bộ đề thi thử bằng lái xe máy https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Thi Lý Thuyết Bằng A2 Trực Tuyến - Thi Thử Bằng Lái Xe A2 Online bộ đề 450 câu mới nhất https://daylaixeoto.edu.vn/thi-ly-thuyet-bang-a2-truc-tuyen <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Thi Lý Thuyết Bằng A2 Trực Tuyến - Thi Thử Bằng Lái Xe A2 Online bộ đề 450 câu mới nhất</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2 style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">Thi Lý Thuyết Bằng A2 Trực Tuyến Bộ Đề 450 Câu Mới Nhất</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Khi tải <em><strong>phần mềm thi bằng A2 450 câu năm 2020</strong></em> gặp khó khăn, các bạn nên tham gia <em><strong>thi thử bằng lái xe A2 trực tuyến</strong></em> ngay tại đây, không cần phải cài đặt chi cho mất công, việc duy nhất là có mạng để học <strong>online</strong></span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 04/12/2017 - 22:03</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><br /><span style="font-size: 12pt;">Các bước <em><strong>thi lý thuyết bằng A2 trực tuyến</strong></em>:</span></p> <p> </p> <img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8b866efa-c476-46cc-a939-bea088b0a3bf" height="424" src="/sites/default/files/inline-images/thi-bang-lai-xe-a2-online.jpg" width="848" class="align-center" /><p><span style="font-size: 12pt;">Sẽ hiển thị sẵn mục <strong>thi lý thuyết bằng A2 online -  </strong>cập nhật bộ đề mới 450 câu từ 01.08.2020</span></p> <img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6b1d592a-ae85-4e43-861e-b82042a4fe53" height="286" src="/sites/default/files/inline-images/thi-a2-1.png" width="868" class="align-center" /><p><br /><span style="font-size: 12pt;">Anh chị kéo xuống phía dưới sẽ thấy hiển thị <strong>18 đề thi thử lý thuyết A2</strong> và 50 câu hỏi điểm liệt dùng riêng cho việc thi GPLX A2</span></p> <img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8834a6ee-cdd2-4103-8a28-9383160dcbf3" height="263" src="/sites/default/files/inline-images/thi-a2-2.png" width="873" class="align-center" /><p><br /><span style="font-size: 12pt;">Phía tay trái là nội dung <strong>25 câu hỏi lý thuyết thi bằng lái A2</strong> được phân chia theo parem như sau:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- 14 câu lý thuyết luật</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- 6 câu hỏi về biển báo giao thông</span><br /><span style="font-size: 12pt;">- 5 câu hỏi về cách giải sa hình</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Góc phải phía dưới là thời gian làm bài – đề thi <strong>lý thuyết 450 câu thi bằng a2 năm 2020</strong> có 19 phút đếm ngược:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Học viên thi đạt khi làm đúng tối thiểu 23/25 câu hỏi và không sai câu điểm liệt.</span></p> <p><br /><span style="font-size: 12pt;">Phía trái bên dưới là mục bình luận bằng facebook – nếu có đóng góp hoặc thắc mắc nào cần giải đáp, các bạn để lại trong mục này, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời giải đáp thắc mắc cho bạn khi thi lý thuyết bằng lái xe A2 trực tuyến</span></p> <p><br /><strong><span style="font-size: 12pt;">Chúc các bạn ôn luyện vui vẻ và thi đạt kết quả tốt - bấm vào link dưới để chuyển qua làm bài thi thử</span></strong></p> <p> </p> <a href="http://hoclaixeoto.vn/thi-bang-lai-xe-a2-online/"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e712861c-a182-4487-a189-fdc618ea3054" height="144" src="/sites/default/files/inline-images/bn-on-thi-gplx-a2_0.jpg" width="865" class="align-center" /></a> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo: </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/jwOl2ojdwF4" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/jwOl2ojdwF4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: 12pt; text-align: center;">Video tham khảo:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/C5QycOQPlG4" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/C5QycOQPlG4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;</strong>Xem <a href="https://youtu.be/C5QycOQPlG4">mẹo thi bằng lái xe A2  tại đây</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/thi-thu-bang-lai-xe-a2-online" hreflang="vi">thi thử bằng lái xe a2 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-ly-thuyet-a2" hreflang="vi">thi lý thuyết a2</a></li> <li><a href="/tag/thi-ly-thuyet-lai-xe-may-a2-online-2016" hreflang="vi">thi lý thuyết lái xe máy a2 online 2016</a></li> <li><a href="/tag/thi-ly-thuyet-lai-xe-mo-to-online" hreflang="vi">thi lý thuyết lái xe mô tô online</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a2-tai-tp-hcm" hreflang="vi">thi bang lai xe a2 tai tp hcm</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-a2-o-tphcm" hreflang="vi">thi bang lai xe a2 o tphcm</a></li> <li><a href="/tag/thi-bang-lai-xe-mo-to" hreflang="vi">thi bằng lái xe mô tô</a></li> <li><a href="/tag/thi-thu-bang-lai-xe-mo-to-truc-tuyen" hreflang="vi">thi thử bằng lái xe mô tô trực tuyến</a></li> <li><a href="/tag/thi-thu-ly-thuyet-lai-xe-a2-online" hreflang="vi">thi thử lý thuyết lái xe a2 online</a></li> <li><a href="/tag/thi-thu-ly-thuyet-bang-lai-xe-a2" hreflang="vi">thi thử lý thuyết bằng lái xe a2</a></li> <li><a href="/tag/thi-ly-thuyet-lai-xe-a2" hreflang="vi">thi lý thuyết lái xe a2</a></li> <li><a href="/tag/thi-thu-bang-lai-a2" hreflang="vi">thi thử bằng lái a2</a></li> <li><a href="/tag/thi-thu-bang-lai-xe-a2" hreflang="vi">thi thử bằng lái xe a2</a></li> </ul> </div> Wed, 12 Apr 2017 21:03:58 +0000 rootmp 1266 at https://daylaixeoto.edu.vn Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 đậu 100% năm 2020- Phần Sa Hình https://daylaixeoto.edu.vn/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-phan-sa-hinh <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 đậu 100% năm 2020- Phần Sa Hình</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 dễ hiểu đậu 100% - Phần Sa Hình</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Các câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 phần sa hình gồm 5 câu - thuộc loại câu <em><strong>dễ lấy điểm nhất</strong></em> nên chúng tôi soạn <em><strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1 phần sa hình năm 2020</strong></em> để hỗ trợ các bạn đạt điểm tối đa phần này.</span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 03/29/2017 - 03:11</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><br /><span style="font-size: 12pt;">Áp dụng các nguyên tắc sau đây:</span><br /><span style="font-size: 12pt;">1. Xe đã vào <span style="color: #ff0000;"><strong>GIAO</strong></span> lộ - Xe bất kì đã vô trong giao lộ sẽ được đi trước</span></p> <p><img alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-1" height="389" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-1.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="650" /></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">2. <span style="color: #ff0000;"><strong>XE</strong></span> ưu tiên - thứ tự Hoả - Sự - Công - Thương</span></p> <p><img alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-2" height="390" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-2.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">3. <span style="color: #ff0000;"><strong>ĐƯỜNG</strong></span> ưu tiên - xe nằm trên đường ưu tiên đi trước</span></p> <p><img alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-3" height="387" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-3.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">4. Tay <strong><span style="color: #ff0000;">PHẢI</span> </strong>không vướng - tại ngã 4 không có biển báo, không có đèn tín hiệu- quyền ưu tiên thuộc về xe nào trống bên tay phải (tuy nhiên khi đã vô vòng xuyến thì lại nhường cho bên tay trái</span></p> <p><img alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-6" height="391" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-6.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="650" /></p> <p><img alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-5" height="387" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-5.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="650" /><br /><span style="font-size: 12pt;">5. <span style="color: #ff0000;"><strong>HƯỚNG</strong></span> rẽ ưu tiên - xe nào có đoạn đường tới đích ngắn nhất sẽ được ưu tiên đầu: xe rẽ phải - xe đi thẳng - xe rẽ trái</span></p> <p><img alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-7" height="387" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-7.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="650" /></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Để cho dễ nhớ - tôi sử dụng câu <span style="color: #ff0000;"><strong>"GIAO XE ĐƯỜNG PHẢI HƯỚNG"</strong></span>, anh chị học viên áp dụng theo nguyên tắc từ trên xuống dưới chắc chắn sẽ vượt qua các câu hỏi sa hình rất dễ dàng.</span><br /><span style="font-size: 12pt;">* Một vài trường hợp nên sử dụng <em><strong>mẹo thi bang lai xe may a1</strong></em>:</span></p> <p><img alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-8" height="489" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-8.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="650" /></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đối với dạng câu hỏi sa hình này - các bạn <strong><span style="color: #ff0000;">luôn luôn xét xe con đầu tiên</span></strong>: Có 2 trường hợp</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nếu câu hỏi "xe nào vi phạm" - <strong>xe con đi đúng</strong> - <span style="color: #ff0000;">l<strong>oại ngay</strong></span> đáp án <strong>có xe con</strong> - lấy đáp án còn lại</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nếu câu hỏi “Xe nào vi chấp hành đúng quy tắc giao thông” - <strong>xe con đi đúng</strong> - <strong><span style="color: #ff0000;">loại</span></strong> đáp án không có xe con</span></p> <p><em><strong><span style="font-size: 12pt;">Ví dụ như câu bên trên: Hỏi ....."xe nào vi phạm"...</span></strong></em></p> <p><strong><span style="font-size: 14pt;">Xét xe con</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Nằm trên làn đường cho rẽ phải (để ý mũi tên màu trắng chỉ hướng đi trên mặt đường đằng sau đuôi xe)</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Đèn đang xanh</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">- Xe con đang rẽ phải</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">-&gt;<strong>xe con đi đúng luật</strong> - mà câu hỏi " xe nào vi phạm" - <strong>bỏ ngay</strong> được đáp án số 1 và số 3- chỉ còn đáp án 2 - Xe tải</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-9" height="462" src="/images/hoc-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1-sa-hinh-9.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="616" /></span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;">Dạng câu hỏi này - <span style="color: #ff0000;"><strong>chọn ngay</strong></span> đáp án có "<strong>xe con (E)</strong>" - bộ đề thi chỉ có 2 câu dạng này thôi.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><object data="https://www.youtube.com/v/Wmxlu6nBnFs" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Wmxlu6nBnFs" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: 18pt;">N</span></strong></span>hư vậy là chúng ta đã đi với nhau qua hết toàn bộ <em><strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1</strong></em> rất dễ học, dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tôi chúc các bạn học - thi đạt kết quả tốt và đặc biệt luôn lái xe an toàn</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Tôi cảm ơn và trân trọng mọi đóng góp xây dựng của các bạn</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">-----------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Trường dạy lái xe An Toàn chúc các bạn có một thời gian học vui vẻ và tiếp thu tốt các kiến thức của <strong>mẹo thi bằng lái xe máy A1 - mô tô A2 năm 2020</strong>, nếu thấy tài liệu này hữu ích, vui lòng <strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;">Share </span></strong><span style="color: #333333; background-color: #ffffff;">và</span><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff99;"> like</span></strong> website như một hình thức ủng hộ nhà trường.</span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Wed, 29 Mar 2017 02:11:41 +0000 rootmp 1263 at https://daylaixeoto.edu.vn Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 8 https://daylaixeoto.edu.vn/de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-8 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 8</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold;">Đề </span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 năm 2019 - <span style="color: #000000; font-size: 16px;">Đề 8</span></span></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhằm hỗ trợ học viên chuẩn bị tham gia khoá <em><strong>thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</strong></em>, chúng tôi tập hợp nội dung của <strong>10 bộ đề thi bằng lái xe máy A1</strong> mới nhất, chính xác nhất dựa trên chính <em><strong>đề thi bằng lái xe máy A1</strong></em> chuẩn của Tổng cục đường bộ ban hành. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 12/26/2016 - 04:11</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Đề gồm 20 câu, trong đó có 10 câu hỏi lý thuyết, 05 câu hỏi về biển báo và 05 câu hỏi về giải các thế sa hình. <span style="color: #ff0000;"><strong>Đáp án đúng</strong></span> là đáp án được <strong>bôi đậm,</strong> có những <strong><span style="color: #800000;">từ khoá</span></strong> chúng tôi sẽ <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>in nghiêng, bôi đậm</strong></em></span> để các bạn dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi nếu đạt từ 16/20 trở lên. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Đề thi <em><strong>chắc chắn chỉ ra trong vòng 08 bộ đề</strong></em> mà chúng tôi đã biên soạn - nên các bạn chỉ cần tập trung học theo bộ đề là chắc chắn kết quả đậu 100%</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>8 </strong><strong style="font-size: 16px;">Đề <span style="color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 năm 2020 - </span></strong><strong><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Đề 8</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo</span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/41ksByC0dQU" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/41ksByC0dQU" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;</strong>Xem <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank">mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận facebook, <span style="color: #000000; font-size: 16px;">trong vòng 24h </span>chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> <a href="bo-de-thi-bang-lai-xe-may-de-1" target="_blank"><img alt="bo-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-1" height="42" src="/images/hoc-lai-xe-oto/bo-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-1.gif" width="174" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Chúc các bạn đạt kết quả tốt và luôn lái xe an toàn</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Mon, 26 Dec 2016 04:11:00 +0000 rootmp 1227 at https://daylaixeoto.edu.vn 10 Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Đề 7 https://daylaixeoto.edu.vn/10-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-7 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">10 Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Đề 7</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold;">10 Đề </span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 - <span style="color: #000000; font-size: 16px;">Đề 7</span></span></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhằm hỗ trợ học viên chuẩn bị tham gia khoá <em><strong>thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</strong></em>, chúng tôi tập hợp nội dung của <strong>10 bộ đề thi bằng lái xe máy A1</strong> mới nhất, chính xác nhất dựa trên chính <em><strong>đề thi bằng lái xe máy A1</strong></em> chuẩn của Tổng cục đường bộ ban hành. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 12/24/2016 - 02:40</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Đề gồm 20 câu, trong đó có 10 câu hỏi lý thuyết, 05 câu hỏi về biển báo và 05 câu hỏi về giải các thế sa hình. <span style="color: #ff0000;"><strong>Đáp án đúng</strong></span> là đáp án được <strong>bôi đậm,</strong> có những <strong><span style="color: #800000;">từ khoá</span></strong> chúng tôi sẽ <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>in nghiêng, bôi đậm</strong></em></span> để các bạn dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi nếu đạt từ 16/20 trở lên. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>10 </strong><strong style="font-size: 16px;">Đề <span style="color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 - </span></strong><strong><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Đề 7</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">[widgetkit id=63]</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo - xem trên <a href="http://www.youtube.daylaixeoto.edu.vn" target="_blank">&gt;&gt;youtube</a></span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/vZ_4KUWkYQ0" height="240" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/vZ_4KUWkYQ0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;</strong>Xem <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank">mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận facebook, <span style="color: #000000; font-size: 16px;">trong vòng 24h </span>chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> <a href="de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-8" target="_blank"><img alt="de-thi-bang-lai-xe-may-a1-8" height="78" src="/images/hoc-lai-xe-oto/de-thi-bang-lai-xe-may-a1-8.gif" width="323" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Chúc các bạn đạt kết quả tốt và luôn lái xe an toàn</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Sat, 24 Dec 2016 02:40:39 +0000 rootmp 1226 at https://daylaixeoto.edu.vn 10 Bộ Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 6 https://daylaixeoto.edu.vn/10-bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may-a1-de-6 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">10 Bộ Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 6</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold;">10 Bộ Đề </span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">Thi Thử B</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 năm 2020 - <span style="color: #000000; font-size: 16px;">Đề 6</span></span></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhằm hỗ trợ học viên chuẩn bị tham gia khoá <em><strong>thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</strong></em>, chúng tôi tập hợp nội dung của <strong>10 bộ đề thi bằng lái xe máy A1</strong> mới nhất, chính xác nhất dựa trên chính <em><strong>đề thi bằng lái xe máy A1</strong></em> chuẩn của Tổng cục đường bộ ban hành. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T2, 12/19/2016 - 23:58</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Đề gồm 20 câu, trong đó có 10 câu hỏi lý thuyết, 05 câu hỏi về biển báo và 05 câu hỏi về giải các thế sa hình. <span style="color: #ff0000;"><strong>Đáp án đúng</strong></span> là đáp án được <strong>bôi đậm,</strong> có những <strong><span style="color: #800000;">từ khoá</span></strong> chúng tôi sẽ <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>in nghiêng, bôi đậm</strong></em></span> để các bạn dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi nếu đạt từ 16/20 trở lên. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>10 Bộ</strong><strong style="font-size: 16px;"> Đề <span style="color: #000000; line-height: 18px;">Thi  Thử B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 - </span></strong><strong><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Đề 6</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo</span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/StFjs295kd0" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/StFjs295kd0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;</strong>Xem <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank">mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận facebook, <span style="color: #000000; font-size: 16px;">trong vòng 24h </span>chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> <a href="10-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-7" target="_blank"><img alt="bo-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-7" height="79" src="/images/hoc-lai-xe-oto/bo-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-7.gif" width="327" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Chúc các bạn đạt kết quả tốt và luôn lái xe an toàn</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Mon, 19 Dec 2016 23:58:12 +0000 rootmp 1225 at https://daylaixeoto.edu.vn 8 Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 5 https://daylaixeoto.edu.vn/8-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-5 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">8 Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 5</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold;">8 Bộ Đề </span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 năm 2020 - <span style="color: #000000; font-size: 16px;">Đề 5</span></span></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhằm hỗ trợ học viên chuẩn bị tham gia khoá <em><strong>thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</strong></em>, chúng tôi tập hợp nội dung của <strong>10 bộ đề thi bằng lái xe máy A1</strong> mới nhất, chính xác nhất dựa trên chính <em><strong>đề thi bằng lái xe máy A1</strong></em> chuẩn của Tổng cục đường bộ ban hành. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">CN, 12/18/2016 - 22:29</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Đề gồm 20 câu, trong đó có 10 câu hỏi lý thuyết, 05 câu hỏi về biển báo và 05 câu hỏi về giải các thế sa hình. Đáp án đúng là đáp án được <strong>bôi đậm,</strong> có những từ khoá chúng tôi sẽ <em><strong>in nghiêng, bôi đậm</strong></em> để các bạn dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi nếu đạt từ 16/20 trở lên. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>8 Bộ</strong><strong style="font-size: 16px;"> Đề <span style="color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 - </span></strong><strong><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Đề 5</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo</span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/do0COpdRvWs" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/do0COpdRvWs" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;</strong>Xem <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank">mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận facebook, <span style="color: #000000; font-size: 16px;">trong vòng 24h </span>chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> <a href="10-bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may-a1-de-6" target="_blank"><img alt="de-thi-bang-lai-xe-may-a1-6" height="73" src="/images/hoc-lai-xe-oto/de-thi-bang-lai-xe-may-a1-6.gif" width="303" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Chúc các bạn đạt kết quả tốt và luôn lái xe an toàn</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Sun, 18 Dec 2016 22:29:28 +0000 rootmp 1224 at https://daylaixeoto.edu.vn 10 Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1năm 2020 - Đề 4 https://daylaixeoto.edu.vn/10-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-4 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">10 Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1năm 2020 - Đề 4</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold;">10 Bộ Đề </span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 năm 2020 - <span style="color: #000000; font-size: 16px;">Đề 4</span></span></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhằm hỗ trợ học viên chuẩn bị tham gia khoá <em><strong>thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</strong></em>, chúng tôi tập hợp nội dung của <strong>10 bộ đề thi bằng lái xe máy A1</strong> mới nhất, chính xác nhất dựa trên chính <em><strong>đề thi bằng lái xe máy A1</strong></em> chuẩn của Tổng cục đường bộ ban hành. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 12/17/2016 - 04:05</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Đề gồm 20 câu, trong đó có 10 câu hỏi lý thuyết, 05 câu hỏi về biển báo và 05 câu hỏi về giải các thế sa hình. Đáp án đúng là đáp án được <strong>bôi đậm,</strong> có những từ khoá chúng tôi sẽ <em><strong>in nghiêng, bôi đậm</strong></em> để các bạn dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi nếu đạt từ 16/20 trở lên. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>10 Bộ</strong><strong style="font-size: 16px;"> Đề <span style="color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 - </span></strong><strong><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Đề 4</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo</span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/yYCH8YMdonw" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/yYCH8YMdonw" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;</strong>Xem <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank">mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận facebook, <span style="color: #000000; font-size: 16px;">trong vòng 24h </span>chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> <a href="8-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-5" target="_blank"><img alt="de-thi-bang-lai-xe-may-a1-5" height="66" src="/images/hoc-lai-xe-oto/de-thi-bang-lai-xe-may-a1-5.gif" width="275" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Chúc các bạn đạt kết quả tốt và luôn lái xe an toàn</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Sat, 17 Dec 2016 04:05:51 +0000 rootmp 1223 at https://daylaixeoto.edu.vn Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 3 https://daylaixeoto.edu.vn/de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-3 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 3</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold;">Bộ Đề </span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 năm 2020 - <span style="color: #000000; font-size: 16px;">Đề 3</span></span></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhằm hỗ trợ học viên chuẩn bị tham gia khoá <em><strong>thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</strong></em>, chúng tôi tập hợp nội dung của <strong>08 bộ đề thi bằng lái xe máy A1</strong> mới nhất, chính xác nhất dựa trên chính <em><strong>đề thi bằng lái xe máy A1</strong></em> chuẩn của Tổng cục đường bộ ban hành. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T6, 12/16/2016 - 04:11</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Mỗi bộ đề gồm 20 câu, trong đó có 10 câu hỏi lý thuyết, 05 câu hỏi về biển báo và 05 câu hỏi về giải các thế sa hình. Đáp án đúng là đáp án được <strong>bôi đậm,</strong> có những từ khoá chúng tôi sẽ <em><strong>in nghiêng, bôi đậm</strong></em> để các bạn dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi nếu đạt từ 16/20 trở lên. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Bộ</strong><strong style="font-size: 16px;"> Đề <span style="color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 - </span></strong><strong><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Đề 3</span></strong></span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/IAYXp19lLEE" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/IAYXp19lLEE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;</strong>Xem <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank">mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận facebook, <span style="color: #000000; font-size: 16px;">trong vòng 24h </span>chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"> <a href="10-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-4" target="_blank"><img alt="de-thi-bang-lai-xe-may-a1-4" height="63" src="/images/hoc-lai-xe-oto/de-thi-bang-lai-xe-may-a1-4.gif" width="262" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Chúc các bạn đạt kết quả tốt và luôn lái xe an toàn</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Fri, 16 Dec 2016 04:11:40 +0000 rootmp 1222 at https://daylaixeoto.edu.vn Bộ Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 2 https://daylaixeoto.edu.vn/de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-2 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bộ Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 năm 2020 - Đề 2</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold;">Bộ Đề </span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 năm 2020 - <span style="color: #000000; font-size: 16px;">Đề 2</span></span></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhằm hỗ trợ học viên chuẩn bị tham gia khoá <em><strong>thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</strong></em>, chúng tôi tập hợp nội dung của <strong>08 bộ đề thi bằng lái xe máy A1</strong> mới nhất, chính xác nhất dựa trên chính <em><strong>đề thi bằng lái xe máy A1</strong></em> chuẩn của Tổng cục đường bộ ban hành. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 12/15/2016 - 20:35</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Mỗi bộ đề gồm 20 câu, trong đó có 10 câu hỏi lý thuyết, 05 câu hỏi về biển báo và 05 câu hỏi về giải các thế sa hình. Đáp án đúng là đáp án được <strong>bôi đậm,</strong> có những từ khoá chúng tôi sẽ <em><strong>in nghiêng, bôi đậm</strong></em> để các bạn dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi nếu đạt từ 16/20 trở lên. </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Bộ</strong><strong style="font-size: 16px;"> Đề <span style="color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 - </span></strong><strong><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Đề 2</span></strong></span></p> <p> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo</span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/v08j-WlvSuY" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/v08j-WlvSuY" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;"><strong>&gt;&gt;&gt;</strong>Xem <a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank">mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận facebook, <span style="color: #000000; font-size: 16px;">trong vòng 24h </span>chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> <p><a href="de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-3" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"><img alt="de-thi-bang-lai-xe-may-a1-3" height="57" src="/images/hoc-lai-xe-oto/de-thi-bang-lai-xe-may-a1-3.gif" width="236" /></span></span></a></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Chúc các bạn đạt kết quả tốt và luôn lái xe an toàn</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Thu, 15 Dec 2016 20:35:47 +0000 rootmp 1221 at https://daylaixeoto.edu.vn Bộ Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Đề 1 https://daylaixeoto.edu.vn/bo-de-thi-bang-lai-xe-may-de-1 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bộ Đề Thi Bằng Lái Xe Máy A1 - Đề 1</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-hidden field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold;">Bộ Đề </span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: #000000; line-height: 18px;">áy A1</span></span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Nhằm hỗ trợ học viên chuẩn bị tham gia khoá <em><strong>thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</strong></em>, chúng tôi tập hợp nội dung của 08 <strong>bộ đề thi bằng lái xe máy A1</strong> mới nhất, chính xác nhất dựa trên chính <em><strong>đề thi bằng lái xe máy A1</strong></em> chuẩn của Tổng cục đường bộ. </span></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T4, 12/14/2016 - 21:32</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><span style="font-size: 12pt;">Mỗi bộ đề gồm 20 câu, trong đó có 10 câu hỏi lý thuyết, 05 câu hỏi về biển báo và 05 câu hỏi về giải các thế sa hình. Đáp án đúng là đáp án được <strong>bôi đậm,</strong> có những từ khoá chúng tôi sẽ <em><strong>in nghiêng, bôi đậm</strong></em> để các bạn dễ nhớ.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Hoàn thành bài thi nếu đạt từ 16/20 trở lên. </span></p> <p><strong style="font-size: 16px;">Bộ Đề <span style="color: #000000; line-height: 18px;">Thi B</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ằng L</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">ái Xe M</span><span style="color: #000000; line-height: 18px;">áy A1 - Đề 1</span></strong></p> <p style="font-size: 12px; color: #000000; line-height: 18px;"><span style="font-size: 12pt; color: #333333;">[widgetkit id=55]</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">Video tham khảo</span></p> <p><object data="https://www.youtube.com/v/TFEdWDnMKKY" height="450" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/TFEdWDnMKKY" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object></p> <p style="background-color: #f3ea82; border: 1px solid #FF9600; padding: 3px 8px; display: inline-block; text-shadow: #ffffff 1px 1px 0px;"><span style="font-size: medium;">&gt;&gt;&gt;Xem<strong><a href="tai-lieu-hoc-ly-thuyet-lai-xe-oto/meo-thi-bang-lai-xe-may-a1" target="_blank"> mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây</a></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ, các bạn để lại trong mục bình luận facebook, <span style="color: #000000; font-size: 16px;">trong vòng 24h </span>chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình.</span></span></p> <p><a href="de-thi-bang-lai-xe-may-a1-de-2" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;"><img alt="bo-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-2" height="63" src="/images/hoc-lai-xe-oto/bo-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-2.gif" width="261" /></span></span></a></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; line-height: 18px;">Chúc các bạn đạt kết quả tốt và luôn lái xe an toàn</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above clearfix"> <h3 class="field__label">Tags</h3> <ul class="links field__items"> <li><a href="/tag/bo-de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-thu-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi thử bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/10-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">10 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/8-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">8 đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/bo-de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">bộ đề thi bằng lái xe máy</a></li> <li><a href="/tag/de-thi-bang-lai-xe-may" hreflang="vi">đề thi bằng lái xe máy</a></li> </ul> </div> Wed, 14 Dec 2016 21:32:02 +0000 rootmp 1220 at https://daylaixeoto.edu.vn