành</h4> <p>- Đối với khoá học lái xe ôtô B2 V.I.P đặc biệt, học viên được bố trí xe đưa đón học thực hành 1 học viên/1 giáo viên/1 xe trong suốt quá trình học lái xe oto, được phục vụ nước suối miễn phí...</p> <div class="highlighttextta"> <p>- 01 buổi đầu làm quen các thao tác cơ bản, tập số nóng số nguội - kết hợp đi trên đường công cộng.</p> <p>- 07 buổi sau: học các kĩ thuật nâng cao + ghép bài riêng lẻ + đi đường giao thông công cộng.</p> <p>- Buổi thứ 9 ôn 01h xe cảm ứng tại sân thi.</p> </div> <p>- Học viên được học thực hành lái xe đường trường và lái xe trong bãi tập sa hình, được dạy các kỹ thuật lái xe ô tô từ căn bản tới nâng cao.</p> <p><strong>Danh sách địa điểm đưa đón:</strong></p> <ul><li>01 - Số 470 lạc Long Quân, P.5, Q.11</li> <li>02 - Số 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7 - (Lotte Mart Quận 7)</li> <li>03 - Siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ - Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12.</li> <li>04 - Siêu thị Aeon Mall Bình Tân - Số 1 đường số 17A khu phố 11, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.</li> </ul><h4>Giai đoạn 3: ôn và thi sát hạch</h4> <p>Kết thúc giai đoạn học thực hành lái xe, học viên sẽ được bố trí thi thử nhằm giúp học viên tạo cảm giác tự tin và làm quen với bài thi sát hach.</p> <p>Đồng thời học viên cũng sẽ được bố trí tập lái trên xe cảm ứng để làm quen với xe và sân thi sát hạch. Xe cảm ứng là loại xe chính thức dùng để thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hiện nay.</p> <p>Sau khi hoàn thành, học viên sẽ được xếp lịch thi tốt nghiệp bao gồm thi lý thuyết lẫn sa hình, kỳ thi nhằm kiểm tra lại khả năng của học viên cũng như cấp chứng chỉ học nghề lái xe cho học viên hoàn thành khoá học.</p> <p><strong>Thi sát hạch:</strong> sau khi hoàn thành khoá học lái xe ôtô 06 tháng tại trung tâm, tự tin với khả năng lái xe và sự am hiểu lý thuyết luật giao thông đường bộ của mình, đã đến lúc học viên tham gia kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô hạng B2 do Sở GTVT tổ chức</p> <p>Nếu mọi việc thuận lợi, học viên thành công vượt qua kỳ thi, bằng lái sẽ được Sở cấp cho học viên trong vòng 14-20 ngày sau.</p> <p>Vì lý do gì đó học viên không vượt qua được kỳ thi sát hạch, trung tâm sẽ hỗ trợ thi lại hoàn toàn miễn phí cho học viên, học viên chỉ cần tập trung ôn tập lại để làm bài thi tốt hơn trong kỳ thi kế tiếp</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc-YMvd-EQzjigkLZHx3wVDnyfGdL-NRa90oo-BT9DAQYatA/viewform"><img alt="day lai xe oto truong an" src="/images/hoc-lai-xe-oto/dang-ki-hoc-lai-xe-thu-mien-phi.gif" /></a></p> <div class="highlighttextta_blue"> <h5>Hồ sơ đăng ký</h5> <p>- 02 chứng minh nhân dân photo (không cần công chứng).</p> <p>- 01 bản photo GPLX thẻ Pet (bắt buộc phải khai báo nếu có)</p> <p>- 12 tấm hình 3 x 4 đúng quy cách(*)</p> <p>- 01 Giấy khám sức khoẻ tương ứng.</p> </div> <div class="highlighttextta_blue"> <h5>Yêu cầu:</h5> <p>- Học viên phải đủ 18 tuổi trở lên.</p> <p>- Đủ sức khoẻ lái xe hạng B2 theo luật qui định (không bị teo cơ, bị thừa hoặc thiếu ngón tay…).</p> </div> <p><i aria-hidden="true" class="fa fa-map-marker"> </i> <strong>Địa điểm học lý thuyết:</strong> Số Số 470 lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM</p> <h5><i aria-hidden="true" class="fa fa-map-marker"> </i> <strong>Địa điểm học thực hành:</strong></h5> <p>Việc thiết lập các điểm đưa đón là cực kỳ phức tạp, từ Luật GTĐB quy định tuyến đường hạn chế của xe tập lái cho tới sự cân đối về mặt kinh tế. Bằng mọi cố gắng, trường dạy lái xe An Toàn thiết lập được 04 điểm đưa đón sau nhằm hỗ trợ dịch vụ tốt nhất cho mọi học viên khi tham gia khoá học.</p> <p><strong>Yêu cầu khi học viên đăng kí điểm đưa đón:</strong></p> <p>- Học viên vui lòng chọn điểm đón ngay khi đăng kí để nhà trường sắp xe và giáo viên.</p> <p>- Đã lựa chọn rồi thì không đổi điểm (có thể chuyển sang gói tiêu chuẩn)</p> <p>- Nếu đặt lịch mà có việc bận phải báo trước 24h để được bảo lưu buổi học, trường hợp báo quá trễ coi như đã tính buổi học đó.</p> <p>- Vui lòng không xài giờ dây thun khi đi học - xe của trường chỉ đợi học viên 5 phút ( quá thời gian thì buổi học coi như đã tính- không bù lại), vì còn ảnh hưởng tới những học viên khác</p> <p><strong>Danh sách địa điểm đưa đón:</strong></p> <ul><li>01 - Số 470 lạc Long Quân, P.5, Q.11</li> <li>02 - Số 469, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7 - (Lotte Mart Quận 7)</li> <li>03 - Siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ - Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12.</li> <li>04 - Siêu thị Aeon Mall Bình Tân - Số 1 đường số 17A khu phố 11, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.</li> </ul><h4>(*) Quy định về hình thẻ 3x4:</h4> <p>Theo quy định mới ban hành của Sở GTVT TPHCM, hình có hiệu lực phải là:</p> <ul><li>Hình được chụp trong vòng 3 tháng trở lại.</li> <li>Hình có màu nền là màu xanh đậm (bắt buộc phải là màu xanh đậm, hồ sơ nộp lên Sở sẽ bị trả lại nếu có hình với màu nền là màu xanh lợt hoặc màu khác màu xanh) như minh họa bên dưới.</li> </ul><p style="text-align: center;"><img alt="day lai xe oto truong an" src="/images/hoc-lai-xe-oto/hinh-mau-theo-quy-dinh-khi-dang-ky-hoc-lai-xe-oto.jpg" /></p> <p>Xin học viên lưu ý thực hiện đúng yêu cầu để tránh sự phiền hà, tốn công sức cũng như thời gian để làm lại thủ tục.</p> <p>Trung tâm Dạy Lái Xe An Toàn xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của toàn thể các học viên. Chúc các bạn có thể hoàn tất hồ sơ, thủ tục một cách dễ dàng. Hi vọng học viên luôn có được sự trải nghiệm tốt nhất trong quá trình học và thi tại trung tâm. Nếu có bất kỳ khó khăn, thắc mắc hoặc đóng góp xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của học viên và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào.</p> <p> </p> <div class="contacttainfo" id="tacontactinfo"> <h4><i aria-hidden="true" class="fa fa-car"> </i> TRƯỜNG DẠY LÁI XE AN TOÀN</h4> <h4><i aria-hidden="true" class="fa fa-map-marker"> </i> Số 470 lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM.</h4> <h4><i aria-hidden="true" class="fa fa-hand-o-down"> </i> Cần tư vấn? Xin nhấn để gọi trực tiếp cho chúng tôi nhé!</h4> <h4><i aria-hidden="true" class="fa fa-phone"> </i><a href="tel:0933427999" onclick="ga('send', 'event', 'Phone Call Tracking', 'Click/Touch', 'Call by Phone')"><span>0933.427.999</span></a> – Chị Ngọc<br /><i aria-hidden="true" class="fa fa-phone"> </i><a href="tel:0974145171" onclick="ga('send', 'event', 'Phone Call Tracking', 'Click/Touch', 'Call by Phone')"><span>0974.145.171</span></a> – Thầy Thắng</h4> <h4><i aria-hidden="true" class="fa fa-envelope-o"> </i>  <a href="mailto:info@daylaixeoto.edu.vn" onclick="ga('send', 'event', 'Send to Info@daylaixeoto.edu.vn', 'Click/Touch', 'Send by Mail info')">info@daylaixeoto.edu.vn</a></h4> </div> <h4> </h4> <pre class="text-align-center"> Hình ảnh xe tập lái và sân tập của DLXAT</pre> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo</span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/UtTvx1dDRH4" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/UtTvx1dDRH4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="text-align: center;"><img alt="hoc lai xe oto tai tphcm" src="/images/hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-tai-tphcm-xe-tai.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="hoc lai xe oto gia re tai tphcm" src="/images/hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-tai-tphcm-xe-trang.jpg" /></p> <p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 07/27/2018 - 07:38</span> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/day-lai-xe-oto" hreflang="vi">dạy lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto" hreflang="vi">học lái xe ôtô</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-bang-b2" hreflang="vi">học lái xe bằng b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to" hreflang="vi">hoc lai xe o to</a></li> </ul> </div> Fri, 27 Jul 2018 06:38:25 +0000 rootmp 1386 at https://daylaixeoto.edu.vn Người Việt lái xe kém là do không được dạy bài bản? https://daylaixeoto.edu.vn/thu-gian/nguoi-viet-lai-xe-kem-la-do-khong-duoc-day-bai-ban <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Người Việt lái xe kém là do không được dạy bài bản?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Người Việt lái xe kém là do không được dạy bài bản?</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Thầy <em><strong>dạy lái xe ô tô</strong> </em>tại Việt Nam chủ yếu dạy theo kinh nghiệm, làm sao để học viên biết lái hơn là lái đúng luật và có văn hóa.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-07-17T02:48:59+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T3, 07/17/2018 - 03:48</span> Tue, 17 Jul 2018 02:48:59 +0000 rootmp 1384 at https://daylaixeoto.edu.vn Nhận Diện Chiêu Thức Lừa Đảo Học Viên Học Lái Xe https://daylaixeoto.edu.vn/thu-gian/nhan-dien-cac-chieu-thuc-cac-co-so-ma-moi-gioi-hoc-vien-hoc-lai-xe <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Nhận Diện Chiêu Thức Lừa Đảo Học Viên Học Lái Xe</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Nhận diện chiêu thức của các <span style="color: #ff0000; background-color: #ffffff;"><strong>cơ sở MA</strong></span> môi giới <strong><span style="color: #ff0000;">lừa đảo</span></strong> học viên <em><strong>học lái xe ô tô.</strong></em></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trong thời buổi loạn lạc, thật giả lẫn lộn như này, việc tìm một cơ sở đào tạo lái xe để tham gia khoá <strong>học lái xe ô tô</strong> cho đoàng hoàng quả là điều khó khăn, tình trạng tiền mất tật mang đã xảy ra, vậy làm cách nào <span style="color: #ff0000;"><strong>nhận diện ngay</strong></span> các<span style="color: #ff0000;"><strong> cơ sở môi giới lừa đảo</strong></span> – các con ma nhà họ Hứa.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-07-17T02:48:59+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T3, 07/17/2018 - 03:48</span> Tue, 17 Jul 2018 02:48:59 +0000 rootmp 1374 at https://daylaixeoto.edu.vn Kinh Nghiệm Lái Xe Trong Thành Phố Cho Tài Mới https://daylaixeoto.edu.vn/kinh-nghiem-lai-xe-trong-thanh-pho <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Kinh Nghiệm Lái Xe Trong Thành Phố Cho Tài Mới</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Kinh nghiệm lái xe trong thành phố - kinh nghiệm lái xe trong thành phố cho tài mới</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Hứng chí với thành công của bài viết "Kinh nghiệm lái xe đường dài cho các bác mới đi xa lần đầu":</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Em xin làm tiếp luôn bài về <strong>kinh nghiệm lái xe trong thành phố</strong> cho tài mới. Mặc dù <strong>kinh nghiệm lái xe trong thành phố</strong> của em chỉ vỏn vẹn 20k km. Mong các bác không mắng vốn</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T3, 11/28/2017 - 22:47</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;">Em xin bắt đầu luôn!</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">1. Lái xe trong thành phố đông đúc: thái độ, thái độ và thái độ</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Khác với lái xe đường trường, nơi mà cái chết và sự sống tương đối mong manh nếu không cẩn thận, lái xe trong thành phố đông đúc ít nguy hiểm hơn. Theo em, điều cần bàn nhất của lái xe trong thành phố là vấn đề thái độ hơn là vấn đề an toàn. Thái độ tốt giúp cho việc chạy xe thoải mái hơn đỡ nhức đầu và cũng giúp cho mọi người ít tranh giành nhau hơn để đường sá thông thoáng hơn.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Thời nay người ta ra đường đụng chút là nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù hằn học, nếu va quẹt thì tranh cãi dữ dằn và một số người thì lao vào đánh nhau. Vì sao vậy?</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Thứ nhất, em nghĩ cuộc sống hiện tại thường người ta đua nhau kiếm tiền, câu chuyện đầu đường cuối xóm thường là người này làm ra được nhiêu đây, người kia trúng mánh, người nọ mua xe cất nhà lầu, thằng kia nghèo khổ, bà kia bị ung thư không có tiền chữa nên chết. Cuộc đấu quyết liệt để kiếm tiền khiến cho người ta bị stress, mà về chửi người nhà thì nhịn đói, chửi đồng nghiệp thì không làm việc được còn chửi sếp thì khỏi làm việc luôn nên người ta tức, ra đường chửi nhau.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Thứ nhì là đồ ăn thức uống thời giờ độc hại nên sức khỏe, tâm lý người ta bị ảnh hưởng, dễ cằn cộc, nổi cáu vì những chuyện không đâu.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="kinh-nghiem-lai-xe-trong-thanh-pho" src="/images/hoc-lai-xe-oto/kinh-nghiem-lai-xe-trong-thanh-pho.jpg" height="406" width="590" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Thứ ba là do người ta <strong>không hiểu</strong> nên người ta mới tức giận.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Em in đậm chữ "không hiểu" vì em nghe Phật dạy: muốn hết sân si không phải kìm nén nó tự hết dược, mà phải hiểu nguồn cơn của vấn đề, hiểu rồi thì không còn sân si nữa.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Thí dụ như chuyện em ghét taxi. Em ghét cay ghét đắng mấy thằng tài xế taxi. Tìm khách thì chạy như ma đuổi lấn đường xe máy, cúp đầu xe hơi. Gặp khách là tấp lề không cần biết ai. Dò khách thì chạy như con rùa... Nhiều khi em cứ muốn gắn thêm cái cản sắt lên đầu chiếc Ranger để dạy cho mấy thằng taxi cúp đầu một bài học.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhưng rồi em biết cái tức đó là vì em không hiểu chuyện. Chuyện là như vầy, có lần em thử để vài thùng xốp trồng rau trên sân thượng. Mà khu này nhiều chim cu. Hễ em cứ rải 100 hạt giống xuống thì giỏi lắm lên được 1 cây là cùng còn 99 hạt thì lọt vô bụng chim cu. Tức mình em xây khung giăng lưới khắp xung quanh, vậy mà vẫn có con mò vô được lỗ trống của lưới ăn sạch hạt của em. Một hôm em đứng rình. Thấy có con chui vô cái lỗ, em chạy vụt vào trong lưới bắt nó. Nó hoảng quá quên mất cái lỗ ra, nó bay trái vướng lưới, bay phải cũng vướng. Đường chim bay thì luôn ngắn hơn đường bộ vì em phải chạy vòng qua mấy cái thùng xốp còn nó thì bay thẳng. Bay qua bay lại, chạy qua chạy lại một hồi thì người mệt lử, còn chim thì không bay nổi nữa phải đi bộ. Đó là lúc em vươn sức tàn cuối cùng chụp được nó.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chụp được nó rồi em muốn vặt lông nó, muốn lấy dao lam xẻ từng miếng thịt nó trong khi nó còn sống cho hả giận cả tháng qua em trồng không ra cái gì. Cho tới khi bà cô phán: "Tức nó làm gì, cái kiếp nó là như vậy".</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Ngẫm ra thì chí lý, con chim cu thì nó phải ăn hạt, nó không ăn hạt nó chết đói sao?</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đám taxi cũng vậy, họ phải chạy xe kiếm sống, không chạy họ chết đói sao?</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đối với em vài ba hạt cải là để trồng ăn chơi, với con chim cu đó là lẽ sống. Ngoài đường em chạy ô tô để đi công việc nhưng không có em vẫn chạy xe máy được, còn với đám taxi đó là nồi cơm. Cái kiếp của họ như vậy. Chấp nhất với họ làm gì.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Bởi vậy hiểu lẽ đời thì từ đó em không còn tức họ nữa. Họ chạy sao thì mặc họ, cứ nhún vai nói một câu: "Ui dào, cái kiếp của họ như vậy!"</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="kinh-nghiem-lai-xe-trong-thanh-pho-cho-nguoi-moi-lai" src="/images/hoc-lai-xe-oto/kinh-nghiem-lai-xe-trong-thanh-pho-cho-nguoi-moi-lai.jpg" height="426" width="619" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tiếp theo là tụi xe công, xe quân đội chạy không cần biết ai, tức chứ. Nhưng rồi em cũng nghĩ, Phật có nói về nhân quả. Ai có quyền lực mà không dùng quyền lực đó phục vụ xã hội mà để mưu cầu tư lợi, để chiếm ưu thế áp bức bóc lột lợi dụng người yếu thế hơn mình, thì theo nhân quả kiếp sau sẽ làm kẻ tôi đòi, bị áp bức lại mà thôi (xin lỗi em mượn chuyện xe nói chuyện đời tí). Bởi vậy em chả cần tức tối ba cái xe công xe quân đội làm gì. Họ làm sai có nhân quả trừng trị họ. Còn bác nào nói không tin vào nhân quả, thì hoy đi nha, tết nhất đừng đi chùa nữa, không ích chi đâu, vì lời Phật dạy mà không tin, đi chùa cúng bái xin xỏ vô ích.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tiếp theo là những xe máy chạy cúp đầu, chạy xéo qua ngã tư vô luật lệ, lấn làn xe hơi, chở cồng kềnh. Em cực kỳ tức và ghét.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đợi xíu, hình như lúc em chạy xe máy em cũng y chang. Có lần em chở đứa bạn cúp đầu cái xe du lịch kia thắng dúi dụi, nhỏ bạn em nói: "Anh vừa mới cúp đầu xe người ta đó". Em tưởng tượng ra ngay mình là người ngồi trong xe đó, chửi rủa, mạt sát cái đứa xe máy mất nết kia. Nó là ai, nó là em chứ ai.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Bởi vậy mỗi lần tức xe máy, em lại nhún vai, kệ họ, họ chạy bậy, mình mà ngồi lên xe 2 bánh bầy đàn có thua gì mà tức?</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Còn ô tô chạy ẩu, chạy lấn, chạy láo thì sao? Thì ngay cả em, người chạy rất cố gắng để có văn hóa, nhưng đôi khi phải từ lề tấp trái ra gặp ngay hàng xe hơi đang xếp hàng, xi nhan trái xin chen vào thì mấy anh đang xếp hàng nhìn mình như thằng vượt phải lấn đường. Hello mấy anh! Em từ lề em tấp ra chứ em không có như anh nghĩ đâu, sao mà cứ chạy thật sát vào nhau không cho em vào thế? Lỡ có anh CSGT nhào tới thì em tình ngay lý gian tội cho cái túi của em lắm. Cho em vào đi mà!</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đó, tức làm gì chuyện giao thông phố xá mấy bác ơi.</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">2. Đừng chạy nhanh về phía đèn sắp đỏ</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Em từng chạy xe máy, vô thức thôi, thấy phía trước đèn sắp đỏ, tăng ga, vượt cho nhanh để kịp qua đèn. Xui sao giữa ngã tư có một bà điện thoại reng, hay mắc chứng gì đó ai mà biết, bả thắng chựng lại. Em phản xạ cũng bóp thắng nhưng sao mà kịp nữa, xe trượt bánh đổ kềnh ra tông vào đuôi xe bả. Em té lăn ra đất không còn biết trời đất gì thì cha xe máy phía sau cũng thắng như em, cũng trượt bánh như em và đổ kềnh cái xe máy của ổng lên ngực em.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Em la hét vì đau nên ổng hoảng quá cố nhấc cái xe máy lên. Nhưng vì quá hoảng, và trước dòng xe của đường cắt ngang đang ào ào tới, ổng bị trượt tay, bi kịch thay, cái xe máy vừa bị nhấc ra khỏi ngực em tuột ra, rớt đè trúng ngực em thêm một lần nữa.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">May em không gãy cái xương sườn nào nhưng suốt một tháng sau đó, ho cũng thấy như trời sập vi đau.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xe hơi thì chắc không khác chi xe máy. Tăng tốc khi thấy đèn vàng còn 3-4 giây, hay đèn xanh còn 1-2 giây, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Giao lộ là nơi rất nhiều thứ bất ngờ có thể xảy ra. Có thể hôm nay các bác tăng tốc vượt qua được giao lộ, 10000 lần tiếp theo cũng không vấn đề gì, nhưng lần 10001 thì các bác rắc rối to rồi nhé.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhất là khi xe từ đường giao cắt, đèn đỏ còn 2-3 giây mới xanh đã chậm chực muốn vọt đi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Bởi vậy theo em, thấy không còn đủ thời gian để vượt qua giao lộ với tốc độ bình thường thì từ xa cứ rà thắng, chờ thêm 30-50 giây trong máy lạnh chả chết ai. Chứ tăng tốc lên để vượt qua có khi có đứa chết.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Bác nào không thích chờ đèn đỏ vì muốn về nhà sớm còn đi ngủ thì cứ kéo thắng tay lên, nhắm mắt lại, ngủ cho ngon. Khi nào đèn xanh cái xe sau sẽ đánh thức các bác dậy (tin tin)</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">3. Do thám bằng xe máy</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Chạy xe hơi mệt lắm các bác ơi, xe máy, người đi bộ, xe khác cúp đầu đủ kiểu. Mà hễ quên nhìn biển báo thì anh CSGT cứ mời vào gia nhập hội nướng bánh mì.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đi xe máy thì khỏe hơn, luồn lách, cúp đầu xe khác, leo lề như khỉ chỉ mệt mỗi ngửi khói thôi. Thì tâm trí để làm gì? Để tăm tỉa các biển báo và ghi nhớ. Tới lúc ngồi trên xe hơi thì phản xạ sẽ thành tự nhiên: đường này 1 chiều, đường kia cấm xe hơi. Khỏi đi bán bánh mì.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xe máy cũng do thám đường khá tốt. Ngoài các trục đường chính lúc nào cũng rùa bò, thì một số đường phụ, đường nhỏ, đường hẻm khá thông thoáng. Bác nào chạy xe nhỏ như KIA buổi sáng hay Huyndai Ai ten chạy được mấy đường nhánh nhỏ thì nên dùng xe máy do thám trước. Đôi khi đường nhỏ vắng quanh co dài hơn đường chính, nhưng đỡ mệt đầu tay chân hơn, và đôi khi tới nơi nhanh hơn.</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">4. Không vào giao lộ nếu phía trước giao lộ không còn chỗ để đi</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Em thấy nhiều bác tài cứ bon chen mà không biết suy nghĩ. Biết là đèn xanh các bác có quyền đi, nhưng bên kia giao lộ chật ních rồi. Nếu các bác tiếp tục chạy tới thì các bác sẽ phải dừng giữa giao lộ. Tới khi người khác từ đường cắt ngang chạy tới thì các bác lại ngáng đường ngáng lối người ta. Có khi chính các bác là kẻ đầu têu một vụ kẹt xe hoành tráng. Tại sao vậy?</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Theo em, các bác cứ dừng chờ, mặc cho đèn xanh cứ xanh. Thằng xe sau bấm còi kệ nó, chả lẽ nó dám bước ra khỏi xe nào tới quýnh các bác được à? Đây là hành động văn minh, có trách nhiệm, biết suy nghĩ cho lợi ích chung.</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">5. Đừng lấn làn xe máy</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Ngoài đường bây giờ, ít tiền thì chạy xe máy, hít khói bụi, dầm mưa dãi nắng nhưng được cái tới nơi nhanh hơn.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhiều tiền thì chạy xe hơi, máy lạnh mát rượi nhạc nghe thoải mái nắng không đụng đầu mưa không ướt chân nhưng tới nơi chậm.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đó là những sự thật mà người lái xe hơi phải chấp nhận.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhiều tiền không cho các bác cái quyền tước đi cái ưu thế của người chạy xe máy. Họ hít bụi dầm mưa dãi nắng là đủ rồi. Đừng bắt họ dầm mưa dãi nắng lâu hơn, hít thêm một đống khói vì phải chụm đống đằng sau đuôi xe các bác khi các bác lấn sang đường của họ vì các bác muốn vừa sướng vừa được nhanh. Đúng là không có CSGT để phạt các bác, lúc đường sá đông đúc họ bận đi điều khiển giao thông. Nhưng người tự trọng thì không có CSGT cũng vẫn đi đúng làn đường của mình.</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">6. Đừng bấm còi trừ khi nguy hiểm</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Khi bác bấm còi. 100 người xe máy xung quanh nghe. 1000 người trong các khu dân cư gần đó nghe. 200-300 chó mèo, chuột cũng nghe và khoảng vài tỷ tỷ vi rút vi khuẩn cũng nghe. Nhức đầu lắm chứ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhưng các bác vẫn bấm. Phải cho cái thằng chạy sai đó biết là nó chạy sai chứ? Không bấm nó cứ chạy sai mãi sao?</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Thế bao nhiêu năm nay các bác bấm thì xe máy nó có chạy tốt hơn chưa?</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Em nghĩ, chỉ nên bấm còi khi người xe máy lao từ trong lề ra không thấy bác sắp tông vào xe bác, hay những trường hợp sắp xảy ra nguy hiểm tương tự. Còn nếu nó cúp đầu, nếu taxi tấp lề v.v... và v.v... thì kệ nó.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Còn bác nào bấm còi để giành đường, để xe máy dạt ra, để xe ngược chiều đừng quẹo thì em không bàn nữa. Văn hóa nhường nhịn quá thấp. Các bác tranh đường, các bác về nhà sớm hơn người ta 5 phút đúng không? Các bác tới kịp giờ để gặp đối tác đúng không? Sao các bác khởi hành sớm hơn một chút, nhường nhịn người ta trên đường và nếu về tới nhà sớm thì phụ vợ bưng cơm còn nếu tới phòng họp sớm thì uống ly cà phê chờ đối tác rồi kênh mặt lên "Tôi tới sớm hơn anh đấy nhé!". Năm phút tạo ra bao nhiêu khác biệt trong khi được năm phút đó mà bao nhiêu văn minh văn hóa bay đi đâu mất hết?</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">7. Nhường đường cho xe ngược chiều rẽ trái (tại nơi không phải giao lộ)</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Chuyện này đơn giản thôi, cái xe ngược chiều muốn rẽ trái để tấp sang bên kia đường, nó sẽ chặn hết toàn bộ dòng xe phía sau nó.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nếu các bác thắng lại để cho xe đó chạy đi thì các bác mất 20 giây, nhưng dòng xe ngược chiều có 20 người mỗi người lợi được 20 giây là 6 phút. Theo luật nhân quả, các bác sẽ nhận được 6 phút thêm tuổi thọ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Mà cái gì lợi nhiều hơn hại thì nên làm.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Bây giờ đổi vai nha. Bác là người cần tấp trái vào cái ngân hàng bên kia đường. Nhưng ông xe hơi đối diện không muốn nhường bác rẽ, và nhá đèn bảo là ông ấy sẽ lấn tới (như mọi tài xế không biết nhường của VN). Nhưng nếu các bác cũng không vừa gì, các bác bẻ trái ngay trước mặt hắn để hắn phải thắng dúi dụi thì sao?</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Thì cái xe máy chạy song song với hắn (và không thấy bác) sẽ đâm sầm vào bác. Vì thế nếu các bác cần quẹo trái, tấp trái nơi không phải giao lộ, thì nhường cho xe ô tô ngược chiều nếu họ không nhường mình, đặc biệt nếu họ là xe to che chắn hết tầm nhìn của xe máy đi cùng họ.</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">8. Cẩn thận với các đối tượng sau:</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Xe sang, xe máy chở em bé, xe máy chở đồ cồng kềnh.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xe sang thì khỏi nói rồi, nó là cục tiền di động. Các bác đụng trúng nó, rớt ra tờ tiền nào thì các bác phải móc túi ra bù vào tờ đó.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xe máy chở em bé mà nhất là mấy em bé ôm bụng mẹ không có dây ràng gì hết thì nếu nó ngủ nó té ra thì tai họa.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xe máy chở đồ cồng kềnh thì tội lắm (kiếp họ như vậy mà) nên đừng chấp họ làm gì. Và họ cũng di chuyển rất khó khăn nên đừng giành đường lấn át họ có khi họ quệt phải mình đổ kềnh ra thì mình cũng thiệt hại không kém.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Xe cứu thương, cứu hỏa, quân sự: né tránh và tạo điều kiện cho họ được ưu tiên trong điều kiện có thể. Đừng làm ngơ mà nghĩ rằng có thể thằng lái xe không chở ai nhưng vẫn hụ còi để được ưu tiên: các bác có chắc họ không chở ai không? Đặt mình vào vị trí người thân của người bệnh ngồi trong xe, từng giây từng phút của người thân mình cũng quan trọng mà cái thằng ô tô phía trước nó cứ ỳ đó không thèm né ra.</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">9. Sát vào con lươn.</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Nếu trên đường lộ ta phải tránh xa con lươn (cao khuất tầm nhìn) ra thì trong đường thành phố ta phải chạy sát vào con lươn. Đừng để tên xe máy nào len vào vì không phải tên nào cũng kỹ năng luồn lách lụa như nhau. Tên nào thích luồn lách mà không lụa sẽ để lại hông trái xe ta vài vết trầy và ta đành ngậm đắng nuốt cay nhìn nó rồ ga trốn mất.</span></p> <ul><li><strong><span style="font-size: 12pt;">10. Đối xử với CSGT.</span></strong></li> </ul><p><span style="font-size: 12pt;">Theo em, đã đi trong thành phố và bị phạt thì chuyện đóng phạt chả phải là chuyện gì xa xôi cách trở thì ta cứ nói không với bánh mì. Sau khi đã do thám bằng xe máy và cẩn thận đủ đường mà vẫn bị mời vào thì ta cứ theo biên bản và nộp phạt, nhưng...</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhớ là phải bị phạt đúng lỗi à nha! Cái lỗi sai làn chẳng hạn, phạt nặng lắm, giam bằng nữa hay sao đó, chỉ xảy ra khi xe ô tô lấn là xe máy thôi nhé, hoặc xe ô tô đi vào làn xe tải thôi nhé. Còn nếu bảng có mũi tên rẽ trái rẽ phải mà lại đi thẳng chẳng hạn, thì đó chỉ là lỗi không tuân thủ biển báo thôi, phạt có 200-300 ngàn nhẹ hơn lỗi sai làn rất nhiều. Đừng để cho xxx đem ông kẹ ra hù, vì lớn rồi không còn sợ ông kẹ nữa. Muốn lớn lên trong luật giao thông thì ta cần tham khảo diễn đàn trên đường thiện lý nhiều hơn nhé các bác tài mới.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Dành cho bác nào thích nướng bánh mì nè: Nếu các bác muốn chia bánh mì nhưng muốn được giảm giá (và các bác biết chắc anh này là xxx và anh muốn bánh mì chứ không muốn phạt thật) thì các bác cứ dõng dạc: "Ghi biên bản cho em". Các bác sẽ thấy nhiều chuyện hài hước xảy ra.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đầu tiên xxx sẽ giả vờ ghi biên bản, nhưng rồi sẽ nói tôi phạt anh lỗi nhẹ hơn nhé. Lỗi 1 tr rưỡi ghi thành lỗi 700, cho đóng phạt tại chỗ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Các bác tiếp tục dõng dạc: "Em phạm lỗi nào thì anh ghi đúng lỗi đó chứ, em có cần anh phạt nhẹ hơn đâu".</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">XXX sẽ cụp mặt tiếp tục giả vờ ghi biên bản. Và rồi cuối cùng sẽ nói: "Thôi anh đưa đây 300 tui cho anh đi".</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Lúc đó các bác trả 200 nhé, và sẽ được sự đồng ý. Chứ nếu các bác không theo chiến thuật này, có khi phải trả 500 mà còn bị hoạnh họe. Rủi ro của chiến thuật này là đôi khi các bác phán đoán sai và CSGT sẵn sàng ghi giấy phạt vì cần đạt chỉ tiêu cuối năm chứ không ưu tiên bánh mì.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Và cũng nhớ là: không làm việc với bồ câu cô đơn nha các bác. Nếu CSGT bắt các bác lại mà chỉ có 1 người, không có CSGT thứ hai, hoặc không có anh cảnh sát áo xanh ngồi sau thì khi xuống xe các bác cứ dõng dạc: anh không có quyền phạt tôi, tôi đi sai lúc nào? Ai làm chứng? Anh tên Nguyễn Văn A phải không? Đội nào? Anh muốn 1 mình phạt tôi phải không? Cứ làm đi tôi sẽ ghi ý kiến vào biên bản về đội giải quyết".</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Em chắc chắn là bồ câu cô đơn khi nghe tới đó phải để các bác đi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Bài của em tới đây là hết. Chúc các bác lưu thông trong thành phố được an toàn và nhanh chóng, và góp phần cho văn minh giao thông của chúng ta ngày một tốt hơn.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Về phần em khi nào các bác thấy chiếc Ford Ranger có dàn đèn nóc hoành tráng và chữ HIEN phía sau cùng logo Otosaigon.com thì vẫy em cái nha!</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">Theo Hienvodich - <span style="font-size: 16px;">Otosaigon.com</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;"> </span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">Mạn phép xin sử dụng </span><span style="font-size: 12pt;">sử dụng lại bài viết của bác Hienvodich tren diễn đàn OS - bài viết hay, hài hước và tâm huyết.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chân thành cảm ơn</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản cho người đang <strong><a href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto">học lái xe ô tô</a></strong> các hạng, chúc các bạn luôn học tốt, thi tốt và luôn lái xe an toàn.</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px;"> </span></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to" hreflang="vi">hoc lai xe o to</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to-tai-tphcm" hreflang="vi">hoc lai xe o to tai tphcm</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to-o-tphcm" hreflang="vi">hoc lai xe o to o tphcm</a></li> <li><a href="/tag/kinh-nghiem-lai-xe" hreflang="vi">kinh nghiệm lái xe</a></li> </ul> </div> Tue, 28 Nov 2017 22:47:22 +0000 rootmp 1286 at https://daylaixeoto.edu.vn Khẩu Quyết Mọi Tài Xế Nên Biết https://daylaixeoto.edu.vn/tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/kinh-nghiem-lai-xe-oto/khau-quyet-moi-tai-xe-nen-biet <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Khẩu Quyết Mọi Tài Xế Nên Biết</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 16px;">Không phải tài xế nào cũng hiểu những đúc kết này, tuy nhiên cực kì hữu ích</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 04/19/2017 - 05:31</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 16px;">[widgetkit id=65]</span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to" hreflang="vi">hoc lai xe o to</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to-tai-tphcm" hreflang="vi">hoc lai xe o to tai tphcm</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to-o-tphcm" hreflang="vi">hoc lai xe o to o tphcm</a></li> </ul> </div> Wed, 19 Apr 2017 04:31:45 +0000 rootmp 1267 at https://daylaixeoto.edu.vn Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2023 Cần Giấy Tờ Gì? https://daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-may-a1-can-giay-to-gi <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2023 Cần Giấy Tờ Gì?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2 style="font-size: 13px; margin-top: 0.7em; margin-bottom: 0.7em; color: #000000; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Năm 2023 Cần Giấy Tờ Gì?</span></strong></h2> <p style="font-size: 13px; margin-top: 0.7em; margin-bottom: 0.7em; color: #000000; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Những giấy tờ <em><strong>hồ sơ</strong></em> cần chuẩn bị khi <strong><a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank">thi bằng lái xe máy A1</a></strong> là gì? bạn là người ngoại tỉnh đang muốn nộp <em><strong>hồ sơ thi bằng lái xe máy </strong></em><strong>cần những giấy tờ gì?</strong></span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-07-06T05:18:02+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 07/06/2016 - 06:18</span> Wed, 06 Jul 2016 05:18:02 +0000 rootmp 1812 at https://daylaixeoto.edu.vn 450 Câu - Phần 6: Câu 151-180 https://daylaixeoto.edu.vn/450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/450-cau-phan-6-cau-151-180 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">450 Câu - Phần 6: Câu 151-180</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Tài liệu 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ - Dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô các hạng.</strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">H</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ướng dẫn phương pháp học <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Bộ <strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="thi-thu-ly-thuyet-online" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></strong></span></span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br /></span></span></span></strong></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Hướng dẫn các phương pháp giải Sa Hình</span></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">Xem tại đây</span></a></span><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/nguyen-tac-giai-sa-hinh-bo-de-ly-thuyet-450-cau-hoc-lai-xe-o-to" target="_blank"> </a></span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Phần 6: từ câu 151 đến câu 180.</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 06/29/2016 - 10:25</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>Câu 151- 165:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=18]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong> </strong><strong>Câu 166-180:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=17]</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Hướng dẫn <strong>10 bài thi sát hạch sa hình</strong> <a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="cac-khoa-hoc-lai-xe-oto/hoc-lai-xe-oto-bang-b2" target="_blank"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">học lái xe ô tô B2</strong></a> </span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank">Xem tại đây</a></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" href="tai-lieu-hoc-thuc-hanh-lai-xe-oto/huong-dan-thi-thuc-hanh-sat-hach-lai-xe-oto" target="_blank"> </a></span></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Mong các học viên cảm nhận <a href="450-cau-hoi-thi-sat-hach-ly-thuyet-lai-xe-oto/450-cau-hoi-phan-1-cau-1-30" target="_blank"><strong>450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ</strong></a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> hữu ích, vui lòng<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #800000;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;"> SHARE</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">và</span> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: #ffff00;">LIKE website</span></span></strong> để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;"> </span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; line-height: 18px;">Trân trọng!</span></span></p></div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-luat-giao-thong-duong-bo-0" hreflang="vi">450 câu hỏi luật giao thông đường bộ</a></li> <li><a href="/tag/450-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-o-to-b2" hreflang="vi">450 câu hỏi thi bằng lái xe ô tô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-oto-b2" hreflang="vi">học lái xe ôtô b2</a></li> <li><a href="/tag/hoc-lai-xe-o-to" hreflang="vi">hoc lai xe o to</a></li> <li><a href="/tag/thi-sat-hanh" hreflang="vi">thi sát hạnh</a></li> </ul> </div> Wed, 29 Jun 2016 09:25:03 +0000 rootmp 1168 at https://daylaixeoto.edu.vn Học Lái Xe oto Tại Bình Dương chỉ 3 tháng có bằng https://daylaixeoto.edu.vn/hoc-lai-xe-oto-tai-binh-duong <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Học Lái Xe oto Tại Bình Dương chỉ 3 tháng có bằng</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;">Khóa học lái xe ô tô tại Bình Dương</span></h2> <p><span style="font-size: 16px;">Tham gia khóa <strong>học lái xe ô tô tại Bình Dương</strong> của <strong>trường dạy lái xe ô tô Trường An</strong> quý học viên sẽ không còn phải bận tâm và lo lắng về các vấn đề như: sợ bị trung tâm lừa đảo, học phí phát sinh nhiều lần, trung tâm hứa hẹn giam tiền, trung tâm đào tạo kém chất lượng không uy tín, lịch học không ổn định lúc nghĩ lúc học dời ngày này qua ngày khác......</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-06-15T23:02:47+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 06/16/2016 - 00:02</span> Wed, 15 Jun 2016 23:02:47 +0000 rootmp 1791 at https://daylaixeoto.edu.vn Điều Kiện Thi Bằng Lái Xe A2 Mới Nhất 2020 https://daylaixeoto.edu.vn/dieu-kien-thi-bang-lai-xe-a2 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Điều Kiện Thi Bằng Lái Xe A2 Mới Nhất 2020</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Điều kiện thi bằng lái xe a2</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Sau 01/03/2014, với việc chính thức nới lỏng <a href="dieu-kien-thi-bang-lai-xe-a2" target="_blank"><strong>điều kiện thi bằng lái xe a2</strong></a>, những người đam mê với dòng xe mô tô phân khối lớn như được cởi trói khỏi hàng loạt điều kiện khắt khe lúc trước để được <a href="thi-bang-lai-xe-mo-to-a2" target="_blank">thi bằng lái xe a2</a>.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Cùng tìm hểu về <em><strong>điều kiện để thi bằng lái xe a2</strong></em>, có thể phân ra 4 khung thời gian.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-05-20T03:28:27+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 05/20/2016 - 04:28</span> Fri, 20 May 2016 03:28:27 +0000 rootmp 1782 at https://daylaixeoto.edu.vn