có bằng ô tô có cần bằng xe máy không https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Khi Có Bằng Ô Tô https://daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-may-khi-co-bang-o-to <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Khi Có Bằng Ô Tô</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Thi bằng lái xe máy A1 khi có bằng ô tô - bằng ô tô có thay thế được bằng xe máy?</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Có nhiều trường hợp các bạn chưa hiểu đúng về các hạng bằng lái ở Việt Nam nên sẽ có nhầm lẫn khá phổ biến với những người đã có bằng lái ô tô khi sử dụng lái xe máy.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-07-27T00:41:34+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T5, 07/27/2017 - 01:41</span> Thu, 27 Jul 2017 00:41:34 +0000 rootmp 1859 at https://daylaixeoto.edu.vn