Nhảy đến nội dung

0933 427 999 | 0902 369 171

Số 1172i đường 3 Tháng 2, P.12, Q.11

Banner

60 Câu Hỏi Điểm Liệt Sát Hạch Lý Thuyết Lái Xe Năm 2020

Tổng cục Đường bộ sắp ban hành 60 câu hỏi điểm liệt sát hạch lý thuyết lái xe. Ngoại trừ đúng toàn bộ, nếu thí sinh trả lời chỉ sai một câu trong bộ 60 câu điểm liệt thì thí sinh đó vẫn trượt và bị hủy kết quả thi lý thuyết. Dưới đây là trọn vẹn 60 câu trong bộ 600 câu hỏi sát hạch giấy phép lái xe năm 2020

 Câu hỏi 1: Người lái xe không được quay đầu xe tại các khu vực nào nêu dưới đây? 

1- Nơi đường giao nhau

2- Trên cầu

Đáp án 2 - Trên cầu

 

Câu hỏi 2: Trên cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

1- Phương tiện nào bên phải không vướng

2- Phương tiện nào ra tín hiệu xin đường trước

3- Phương tiện giao thông đường sắt

Đáp án 1: Chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp, quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết

 

Câu hỏi 3: Ở những nơi nào nêu dưới đây, người lái xe không được lùi xe?

1- Ở khu vực cho phép đỗ xe

2- Nơi đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt 

3- Nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, đường cao tốc...

Đáp án 3: Nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, đường cao tốc...

Câu hỏi 4: Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép?

1- Chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp, quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết

2- Cho xe chạy quá tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa ghi trên biển báo, sơn kẻ trên mặt đường

3- Dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải báo hiệu để người lái xe khác biết

Đáp án 1: Chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp, quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết

Câu hỏi 5: Khi điều khiển xe chạy trên đoạn đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào?

1- Nháy đèn pha kết hợp với tín hiệu còi cho xe trước biết để xe mình vượt

2- Không được vượt

3- Nếu thấy không có xe đi ngược chiều và đường đủ rộng thì có thể cho xe vượt nhưng phải bảo đảm an toàn

Đáp án 2- Không được vượt

Câu hỏi 6: Người lái xe không được vượt xe khác ở các khu vực nào nêu dưới đây?

1- Phía trước xe không có chướng ngại vật

2- Không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt

3- Trên đoạn đường vòng. 

Đáp án 3 - Trên đoạn đường vòng