lệ phí thi lại lý thuyết bằng b2 https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Hết Hạn Ở Đâu? https://daylaixeoto.edu.vn/doi-bang-lai-xe-o-to-het-han-o-dau <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Hết Hạn Ở Đâu?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Đổi bằng lái xe ô tô hết hạn ở đâu?</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Theo quy định vê việc </span><strong style="font-size: 12pt;">đổi bằng lái xe ô tô hết hạn</strong><span style="font-size: 12pt;">, trễ hạn, bắt buộc phải thi vi phạm tại Sở GTVT - nơi duy nhất được cấp quyền tổ chức thi lại cho bằng lái vi phạm. Cụ thể như sau:</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2016-11-07T03:00:32+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 11/07/2016 - 03:00</span> Mon, 07 Nov 2016 03:00:32 +0000 rootmp 1829 at https://daylaixeoto.edu.vn Đổi Bằng Lái Xe Quá Hạn - Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe Oto Hết Hạn https://daylaixeoto.edu.vn/doi-bang-lai-xe-qua-han-doi-giay-phep-lai-xe-oto-qua-han <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Đổi Bằng Lái Xe Quá Hạn - Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe Oto Hết Hạn</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><p><span style="color: #333333;"><span style="font-size: 12pt;">Đổi</span><strong><span style="font-size: 12pt;"> Bằng Lái Xe Quá Hạn - Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe Oto Hết Hạn</span></strong></span><br /><span style="font-size: 12pt; color: #333333;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Bạn có một công việc bận rộn quên mất không đi <strong>gia hạn bằng lái</strong>, nên hiện tại tình trạng bằng lái của bạn bị <em><strong>quá hạn</strong></em> trên 03 tháng, thậm chí quá hạn trên 01 năm.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Muốn<strong> đổi bằng lái quá hạn</strong> cần làm những thủ tục như thế nào? <strong>Hồ sơ đổi bằng lái ô tô hết hạn</strong> cần chuẩn bị những gì?.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2015-11-09T22:05:09+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 11/09/2015 - 22:05</span> Mon, 09 Nov 2015 22:05:09 +0000 rootmp 1764 at https://daylaixeoto.edu.vn