độ tuổi cấp bằng lái xe máy https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Tuổi thi bằng lái xe máy A1 - Tuổi cấp bằng lái xe máy https://daylaixeoto.edu.vn/tuoi-thi-bang-lai-xe-may-a1 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Tuổi thi bằng lái xe máy A1 - Tuổi cấp bằng lái xe máy</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><p><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">Tuổi thi bằng lái xe máy A1 </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;">-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 1.5;"> Tuổi cấp bằng lái xe máy.</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Điều 59 Luật giao thông đường bộ quy định về <em><strong>độ tuổi thi bằng lái xe máy</strong></em> và sức khoẻ của người điều khiển phương tiện giao thông cụ thể như sau:</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-07-18T03:00:05+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 07/18/2016 - 04:00</span> Mon, 18 Jul 2016 03:00:05 +0000 rootmp 1818 at https://daylaixeoto.edu.vn