danh sách các quốc gia công nhận gplx quốc tế theo công ước vienna https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Danh Sách 85 Quốc Gia Công Nhận GPLX Quốc Tế Theo Công Ước Vienna https://daylaixeoto.edu.vn/danh-sach-85-quoc-gia-cong-nhan-gplx-quoc-te-theo-cong-uoc-vienna <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Danh Sách 85 Quốc Gia Công Nhận GPLX Quốc Tế Theo Công Ước Vienna</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2>Danh sách các quốc gia công nhận gplx quốc tế theo công ước Vienna</h2> <p><span style="font-size: 12pt;">Theo <strong>công ước Vienna</strong> có giá trị sử dụng ở 85 quốc gia, công dân Việt Nam được <strong>cấp giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế</strong> sẽ được lái xe ở <strong>các nước tham gia công ước Vienna</strong> mà không phải học, thi lấy GPLX của nước sở tại.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-12-09T05:31:08+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 12/09/2017 - 05:31</span> Sat, 09 Dec 2017 05:31:08 +0000 rootmp 1870 at https://daylaixeoto.edu.vn Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế Việt Nam - Hướng Dẫn Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế Việt Nam Cấp. https://daylaixeoto.edu.vn/doi-bang-lai-xe-quoc-te-viet-nam <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế Việt Nam - Hướng Dẫn Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế Việt Nam Cấp.</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Đổi bằng lái xe quốc tế Việt Nam - hướng dẫn cách đổi bằng lái xe quốc tế do Việt Nam cấp.</span></h2> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Theo <strong>công ước Vienna</strong> có giá trị sử dụng ở 85 quốc gia, công dân Việt Nam được cấp <strong>giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế</strong> sẽ được lái xe ở các nước tham gia <strong>công ước Vienna</strong> mà không phải học, thi lấy GPLX của nước sở tại.</span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-12-09T05:11:54+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 12/09/2017 - 05:11</span> Sat, 09 Dec 2017 05:11:54 +0000 rootmp 1869 at https://daylaixeoto.edu.vn