Nhảy đến nội dung

0933 427 999 | 0902 369 171

Số 470  Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM

Banner

Kể từ 01/07/2013: Thay Đổi Nội Dung Thi Sát Hạch Lý Thuyết

Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa ban hành văn bản số 851/TCĐBVN-QLPT&NL gửi sở Giao Thông Vận Tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở dạy lái xe ôtô, các trung tâm sát hạch lái xe về việc thay đổi nội dung thi sát hạch giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, chuyển sang sử dụng bộ 450 câu hỏi thay vì 405 câu so với trước đây. 

thay-doi-noi-dung-bo-the-thi-sat-hach-lai-xe-2013

Bộ câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, gồm: khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ (GTĐB); nghiệp vụ vận tải; văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe; kỹ thuật lái xe ôtô; cấu tạo và sửa chữa xe ôtô cơ bản; hệ thống các biển báo giao thông đường bộ; giải các thế sa hình. Bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F. Bộ câu hỏi 420 câu dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải). Sử dụng bộ 390 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô các hạng A3 và A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo sửa chữa ô tô và 5 câu ít liên quan đến giấy phép lái xe hạng A3). Sử dụng bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô các hạng A1 và A2 được lựa chọn trong bộ 450 câu (bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 và A2 được in thành tài liệu học tập).


Đề thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô hạng B2, C, D, E và các hạng F gồm 30 câu, trong đó bao gồm 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông; 1 câu về nghiệp vụ vận tải; 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe, 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa xe ôtô cơ bản, 9 câu về hệ thống biển báo, 9 câu về giải các thế sa hình. Bộ đề sát hạch cấp phép giấy phép lái xe ôtô hạng B1 gồm 30 câu. Bộ đề sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A3, A4 gồm 20 câu. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2 gồm 20 câu.

 

Điểm khác biệt của bộ tài liệu mới 450 câu so với bộ tài liệu cũ 405 câu:

- Số câu hỏi nhiều hơn (hiển nhiên!).

- Bộ đề mới là câu hỏi dạng nhiều đáp án đúng thay thì mỗi câu chỉ có 1 đáp án đúng như bộ 405 câu hỏi.

- Thời gian làm bài giảm xuống còn 15 phút so với 20 phút như trước đây.Bộ câu hỏi dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe mới được các sở GTVT, các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe thực hiện từ ngày 01/07/2013. Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam đã xây dựng, sửa đổi phần mềm thi sát hạch lý thuyết trên máy vi tính đối với sát hạch xe ôtô và môtô các hạng và có kế hoạch tập huấn, chuyển giao cho các sở GTVT, các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Trường hợp các sở GTVT chưa đủ điều kiện tổ chức sát hạch lý thuyết hạng A1 và A2 trên máy vi tính, khi sử dụng bộ đề sát hạch lái xe mô tô hạng A1 và A2 cần lưu ý: Căn cứ bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp GPLX mô tô hạng A1 và A2 do Tổng Cục đường bộ Việt Nam phát hành để biên soạn và in thành các bộ đề sát hạch lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm trên giấy tại địa phương, số lượng tối thiểu 50 bộ đề thi. Ban Quản lý sát hạch của sở cần kiểm tra các đề sát hạch trắc nghiệm trước mỗi kỳ sát hạch, xóa các dấu vết trên các đề sát hạch; thực hiện đào tạo đề sát hạch bằng cách thay đổi số thứ tự của đề thi và đáp án tương ứng trước khi giao bộ đề thi cho tổ sát hạch; có sổ sách theo dõi việc đảo đề thi để thuận tiện cho việc tra cứu, thanh tra, kiểm tra, bảo quản và giữ gìn cẩn thận các bộ đề sát hạch để sử dụng nhiều lần.