lich thi bang lai xe may https://daylaixeoto.edu.vn/ vi Lịch Thi GPLX Hạng A1 Cập Nhật Mới Nhất Niên Khóa 2024 https://daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/lich-thi-bang-lai-xe-may-a1 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Lịch Thi GPLX Hạng A1 Cập Nhật Mới Nhất Niên Khóa 2024</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2 class="img-intro-none"><span style="font-size: 12pt;">Lịch Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Mới Nhất 2024</span></h2> <p class="img-intro-none"><span style="font-size: 12pt;">Cập nhật <em><strong>lịch thi bằng lái xe máy A1</strong></em> mới nhất, Thông tin lịch <a href="thi-bang-lai-xe-gan-may-a1" target="_blank">thi bằng lái xe máy A1 tại tphcm</a> mới nhất, cập nhật thường xuyên các lịch thi sớm nhất. </span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-08-02T05:24:36+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 08/02/2014 - 06:24</span> Sat, 02 Aug 2014 05:24:36 +0000 rootmp 1726 at https://daylaixeoto.edu.vn Lịch Thi Mô Tô A2 Cập Nhật Mới Nhất Niên Khóa 2024 https://daylaixeoto.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-trung-tam/lich-thi-mo-to-a2 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Lịch Thi Mô Tô A2 Cập Nhật Mới Nhất Niên Khóa 2024</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-desc field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Intro</div> <div class="field__item"><h2><span style="font-size: 12pt;">Lịch Thi Bằng Lái Xe A2 Mới Nhất</span><span style="font-size: 12pt;"> - Lịch Thi Bằng Lái Xe Mô Tô Phân Khối Lớn Cập Nhật Năm 2024</span></h2> <p><span style="font-size: 16px;">Kể từ ngày 01/03/2014, </span><span style="font-size: 16px;">thủ tục </span><strong><a href="https://www.daylaixeoto.edu.vn/thi-bang-lai-xe-mo-to-a2">thi bằng lái xe mô tô A2</a></strong><span style="font-size: 16px;"> đã được thay đổi đơn giản. Trung tâm dạy lái xe An Toàn vinh dự là 1 trong 8 trung tâm được tổ chức tuyển sinh và đào tạo hạng mô tô A2. </span></p> </div> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">rootmp</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2014-08-02T03:40:12+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T7, 08/02/2014 - 04:40</span> Sat, 02 Aug 2014 03:40:12 +0000 rootmp 1725 at https://daylaixeoto.edu.vn