giấy khám sức khỏe lái xe ô tô https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Thủ Tục Thi Bằng Lái Xe A3 https://daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/thu-tuc-thi-bang-lai-xe-a3 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Thủ Tục Thi Bằng Lái Xe A3</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Thủ tục thi bằng a3</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Những giấy tờ thủ tục gì để <a href="thi-bang-lai-xe-a3" target="_blank"><em><strong>thi bằng a3</strong></em></a> để lái xe 3 bánh, xe 3 gác, xe lôi máy…</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-07-02T02:25:46+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 07/02/2016 - 03:25</span> Sat, 02 Jul 2016 02:25:46 +0000 rootmp 1809 at https://daylaixeoto.edu.vn Mẫu Giấy Khám Sức Khỏe Lái Xe Ô Tô https://daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/mau-giay-kham-suc-khoe-lai-xe-o-to <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẫu Giấy Khám Sức Khỏe Lái Xe Ô Tô</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><p><strong><span style="font-size: 12pt;">Mẫu giấy khám sức khỏe lái xe ô tô</span></strong><br /><span style="font-size: 12pt;">Cùng với quá trình tham gia một khoá học lái xe oto, quý học viên còn cần phải tham gia buổi khám sức khoẻ để xác định rõ ràng có đạt tiêu chuẩn tham gia khoá học hay không.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-07-01T04:58:00+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 07/01/2016 - 05:58</span> Fri, 01 Jul 2016 04:58:00 +0000 rootmp 1808 at https://daylaixeoto.edu.vn